1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem