Polska Szkola


Baza podręczników i innych pomocy wykorzystywanych do nauczania języka polskiego, historii, geografii Polski i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim poza granicami kraju. Bazę uzupełnia Redakcja oraz osoby posiadajace uprawnienia „dyrektora szkoły”