EFHR rozpoczyna III edycję projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału w III edycji edukacyjnego projektu Europejczycy, Polacy, Obywatele“, który ma na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” w języku polskim. Długofalowym celem projektu jest pogłębienie, wśród młodzieży polskiej na Litwie, świadomości obywatelskiej i praw przysługujących mniejszościom narodowym. Więcej o wcześniejszych edycjach czytaj tutaj.

Dzięki cyklowi cotygodniowych audycji radiowych emitowanych na falach radia „Znad Wilii“ oraz artykułów prezentowanych w piątkowej gazecie „Kurier Wileński“ uczestnicy projektu będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy z ośmiu zagadnień poruszanych na przedmiocie wiedza o społeczeństwie.

Wspólnie opracujemy następujące tematy:

  1. Aktywność społeczna
  2. Władza
  3. Unia Europejska
  4. Organizacje międzynarodowe
  5. Problemy współczesnego świata
  6. Naród i państwo
  7. Prawa człowieka
  8. Prawo litewskie 

Pierwsza audycja radiowa do tematu „Aktywność społeczna” zostanie wyemitowana w środę 7 października na falach radia „Znad Wilii”, a artykuł opublikowany w gazecie „Kurier Wileński” – w piątek 9 października. 

Wszystkich chętnych uczniów od października zapraszamy do rejestrowania się na platformie projektu wos.efhr.eu, wskazując szkołę i nauczyciela. Na stronie zamieszczone zostaną również m.in. podręcznik z wiedzy o społeczeństwie, artykuły oraz nagrania audycji, a także pytania konkursowe, w których co tydzień do wygrania – dwa bilety do kina na dowolnie wybrany film.

Po zakończeniu projektu, na podstawie artykułów oraz audycji radiowych, zostanie przygotowany egzamin online, sprawdzający zdobytą wiedzę. W ubiegłym roku do egzaminu przystąpiło aż 174 uczniów z 347 zarejestrowanych na platformie. Dla porównania w 2013 r. zarejestrowało się 350, z czego 123 przystąpiło do egzaminu.

W bieżącym roku dla nauczycieli zorganizowane zostaną również dwudniowe szkolenia, podczas których zaprezentowana zostanie m.in. metodyka nauczania przedmiotu wiedzy o społeczeństwie, sposoby zachęcania uczniów do nauki tego przedmiotu, problematyka praw człowieka, czy też znaczenie pojęcia „świadomy obywatel”. Szkolenia są otwarte dla nauczycieli historii i wszystkich innych zainteresowanych nauczaniem przedmiotu „wiedza o społeczeństwie“.

Uczniów i nauczycieli zachęcamy również do sięgania po przygotowany przez EFHR razem z Fundacją Nowoczesna Polska, a w 2013 r. samodzielnie zaktualizowany przez EFHR, podręcznik „Polacy, Europejczycy, Obywatele”, który jest świetnym źródłem wiedzy nie tylko przygotowując się do egzaminu w ramach projektu, ale też w codziennej nauce. Podręcznik w formacie PDF nieodpłatnie możesz pobrać tutaj.

Warto zaznaczyć, że wszystkim uczniom, którzy wezmą udział w projekcie i przystąpią do egzaminu oraz ich nauczycielom wręczone zostaną dyplomy potwierdzające uczestnictwo oraz nagrody rzeczowe.

Nauczycieli, chętnych wziąć udział w szkoleniu lub zaangażować się w realizację projektu (odpłatnie) przez jego promocję wśród uczniów, zachęcanie do udziału, śledzenie procesu nauki oraz pomoc w przygotowywaniu pytań egzaminacyjnych prosimy o kontakt pod numerem +370 691 50 822 lub droga mailową: wos@efhr.eu.

EFHR