W Domu Kultury Polskiej w Wilnie miały miejsce bezpłatne szkolenia z zakresu praw człowieka organizowane przez Europejską Fundację Praw Człowieka. Uczestnikami szkolenia byli nie tylko nauczyciele, prawnicy, politycy i dziennikarze, ale również wiele innych zainteresowanych daną tematyką osób…


Europe Direct Katowice z okazji szóstej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przygotowało we współpracy z konsultantami Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach scenariusze zajęć lekcyjnych…

 


Witamy w „Kąciku dla nauczycieli”! Na stronach tych zgromadzono szereg różnego rodzaju materiałów dydaktycznych na temat Europy. Materiały te zostały opracowane przez instytucje UE i inne organy rządowe i pozarządowe, aby ułatwić dzieciom i młodzieży przyswojenie informacji na temat Unii Europejskiej i jej polityki…

 


Szkolenia dla nauczycieli polonijnych w technologii e-learning prowadzone są po zebraniu odpowiedniej liczby zgłoszeń. O rozpoczęciu zajęć powiadomimy zainteresowane osoby e-mailem. Cykl szkolenia trwa 10 tygodni co stanowi równoważność 30 godzin dydaktycznych, prowadzonych w warunkach stacjonarnych. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego…

 


Baza podręczników i innych pomocy wykorzystywanych do nauczania języka polskiego, historii, geografii Polski i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim poza granicami kraju. Bazę uzupełnia Redakcja oraz osoby posiadajace uprawnienia „dyrektora szkoły”…

 


Witamy w Otwartej Szkole- internetowej platformie edukacyjnej…

 


Serwis edukacyjny Muzykoteka Szkolna, tworzony przez Narodowy Instytut Audiowizualny, przekazuje wiedzę o muzyce: jej historii, instrumentach, utworach i ich twórcach. Skierowany jest do trzech głównych grup odbiorców: dzieci, młodzieży i nauczycieli. Informacje, dostosowane do potrzeb użytkownika, przedstawione są w postaci tekstów i multimediów, rozbudowywanej bazy utworów muzycznych w formacie audio, zapisu koncertów czy wywiadów z muzykami.