Drugie szkolenie na wydziale ekonomii i informatyki uniwersytetu białostockiewo w wilnie poświęcone pisowni imion i nazwisk