Projekt „EFHR konsultuje“ przewiduje pogłębienie wiedzy słuchaczy polskiego radia „Znad Wilii” na temat przysługujących im praw człowieka i praw mniejszości narodowych. Cele projektu to m.in. wzmocnienie świadomości obywatelskiej polskiej mniejszości narodowej, udzielenie bezpośredniej pomocy prawnej osobom poszkodowanym oraz znalezienie odpowiedzi na często powstające pytania prawne w sferze praw człowieka.

W ramach projektu prawnicy EFHR poprowadzą osiem audycji w radiu „Znad Wilii”.

Pisownia imion i nazwisk
 

Audycja w Radiu „Znad Wilii”

[audio preload="true" src="http://efhr.eu/hdd/efhr_konsultuje/pisownia_imion_i_nazwisk.mp3"]
 

Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości wraz z odpowiedziami


1) Boję się, że po zmianie nazwiska będę dyskryminowany. Po co mi kłopoty?!

Prawie 8800 osób na Litwie ma zapisane imiona i nazwiska za pomocą liter nielitewskich, kombinacja liter: „rz”, „czy” i „sz” i dwóch liter np. „nn” i „tt”.  Dołącz do nich! Jeżeli dotychczas nie miałeś obaw o dyskryminację, to po zmianie imienia lub nazwiska dlaczego maiłbyś je mieć?

2) Chcę zmienić imię i nazwisko, ale nadal ubiegam się o zwrot ziemi. Boję się, że po zmianie dokumentu stracę prawo do ziemi lub spadku. 

Zmiana imienia i/lub nazwiska w żaden sposób nie wpłynie na Twoje prawa, tym bardziej na uprawnienia majątkowe. Urząd wyda Ci stosowne zaświadczenia potwierdzające fakt zmiany. Dokument taki będzie uznawany przez wszystkie urzędy na Litwie. Czy znasz kogoś, kto po ślubie po zmianie nazwiska miał jakieś problemy? Skoro nie, to dlaczego Ty miałbyś je mieć?

3) Chcę zmienić imię i nazwisko, ale nie chce mi się zmieniać wszystkich dokumentów. To przecież tyle zachodu, kosztuje tyle pieniędzy i czasu.

Wszystkie wpisy stanu cywilnego (akt ślubu i urodzeni) zostaną zmienione. Opłata za zmianę wynosi tylko 42 lity. Zmiana nazwiska dokonana raz będzie miała znaczenie dla wszystkich dzieci. Pozwoli to na powrót do oryginalnej wersji pisowni Państwa nazwiska. W ciągu 2 miesięcy urząd odpowie na wniosek. W przypadku dalszych kroków prawnych EFHR zapewnia bezpłatną pomoc prawną. Urząd wyda stosowne zaświadczenia potwierdzające fakt zmiany imienia i/lub nazwiska. Dokument taki będzie uznawany przez wszystkie urzędy na Litwie. Na podstawie tego zaświadczenia odpowiednie instytucje dokonują zmian imion i nazwisk w dokumentach (prawo jazdy, konto bankowe itp.). Jeżeli chodzi o świadectwo dojrzałości jego zmieniać nie trzeba, gdyż wystarczy odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd. Co do odpisu skróconego aktu urodzenia, to zostanie wydany nowy juz tylko z nowymi, zmienionymi danymi.

4) Urząd nie chce przyjąć mojego wniosku tłumacząc, że podanie o wpis niezgodny z prawem nie jest możliwy. 

Należy żądać  pisemną odpowiedź podającą przyczynę odmowy przyjęcia wniosku. Z takim wnioskiem należy pilnie skontaktować się z EFHR, która oferuje bezpłatną pomóc prawną poprzez zaskarżenie tej decyzji. 

5) Minął termin 2 miesięcy od czasu, kiedy złożony został wniosek, ale nie otrzymano odpowiedzi. Co należy zrobić? 

Termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony do 4 miesięcy, o czym należy powiadomić wnioskodawcę. Jeżeli Państwo nie otrzymuje żadnej odpowiedzi po określonym terminie, należy zwrócić się do instytucji, gdzie została podana prośba, z pytaniem o decyzję. W razie braku odpowiedzi EFHR oferuje bezpłatną pomóc prawną poprzez przygotowanie odpowiedniej skargi. 

6) Otrzymała negatywną odpowiedź z urzędu. Co należy zrobić? 

Z taką odpowiedzią należy pilnie skontaktować się z EFHR, która oferuje bezpłatną pomóc prawną poprzez zaskarżenie tej decyzji. 

7) Jeżeli zmienię nazwisko, to co z moim dziećmi i małżonką?

W kwestionariuszu można wnioskować o zmianę nazwiska dla wszystkich dzieci niepełnoletnich. Oznacza to, że zmienione nazwisko rodzica automatycznie spowoduje zmianę dla dzieci bez konieczności składania kolejnych wniosków. Zmiana nazwiska małżonka nastąpi po dokonaniu zmiany nazwiska wnioskodawcy.

8) Nie mam żadnych dokumentów potwierdzających pisownię nazwiska

Pisemne dowody co do nazwiska przodków są niezbędne tylko przy prośbie zmiany nazwiska (przy zmianie imienia to nie jest potrzebne). Jeżeli Państwo nie posiada żadnych wpisów rodziców itd.. Państwo mają prawo prosić, aby urząd samodzielnie zebrał te informacje. W takim wypadku termin rozpatrywania sprawy może być przedłużony do 4 miesięcy. W razie pytań prosimy o kontakt z EFHR. 

9) Gdzie mogę złożyć wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska 

Wnioskodawca zwraca sie do Urzędu Stanu Cywilnego (Civilinės metrikacijos skyrius) według swojego miejsca zamieszkania. Spis urzędów stanu cywilnego znajduje się: https://mepis.vrm.lt/web/mepis/kontaktai

10)  Czy muszę złożyć wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska osobiście? 

Wniosek może być złożony osobiście lub za pomocą pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialnie.

Dokument potwierdzający tożsamość osoby (oprócz tych wypadków, gdy dla niepełnoletniego dziecka on nie jest wydany);
Kwestia nazw topograficznych w języku mniejszości

Audycja w Radiu „Znad Wilii”

[audio preload="true" src="http://efhr.eu/hdd/efhr_konsultuje/ZW_2014_11_20.mp3"]
Twoje prawa językowe

Audycja w Radiu „Znad Wilii”

[audio preload="true" src="http://efhr.eu/hdd/efhr_konsultuje/ZW_2014_11_24.mp3"]
Dyskryminacja w miejscu pracy

Audycja w Radiu „Znad Wilii”

[audio preload="true" src="http://efhr.eu/hdd/efhr_konsultuje/ZW_2014_11_27.mp3"]
 
Dyskryminujące komentarze w Internecie

Audycja w Radiu „Znad Wilii”

[audio preload="true" src="http://efhr.eu/hdd/efhr_konsultuje/ZW_2014_12_01.mp3"]
Oświata w szkołach mniejszości narodowych

Audycja w Radiu „Znad Wilii”

[audio preload="true" src="http://efhr.eu/hdd/efhr_konsultuje/ZW_2014_12_04.mp3"]
Skargi do ETPCz

Audycja w Radiu „Znad Wilii”

[audio preload="true" src="http://efhr.eu/hdd/efhr_konsultuje/ZW_2014_12_08.mp3"]
Prawa mniejszości na Litwie a praktyka międzynarodowa

Audycja w Radiu „Znad Wilii”

[audio preload="true" src="http://efhr.eu/hdd/efhr_konsultuje/ZW_2014_12_11.mp3"]

Zachęcamy do pobrania poradnika EFHR

3.7 MiB
409 Downloads
Szczegóły...

Wyślij pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

captcha