Według Państwowej Komisji Języka Litewskiego, z czym w pełni zgadza się EFHR,  „obce nazwy osobowe nie należą do systemu języka litewskiego i nie powinny być lituanizowane”. Niestety niektóre instytucje państwowe i politycy z przekonaniem twierdzą, że w litewskich dokumentach powinny być używane wyłącznie litewskie litery. Argumentują to tym, że nazwiska są częścią języka litewskiego, dlatego też użycie takich liter jak w, q, x stanowi zagrożenie nie tylko dla języka litewskiego, ale nawet dla samego państwa.

Materiały do pobrania

Wiadomości


Ostateczny werdykt sądu – „w” i w dowodzie osobistym

Ostateczny werdykt sądu – „w” i w dowodzie osobistym

Opublikowano Marzec 07, 2017
W dniu 7 marca b. r. Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy przyjął kolejną ostateczną i niezaskarżalną decyzję w kwestii pisowni „w“ w paszporcie Republiki Litewskiej oraz po raz pierwszy w dowodzie osobistym Litwy Michała Wardyn, który przynależy do mniejszości narodowych. Rodzina Wardyn jest dobrze znana jako jedna z pierwszych, która przed 10 laty rozpoczęła walkę o prawo do oryginalnej pisowni imiona i nazwiska. Sąd Okręgowy Miasta Wilno w 7 listopada 2016 roku przyjął orzeczenie, w którym zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego (USC) do wydania nowego aktu ślubu...
Okręgowy Sąd Administracyjny w Kownie powiedział „tak” w sprawie „w”

Okręgowy Sąd Administracyjny w Kownie powiedział „tak” w sprawie „w”

Opublikowano Luty 23, 2017
23 lutego b. r. Okręgowy Sąd Administracyjny w Kownie rozpatrzył skargę w sprawie odmowy Urzędu Migracji wydania dzieciom paszportów LR z literą „w”. Sąd przyjął orzeczenie o wydanie nieletnim Litewskich paszportów z nazwiskiem „Wade”. Sąd przyznał, że rodzina wnioskodawczyni styka się z wieloma problemami. Dokumenty ukazują, że rodzina wnioskodawczyni jest identyfikowana wg oryginalnej pisowni nazwiska „Wade”. Dzieci są obywatelami Zjednoczonego Królestwa, mają angielskie paszporty. Rodzina często podróżuje po strefie UE i na stałe mieszka w ZK....
Kolejna wygrana w sprawie oryginalnej pisowni nazwisk

Kolejna wygrana w sprawie oryginalnej pisowni nazwisk

Opublikowano Luty 20, 2017
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) niezmiernie się cieszy z powodu nowej wygranej. Sąd Dzielnicowy miasta Wilna w dniu 16 stycznia b. r. przyjął orzeczenie, w którym zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego (USC) m. Wilna do  wydania nowego aktu ślubu z nazwiskiem obywatelki Litwy. W oświadczeniu wskazano, że odmowa zmiany nazwiska na „w” przez Urząd Stanu Cywilnego (USC) jest niezgodna z art. 8 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności art. 8, narusza art. 22, części 1 Konstytucji Republiki Litewskiej oraz nie przestrzega art. 17, 26,...
Kolejna wygrana – sąd zezwolił na zapis „w“ w nazwisku

Kolejna wygrana – sąd zezwolił na zapis „w“ w nazwisku

Opublikowano Luty 18, 2017
Sąd Dzielnicowy Rejonu Koszedarskiego w dniu 3 lutego 2017 r. przyjął orzeczenie, w którym zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego (USC) m. Wilna do wydania nowego aktu ślubu z nazwiskiem obywatelki Litwy (D. O.), która wyszła za mąż za obywatela Polski (A. O.), zapisanym przy użyciu litery ,,w”. W wydanym wyroku sąd uwzględnił zarówno wyjaśnienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również dokonał oceny okoliczności rzeczywistych. Sąd przyznał, że wnioskodawczyni wzięła ślub z obywatelem RP A. O. i przyjęła nazwisko męża. W akcie ślubu, wydanym w RP...
Sądy rozstrzygają problem pisowni imion i nazwisk – dwie nowe wygrane

Sądy rozstrzygają problem pisowni imion i nazwisk – dwie nowe wygrane

Opublikowano Grudzień 27, 2016
DELFI (T.Vinicko nuotr.) Sąd Dzielnicowy m. Wilno w dn. 22 listopada przyjął orzeczenie, w którym zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego (USC) m. Wilno do wpisania literki „w” w nazwisku córki obywatelki Litwy i wydania nowego aktu urodzenia. Sąd przyznał, że obecnie rodzina mieszka w Dubaju. Wciągając do ewidencji urodzenie dziecka, USC zapisał nazwisko „Darbovli” i odmówił wpisania nazwiska w oryginalne. W tej sytuacji, odmowa wciągnięcia do ewidencji oraz wydania aktu urodzenia z nazwiskiem „Darbowli” stworzy administracyjne, osobiste i zawodowe niedogodności przy...
Sąd orzekł: zróżnicowana pisownia nazwisk stwarza trudności

Sąd orzekł: zróżnicowana pisownia nazwisk stwarza trudności

Opublikowano Listopad 07, 2016
Sąd Dzielnicowy m. Wilno w dniu 7 listopada wydał wyrok w sprawie ,,Wardyn”. Sąd zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do wydania nowego aktu ślubu z nazwiskiem Litwinki polskiego pochodzenia, która wyszła za mąż za obywatela Polski, zapisanym przy użyciu litery ,,w”. W wydanym wyroku sąd uwzględnił zarówno wyjaśnienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również dokonał oceny okoliczności rzeczywistych. Sąd zaznaczył, że ,,Wnioskodawcy są pochodzenia polskiego, wyraźnie identyfikują siebie z narodowością polską, posiadają obywatelstwo różnych...
Walka o oryginalną pisownię imion i nazwisk nie ustaje – ile wyroków jeszcze musi zapaść do przyjęcia ustawy?

Walka o oryginalną pisownię imion i nazwisk nie ustaje – ile wyroków jeszcze musi zapaść do przyjęcia ustawy?

Opublikowano Październik 20, 2016
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) już w lipcu 2016 r. ogłosiła komunikat o wygraniu ośmiu spraw dotyczących wpisania litery „w“ oraz „x“ do dokumentów tożsamości obywateli Republiki Litewskiej. Tym razem, kolejne dwa sądy ogłosiły szczególnie istotne orzeczenia w walce o ochronę prawa do poszanowania życia prywatnego oraz swobodnego przepływu osób. W dniu 12 października b.r. Sąd Dzielnicowy Rejonu Orańskiego wydał wyrok w sprawie „Bobrowski“, na mocy którego zobowiązał Rejonowy Urząd Stanu Cywilnego w Oranach do zapisu w akcie ślubu nazwiska...
Wyzwanie stawiane przez sądy dla nowego Sejmu– “x” i “w”

Wyzwanie stawiane przez sądy dla nowego Sejmu– “x” i “w”

Opublikowano Październik 11, 2016
10 października b.r. sądy miasta Wilna wystąpili przeciwko nowo wybranemu Sejmowi ponownie uznając prawo do prywatności, swobodę ruchu oraz oryginalną pisownię imion i nazwisk. Sąd Administracyjny Okręgu Wileńskiego (Vilniaus apygardos administracinis teismas) po rozpatrzeniu sprawy praprawnuka Adama Mickiewicza postanowił anulować decyzję Zarządu Migracji (Migracijos valdyba), zgodnie z którą odmówiono wydania paszportu niepełnoletniej Alexia Gorecki-Mickiewicz, i zobowiązał do wydania nowego paszportu, zachowując oryginalną pisownię imienia i nazwiska. Alexia już od...
Problem pisowni imion i nazwisk nadal leży w gestii sądu

Problem pisowni imion i nazwisk nadal leży w gestii sądu

Opublikowano Wrzesień 20, 2016
DELFI (T.Vinicko nuotr.) W dniu 20 września 2016 r. Sąd Administracyjny Okręgu Wileńskiego (lit. Vilniaus apygardos administracinis teismas) wydał jeszcze jedną decyzję, na mocy której zobowiązał Zarząd Migracji do wydania dowodu osobistego i paszportu obywatela Republiki Litewskiej z nazwiskiem „Wardyn”. Dopóki posłowie kolejną sesję odraczają przeprowadzenie głosowania za przyjęcie zarejestrowanych projektów ustawy w sprawie oryginalnej pisowni imion i nazwisk, litewskie sądy są wymuszone samodzielnie rozstrzygać niniejsze kwestie. To już siódma decyzja...
Sąd podjął decyzję: literka “w” ma zostać wpisana w paszporcie obywatelki RL

Sąd podjął decyzję: literka “w” ma zostać wpisana w paszporcie obywatelki RL

Opublikowano Lipiec 04, 2016
4 lipca br. Sąd Administracyjny Okręgu Wileńskiego przyjął decydujące orzeczenie w sprawie pisowni imion i nazwisk w oryginale – sąd zobowiązał Zarząd Migracji do wpisania literki „w” w paszporcie obywatelki Republiki Litewskiej (RL). Sąd stwierdził, iż  Decyzja Zarządu Migracji, w której odmówiła ona przyjęcia podania o wydanie (zamianę) dowodu tożsamości na nazwisko „Pauwels” jest bezprawna i nieuzasadniona, ponieważ zgodnie z wydanym nowym świadectwem zawarcia ślubu, nazwisko wnioskodawczyni zostało zmienione z „Pauvels” na „Pauwels””. Nowe...
Kolejna wygrana -  prawo do pisowni wspólnego nazwiska także w przypadku małżeństwa z nieeuropejczykiem

Kolejna wygrana – prawo do pisowni wspólnego nazwiska także w przypadku małżeństwa z nieeuropejczykiem

Opublikowano Lipiec 01, 2016
1 lipca br. Sąd Dzielnicowy m. Wilno przyjął orzeczenie, w którym zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do wydania obywatelce Litwy, która zawarła ślub z obywatelem Nowej Zelandii nowego świadectwa zawarcia małżeństwa z nazwiskiem wpisanym w oryginalne –  „Weston”. To już piąta wygrana sprawa sądowa dotycząca pisowni literki „w” w nazwisku, w której Sąd Dzielnicowy m. Wilno formuje jednolitą linię orzeczniczą, podkreślając, że odmowa wpisania litery „w” stworzyłaby wnioskodawczyni administracyjne, osobiste i zawodowe niedogodności zmuszając do zmiany...
Kolejna wygrana. Sądy zgodne – „w” ma prawo istnieć

Kolejna wygrana. Sądy zgodne – „w” ma prawo istnieć

Opublikowano Czerwiec 22, 2016
22 czerwca br. Sąd Dzielnicowy m. Wilno wydał orzeczenie, w którym zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do zmiany zapisu nazwiska obywatelki Litwy narodowości polskiej na wpis w wersji oryginalnej – z „Vardyn” na „Wardyn” – i wydania nowego aktu urodzenia. To już druga wygrana sprawa sądowa rodziny Wardyn – 12 kwietnia br. Sąd Dzielnicowy m. Wilno zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do wpisania „w” w nazwisku pierwszego dziecka rodziny Wardynów – syna Michała. Więcej o wygranej syna tutaj. Sąd uznał, iż „obecne regulacje prawne nie pozwalają na to,...
Konferencja „Pisownia imion i nazwisk – wyzwania i decyzje“

Konferencja „Pisownia imion i nazwisk – wyzwania i decyzje“

Opublikowano Maj 06, 2016
W dniu 13 maja 2016 r. w Sali posiedzeń Kolegium w samorządzie miasta Wilno Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) organizuje konferencję „Pisownia imion i nazwisk – wyzwania i decyzje“. Celem konferencji jest przegląd prawodawstwa litewskiego w zakresie pisowni imion i nazwisk, najnowszej praktyki sądowej (m.in. sprawy „Pauwels“, „Wardyn“ i innych), jak również wspólne omówienie możliwych rozwiązań. Już od kilku sesji pracy sejmu posłowie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie zarejestrowanych projektów ustaw, mających reglamentować pisownię imion i...
„W“ nie stanowi zagrożenia dla języka litewskiego

„W“ nie stanowi zagrożenia dla języka litewskiego

Opublikowano Kwiecień 14, 2016
Sąd dzielnicowy m. Wilno wydał przełomowe orzeczenie w sprawie pisowni nazwiska. Po raz pierwszy zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego m. Wilno do wpisania w aktach stanu cywilnego litery „w“ dla dziecka. Jest to zarazem trzecie orzeczenie na Litwie potwierdzające, że prawa jednostki mogą być na Litwie przestrzegane.  O przyjętym w lipcu ubiegłego roku orzeczeniu w sprawie nazwiska rodziny Pauwels można przeczytać  tutaj. 12 kwietnia Sąd dzielnicowy m. Wilno wydał orzeczenie w sprawie rodziny Wardyn, która od ponad 10 lat walczy sądownie o prawo do oryginalnej pisowni imion...
Po 11 latach – przymusowa zmiana nazwiska

Po 11 latach – przymusowa zmiana nazwiska

Opublikowano Marzec 24, 2016
W 2004 r. na Litwie urodziło się dziecko, któremu, tak jak i większości dzieci z rodzin mieszanych, http://www.viagragenericoes24.com/viagra-soft-generico nadane zostało nazwisko ojca (obywatela Francji), w którym znajduje się litera „q“. Zarówno w momencie wydawania metryki urodzenia, jak i paszportu litewskiego, nazwisko dziecka zapisane w oryginale nie stworzyło problemów. Dziecko urodzone i zamieszkujące na Litwie przez 11 lat w instytucjach było identyfikowane na podstawie nazwiska z literą „q“ – w legitymacji uczniowskiej, banku, instytucjach opieki...
Nadal toczy się walka o prawa człowieka – „x” i „w” mają prawo istnieć

Nadal toczy się walka o prawa człowieka – „x” i „w” mają prawo istnieć

Opublikowano Październik 22, 2015
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) złożyła kolejną skargę do Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego w kwestii obrony prawa człowieka do prywatności i szacunku dla życia rodzinnego. O pomoc prawną zwrócił się Roman Gorecki-Mickiewicz, praprawnuk słynnego poety Adama Mickiewicza, by bronić prawa nieletniej córki. Córka klienta urodziła się na Litwie, wydano jej akt urodzenia, a następnie – paszport francuski i litewski. We wszystkich tych dokumentach nazwisko małoletniej było zapisane w formie oryginalnej, tzn. z literami „x” i „w”. W 2010 roku...
Liberał R. Šimašius – między słowami a działaniem

Liberał R. Šimašius – między słowami a działaniem

Opublikowano Sierpień 07, 2015
Dzielnicowy Sąd m. Wilno 30 lipca 2015 r. przyjął orzeczenie, w którym zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego m. Wilno zmienić w akcie małżeństwa nazwisko obywatelki Litwy, która wyszła za mąż za Belga – wpisać literę „w“. Sąd argumentował, że życie prywatne jednostki i nienaruszalność życia rodzinnego powinno być priorytetem wobec dążenia państwa do ochrony litewskiej tożsamości kulturowej, a odmowa wykonania prośby wnioskodawców, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, może być uznana za dyskryminację (w przypadku wpisania...
Przełomowa wygrana EFHR – Dzielnicowy Sąd m. Wilno zezwolił na zapis „W“ w nazwisku

Przełomowa wygrana EFHR – Dzielnicowy Sąd m. Wilno zezwolił na zapis „W“ w nazwisku

Opublikowano Lipiec 30, 2015
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przyjęła z zadowoleniem przełomowe orzeczenie Dzielnicowego Sądu m. Wilno zmieniającego doktrynę Litwy na pisownię imion i nazwisk w oryginale. Sąd zezwolił, aby w nazwisku obywatelki Litwy wpisana została litera „w“. W związku z przyjętym orzeczeniem (30 lipca) o godz. 14 EFHR zorganizowała konferencję prasową w Agencji Prasowej BNS. EFHR od lat podkreślała, że prawo do zapisu imienia i nazwiska w oryginale jest jednym z podstawowych praw człowieka, wynikającym z prawa do życia prywatnego i osobistego. Prawo do życia...
EFHR zachęca do przyłączenia się do prowadzonej na Facebooku akcji popierającej pisownię oryginalnych nazwisk

EFHR zachęca do przyłączenia się do prowadzonej na Facebooku akcji popierającej pisownię oryginalnych nazwisk

Opublikowano Lipiec 07, 2015
We wtorek 16 czerwca b.r. Państwowa Komisja Języka Litewskiego (Valstybinė lietuvių kalbos komisija) po raz drugi w swojej opinii nie wyraziła zgody na powszechny zapis nazwisk w ich oryginalnej formie dla mniejszości narodowych zamieszkujących Litwę. Zdaniem Komisji, nielitewskie nazwiska mogą być zapisane w dowodach osobistych w formie oryginalnej tylko w przypadku zawarcia związku małżeńskiego obywatela Litwy z obcokrajowcem lub gdy obcokrajowiec nabył obywatelstwo litewskie. Tym samym Komisja po raz kolejny odmówiła prawa oryginalnej pisowni nazwisk Polakom od wieków...
Pisownia imion i nazwisk w Polsce oraz możliwość ich zmiany

Pisownia imion i nazwisk w Polsce oraz możliwość ich zmiany

Opublikowano Luty 03, 2015
Polska w ostatnich latach dokonała szeregu zmian w prawodawstwie z zakresu pisowni imion i nazwisk, a także zasad zmiany imienia i nazwiska. Wydaje się, że Polska może być dobrym przykładem tego, jak uwzględniając potrzeby różnych grup społecznych i wymogi prawa międzynarodowego dostosować prawo krajowe w tak delikatnej materii jak imiona i nazwiska. W polskim prawie nie ma jednej, całościowej ustawy dotyczącej zasad pisowni imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach. Nie znaczy to jednak, że prawo tej kwestii w ogóle nie reguluje. Przeciwnie, odpowiednie przepisy możemy...
Dyskusja o oryginalnej pisowni imion i nazwisk

Dyskusja o oryginalnej pisowni imion i nazwisk

Opublikowano Wrzesień 16, 2014
W dniu 13 września b.r. przedstawicielka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Ewelina Baliko wzięła udział w radiowej dyskusji na temat pisowni imion i nazwisk w dokumentach obywateli Litwy, która odbyła się w Litewskim Radiu i Telewizji (LRT). Przedstawicielka EFHR w dyskusji mówiła m.in. o przykładach spraw jakie z tego zakresu prowadzi EFHR oraz o problemach z jakimi spotykają się obywatele litewscy pragnący zapisu imienia i nazwiska w oryginale. Dyskusja została zainicjowana po wydanej przez Państwową Komisję Języka Litewskiego (PKJL, Valstybinė lietuvių kalbos...
Oryginalna pisownia imion i nazwisk oraz ich zmiana problemem wszystkich obywateli Litwy

Oryginalna pisownia imion i nazwisk oraz ich zmiana problemem wszystkich obywateli Litwy

Opublikowano Sierpień 05, 2014
Prawo do oryginalnej pisowni imienia i nazwiska jest jednym z podstawowych praw każdego obywatela. Możliwość właściwego korzystania z prawa i jego poszanowanie powinno być zapewniane przez każde państwo. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przypomina, że Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) w swoich orzeczeniach podkreślał, że regulowanie pisowni imion i nazwisk jest domeną każdego państwa członkowskiego i jest ściśle powiązane z kulturą i językową historią oraz wiąże się z poczuciem tożsamości. Zdaniem ETPCz, jeżeli w spisie ewidencyjnym widnieją...
Obce nazwy osobowe odnajdą się w oryginalnej pisowni

Obce nazwy osobowe odnajdą się w oryginalnej pisowni

Opublikowano Lipiec 15, 2014
15 lipca br. Sejm w pierwszym czytaniu przyjął dwa projekty ustaw o pisowni nazwisk w dokumentach tożsamości obywateli Republiki Litewskiej, które mają być rozwiązaniem nie tylko mniejszościom narodowym już od jakiegoś czasu dążącym do odzyskania oryginalnej pisowni swych nazwisk, ale też małżonkom cudzoziemców i ich dzieciom, którzy na co dzień muszą pokonywać trudności związane z udowodnieniem swojej tożsamości bądź związku cywilnego z inną osobą. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przypomina, że pierwszy projekt przewidywał po złożeniu wniosku...
PKJL nie sprzeciwia się oryginalnej pisowni imion i nazwisk

PKJL nie sprzeciwia się oryginalnej pisowni imion i nazwisk

Opublikowano Czerwiec 16, 2014
W kwietniu br. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zwróciła się do Państwowej Komisji Języka Litewskiego (PKJL, Valstybinė lietuvių kalbos komisija), której funkcją jest formułowanie wytycznych odnośnie państwowej polityki językowej. W piśmie EFHR przedstawiła swoje argumenty za przyjęciem odpowiednich uregulowań prawnych dotyczących pisowni imion i nazwisk. Odbyło się również spotkanie przedstawicieli EFHR z PKJL, na którym omawiano m.in. orzeczenie Sądu Konstytucyjnego z dnia 27 lutego br., w którym Sąd uznał, iż pisownia imion i nazwisk w paszporcie...
Oryginalna pisownia nazwisk powinna być reglamentowana prawnie

Oryginalna pisownia nazwisk powinna być reglamentowana prawnie

Opublikowano Maj 13, 2014
Kwestia oryginalnej pisowni imion i nazwisk w dowodach tożsamości nadal pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów, do którego chętnie sięgają media. 1 i 10 kwietnia b.r. w sejmie litewskim zostały zarejestrowane dwa projekty dotyczące pisowni imion i nazwisk. Sprawa jednak pozostaje wyjaśniona tylko pozornie – w rzeczywistości owe projekty nie zakładają istotnych zmian prawnych, które byłyby zgodne ze standardami europejskimi (więcej o pierwszym oraz drugim projekcie). Przeciwko uprawomocnieniu pisowni nielitewskich nazwisk w oryginalnej formie wypowiadają...
Kandydaci na stanowisko prezydenta o ochronie praw mniejszości narodowych i oryginalnej pisowni nielitewskich nazwisk

Kandydaci na stanowisko prezydenta o ochronie praw mniejszości narodowych i oryginalnej pisowni nielitewskich nazwisk

Opublikowano Maj 09, 2014
Dnia 11 maja 2014 r. na Litwie odbędą się wybory prezydenckie. Na stronie www.manobalsas.lt udostępniony został test dotyczący polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa, umożliwiający porównanie własnego zdania ze stanowiskiem kandydatów na prezydenta. Odpowiedzi kandydatów zostały upublicznione. Wśród 31 pytań najważniejsze z punktu widzenia mniejszości narodowych są pytania o oryginalną pisownię nielitewskich nazwisk w dokumencie tożsamości oraz o stopień uwagi poświęcanej ochronie praw mniejszości narodowych na Litwie.  Poniżej przedstawiamy odpowiedzi...
Kolejna krytyczna opinia w sprawie oryginalnej pisowni imion i nazwisk w dokumentach tożsamości

Kolejna krytyczna opinia w sprawie oryginalnej pisowni imion i nazwisk w dokumentach tożsamości

Opublikowano Maj 06, 2014
Dnia 25 kwietnia 2014 r. w Instytucie Języka Litewskiego odbyła się dyskusja nt pisowni imion i nazwisk w dokumentach tożsamości, z udziałem językoznawców, prawników, oraz działaczy kultury. Wnioski z dyskusji obiegły media jako opinia językoznawców, których zdaniem nie ma podstaw, by zmieniać tryb zapisywania nazwisk w litewskich dokumentach tożsamości. EFHR przypomina, że Sejm może zmienić zasady pisowni imion i nazwisk w paszporcie jedynie po obowiązkowym uwzględnieniu opinii językoznawców. Główną rolę opiniodawczą w tej kwestii, zgodnie z orzeczeniem Sądu...
Kolejny projekt ustawy o pisowni  imion i nazwisk  – wielki niewypał

Kolejny projekt ustawy o pisowni imion i nazwisk – wielki niewypał

Opublikowano Kwiecień 11, 2014
10 kwietnia b.r. w Sejmie zarejestrowano kolejny projekt ustawy pisowni imion i nazwisk w dokumentach. Projekt podpisali przedstawiciele wszystkich frakcji, oprócz AWPL. Alternatywny projekt przewiduje możliwość zapisu „imion i nazwisk” w formie oryginalnej na dodatkowej stronie paszportu. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) spostrzega, iż ta ustawa, jak i projekt socjaldemokratów (http://www.efhr.eu/2014/04/07/projekt-ustawy-liberalizujacy-pisownie-imion-i-nazwisk-nadal-brak-rozwiazania-problemu/) nie rozstrzyga problemu pisowni imion i nazwisk przedstawicieli mniejszości...
45 pisarzy litewskich sprzeciwia się oryginalnej pisowni nazwisk

45 pisarzy litewskich sprzeciwia się oryginalnej pisowni nazwisk

Opublikowano Kwiecień 08, 2014
Dnia 8 kwietnia 2014 r. 45 litewskich pisarzy wystosowało do najwyższych władz na Litwie oświadczenie, w którym wyraziło swój sprzeciw wobec oryginalnej pisowni imion i nazwisk w wydawanych na Litwie dokumentach. Zdaniem Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przykre i rozczarowujące jest, że część inteligencji litewskiej nie rozumie i nie chce uregulowania kwestii, które nie są zachcianką części społeczeństwa, ale wchodzą w zakres praw człowieka. Zdaniem pisarzy uprawomocnienie nielitewskich znaków w dokumentach byłoby m.in. sprzeczne z konstytucyjną zasadą...
Projekt ustawy “liberalizujący” pisownię imion i nazwisk – nadal brak rozwiązania problemu

Projekt ustawy “liberalizujący” pisownię imion i nazwisk – nadal brak rozwiązania problemu

Opublikowano Kwiecień 07, 2014
Wiceprzewodniczący Sejmu Gediminas Kirkilas i starosta sejmowej frakcji socjaldemokratów Irena Šiaulienė wnieśli do Sejmu projekt ustawy przewidujący zliberalizowany tryb pisowni imion i nazwisk. Uwzględniając migrację ludności, ciągle wzrastającą liczbę małżeństw mieszanych, potrzebę ochrony praw dzieci rodzących się w takich małżeństwach, autorzy projektu proponują autentyczną pisownię imion i nazwisk. Do inicjatywy projektu ustawy niewątpliwie przyczyniło się  orzeczenie Sądu Konstytucyjnego RL z dnia 27 lutego 2014 r., na podstawie którego Sąd orzekł, że...
Reglamentacja pisowni imion i nazwisk – w rękach Państwowej Komisji Języka Litewskiego

Reglamentacja pisowni imion i nazwisk – w rękach Państwowej Komisji Języka Litewskiego

Opublikowano Marzec 06, 2014
Dn. 27 lutego br. Sąd Konstytucyjny RL w końcu uznał, iż pisownia imion oraz nazwisk w paszporcie obywatela Republiki Litewskiej jest przede wszystkim kwestią językową. Główną rolę w tej kwestii ma pełnić Państwowa Komisja Języka Litewskiego (PKJL), której jedną z podstawowych funkcji jest formułowanie wytycznych odnośnie państwowej polityki językowej. Ponadto, opinia Komisji ma być zawsze uwzględniana, jeśli jest rozpatrywana reglamentacja pisowni imion oraz nazwisk w paszporcie. Najważniejszym wyjaśniającym aspektem Sądu Konstytucyjnego jest stwierdzenie, że...
Prawo do korzystania z języka mniejszości narodowej jest kwestią interpretacji

Prawo do korzystania z języka mniejszości narodowej jest kwestią interpretacji

Opublikowano Luty 14, 2014
Sąd Konstytucyjny Litwy powtórnie rozpatruje pytanie o wyjaśnienie niektórych założeń orzeczenia Sądu Konstytucyjnego z dnia 21 października 1999 roku, dotyczących pisowni nazwisk w paszporcie obywateli RL. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zwraca uwagę, że możliwość korzystania z języka mniejszości narodowej w życiu publicznym zależy od interpretacji. Konstytucja RL przewiduje jedynie, że językiem państwowym jest język litewski. Konstytucja nie zawiera zakazu wprowadzenia języka pomocniczego, także bezpośrednio nie zabrania pisowni nazwisk i imion w formie...
Możliwość zapisywania  imion i nazwisk obcojęzycznych w dokumentach oficjalnych

Możliwość zapisywania imion i nazwisk obcojęzycznych w dokumentach oficjalnych

Opublikowano Grudzień 09, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (dalej EFHR) z przyjemnością chce poinformować o zmianie zasad dotyczącej oryginalnego zapisu imion i nazwisk w formie oryginalnej w dokumentach oficjalnych w Republice Litewskiej.  Zasady te są ustalane przez Państwową Komisję Języka Litewskiego. EFHR nieraz podejmowała się działań w celu ukazania potrzeby zmian owych zasad. Od 24 października bieżącego roku prawo państwowe Republiki Litewskiej zezwala na używanie oryginalnej formy zapisu imion i nazwisk w innych językach również w dokumentach oficjalnych. Uprzednio taka możliwość...
Absurdalne argumenty Inspekcji Języka Państwowego już nie zaskakują

Absurdalne argumenty Inspekcji Języka Państwowego już nie zaskakują

Opublikowano Lipiec 23, 2013
„Obecny litewski system zapisywania obcych imion i nazwisk „według brzmienia” jest anachroniczny i idiotycznyˮ. Takiego zdania trzyma się Egidijus Kūris – prawnik, wybitny specjalista prawa konstytucyjnego, w latach 2002-2008 przewodniczący Sądu Konstytucyjnego RL. Niemniej jednak Inspekcja Języka Państwowego (IJP) (Valstybinė kalbos inspekcija) interpretuje przepisy konstytucyjne, a mianowicie orzeczenie litewskiego Sądu Konstytucyjnego z roku 1999, w sposób dowolny. Na wniosek Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) zbadano dekret Prezydenta Valdasa Adamkusa...
Język litewski pod większą ochroną konstytucyjną

Język litewski pod większą ochroną konstytucyjną

Opublikowano Czerwiec 03, 2013
Obecnie na Litwie ochronę języka państwowego – jego używanie, prawidłowość oraz pielęgnację reglamentuje ustawa o języku urzędowym RL. Jednak marszałek litewskiego Sejmu Vydas Gedvilas wraz z członkami sejmowego Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury przygotowali projekt ustawy konstytucyjnej, który ma zapewnić pełnowartościowe funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia publicznego, a także przyczynić się do starań UE aby zachować różnorodność językową i kulturową. Dotychczas obowiązująca ustawa o języku urzędowym została przyjęta 18 lat temu i dlatego...
Nie zawsze Jabłko jest jabłkiem a Kowalski Kowalskim

Nie zawsze Jabłko jest jabłkiem a Kowalski Kowalskim

Opublikowano Kwiecień 22, 2013
Zgodnie z zasadami gry w skojarzenia, w której musimy podać wyraz, który przychodzi nam do głowy kiedy słyszymy konkretne słowo, większość z Was na tak przedstawiony zestaw prawdopodobnie odpowiedziałaby: Kaszmir – kraina geograficzna lub odmiana tkaniny, Jabłko to owoc, Manchester United – klub piłkarski. Jak się jednak okazuje, nie wszystko jest zawsze tak oczywiste. Po wpisaniu do przeglądarki wyżej wymienionych słów dowiemy się, że Kaszmir, Jabłko czy Dąb to tylko jedne z wielu niecodziennych imion nadawanych dzieciom. Manchester United to imię i nazwisko...
Kłamstwo metodą ucieczki przed niewygodnymi faktami

Kłamstwo metodą ucieczki przed niewygodnymi faktami

Opublikowano Luty 27, 2013
Fundacja wielokrotnie informowała o petycji pana Tomasza Snarskiego, który 31 marca 2011 roku wystosował do Parlamentu Europejskiego petycję pt. „Prawa językowe Polaków na Litwie“. Poruszała ona głównie problemy uprawnień językowych polskiej mniejszości: pisowni imion i nazwisk, używania oznaczeń miejscowości czy ulic w języku mniejszości, kwestie oświatowe, czyli prawa, które w europejskim demokratycznym państwie powinny być na porządku dziennym. Jak się okazuje nie wszyscy podzielają takie zdanie. 24 kwietnia 2012 r. podczas debaty nad petycją w Parlamencie...
Co dalej z nazwami osobowymi?

Co dalej z nazwami osobowymi?

Opublikowano Luty 25, 2013
http://www.simasius.lt/ Coraz częściej w mediach da się słyszeć, jak litewscy politycy wyrażają swoją opinię odnośnie oryginalnej pisowni imion oraz nazwisk. Ostatnio na swoim blogu, w artykule zatytułowanym „Zabłądziliśmy się pomiędzy Warszawą a Wilnem”, bezstronnie wypowiedział się były minister sprawiedliwości Remigijus Šimašius (http://www.simasius.lt/). Polityk postrzega zaistniałą sytuację za niesłuszną, gdy sprawy dotyczące polityki wewnętrznej i praw człowieka stają się częścią polityki zewnętrznej. Każdy człowiek otrzymuje imię...
Fundacja zorganizowała spotkanie informacyjne nt. zmiany nazwisk

Fundacja zorganizowała spotkanie informacyjne nt. zmiany nazwisk

Opublikowano Luty 19, 2013
Jak powszechnie wiadomo, prawo litewskie reglamentujące pisownię imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach, a także ich zmiany jest bardzo skomplikowane, a możliwości petenta w tej kwestii są obwarowane wieloma, często niejasnymi warunkami. Z tego powodu procedura zmiany nazwiska na zgodne z pisownią oryginalną może dla przeciętnego obywatela wydawać się wyjątkowo trudnym zadaniem. Fundacja stoi na stanowisku, że prawo do zapisywania własnego nazwiska zgodnie z zasadami języka ojczystego jest fundamentalnym prawem obywatela demokratycznego państwa prawnego. W związku z tym...
Kolejne sprzeczności prawne w sprawie oryginalnej pisowni imion i nazwisk

Kolejne sprzeczności prawne w sprawie oryginalnej pisowni imion i nazwisk

Opublikowano Luty 13, 2013
EFHR na wniosek do Urzędu Ewidencji Ludności (Gyventojų registro tarnyba prie VRM) otrzymała kolejne pismo z wykazem danych statystycznych odnośnie zarejestrowanych na Litwie nielitewskich nazwisk. Dane statystyczne są nie mniej zaskakujące niż poprzednie (więcej informacji: http://www.efhr.eu/2012/12/28/w-na-litwie-jednak-zgodny-z-prawem-2/) Jak wynika z ostatnio otrzymanego pisma, na Litwie można zarejestrować imiona i nazwiska z literami x i q, jak np. Alexander, Oxana albo Lacroix. Takie dane statystyczne jeszcze bardziej potwierdzają postawę Fundacji, iż nazwy osobowe nie...
Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym: czy mam prawo do oryginalnej pisowni swojego imienia i nazwiska?

Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym: czy mam prawo do oryginalnej pisowni swojego imienia i nazwiska?

Opublikowano Luty 11, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza wszystkich na spotkanie informacyjne pt. „Jak zmienić imię i nazwisko – instrukcja krok po kroku“. Spotkanie jest skierowane do osób zainteresowanych skorzystaniem z jednego z podstawowych praw człowieka – oryginalej pisowni imienia i/lub nazwiska. Na spotkaniu będzie obecny wykwalifikowany prawnik, który przedstawi możliwości prawne w tym zakresie. Dodatkowo ekspert Fundacji, dr Łukasz Wardyn, wygłosi referat na temat działalności EFHR w 2013 roku. Otóż na Litwie w prawie 8800 przypadkach zarejestrowano takie...
Dlaczego maleje liczba wniosków o zmianę nazwiska?

Dlaczego maleje liczba wniosków o zmianę nazwiska?

Opublikowano Styczeń 28, 2013
22 stycznia br. Ministerstwo Sprawiedliwości RL poprzez swoją stronę internetową poinformowało, że w latach 2010-2012 zaobserwowano malejąca tendencję zgłaszania wniosków o zmianę imienia i/lub nazwiska. Ministerstwo widzi w tym efekt zredukowania drogi proceduralnej dla niektórych rodzajów motywowania zmiany – część kompetencji przeniesiono z ministerstwa na urzędy stanu cywilnego najbliższe miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Niewątpliwie uproszczenie wymagań proceduralnych wpłynęło na zmniejszenie liczby wniosków, jednakże ministerstwo pominęło w...
„W”  na Litwie jednak zgodne z prawem

„W” na Litwie jednak zgodne z prawem

Opublikowano Grudzień 28, 2012
Fotomontaż Marian Paluszkiewicz Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) kolejny raz wykryła hipokryzję sprzecznych wzajemnie litewskich aktów prawnych w sprawie oraz praktyki w sprawie oryginalnej pisowni imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach na Litwie. Do dziś boryka się z tym problemem na Litwie dziesiątki, jak nie setki tysięcy osób. Według Państwowej Komisji Języka Litewskiego, z czym w pełni zgadza się EFHR,  „obce nazwy osobowe nie należą do systemu języka litewskiego i nie powinny być lituanizowane”. Niestety niektóre instytucje państwowe i politycy...
Ciąg dalszy walki o pisownię nazwisk

Ciąg dalszy walki o pisownię nazwisk

Opublikowano Listopad 16, 2012
Napisy publiczne na Litwie powinny być umieszczane w języku państwowym (art. 17 Ustawy o języku państwowym), jednakże zarówno dla banderoli na towary objęte podatkiem akcyzowym, tablic rejestracyjnych dla samochodów, jak również nazw własnych firm ta norma prawna nie obowiązuje. Tak właśnie zdecydował w swoim orzeczeniu Okręgowy Sąd Administracyjny w Wilnie, oddalając skargę Europejskiej Fundacji Praw Człowieka skierowaną do Państwowej Inspekcji Językowej (więcej informacji na ten temat: http://www.efhr.eu/2012/07/19/nazwiska-nie-nazwy-firm-jak-najbardziej/). EFHR w...
Nazwiska - nie, nazwy firm - jak najbardziej

Nazwiska – nie, nazwy firm – jak najbardziej

Opublikowano Lipiec 19, 2012
Europejska Fundacja Praw Człowieka złożyła 5 wniosków do Państwowej Inspekcji Językowej z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego nazwy firm (zarówno litewskich jak i nielitewskich), tablice rejestracyjne samochodów, nadpisy turystyczne oraz banderole na towarach akcyzowych (jak papierosy i alkohol) mogą zawierać litery, których nie ma w alfabecie litewskim. Motywując koniecznością ochrony języka państwowego, Fundacja prosiła też zmienić zaistniałą sytuację. Akcja ta miała na celu sprawdzenie, czy Państwowa Inspekcja Językowa ośmieli się przyznać, iż używanie...
Prawa Polaków na Litwie są dla Parlamentu Europejskiego niezmiernie ważne. Relacje Tomasza Snarskiego z posiedzenia Komisji Petycji PE.

Prawa Polaków na Litwie są dla Parlamentu Europejskiego niezmiernie ważne. Relacje Tomasza Snarskiego z posiedzenia Komisji Petycji PE.

Opublikowano Kwiecień 26, 2012
24 kwietnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, podczas którego rozpatrywana była sprawa petycji Pana Tomasza Snarskiego Nr. 0358/2011, dotycząca praw językowych Polaków na Litwie, dla której poparcie udzieliła również Europejska Fundacja Praw Człowieka (więcej na: http://www.efhr.eu/2011/09/15/fundacja-rusza-z-poparciem-dla-inicjatywy-tomasza-snarskiego/). Komisja Petycji zdecydowała się kontynuować rozpatrywanie złożonej w.w. petycji, co napawa optymizmem i jest oznaką zainteresowania Parlamentu Europejskiego problemami mniejszości...
„NIE“ dla nazwisk, „TAK“  dla firm.

„NIE“ dla nazwisk, „TAK“ dla firm.

Opublikowano Listopad 28, 2011
W ubiegłym tygodniu EFPCz wysłała do Inspekcji Języka Państwowego pismo, zawierające listę firm, których nazwy zdaniem Fundacji są niezgodne z wieloma normami prawnymi obowiązującymi na Litwie, w tym przede wszystkim z Konstytucją RL. Są to m.in. Teletower, Ademax, Aqua Express, KVWC ir LX T. Norkaus projektavimo įmonė (firmy litewskie) oraz Alpiq energija Lietuva, Maxima, Swedbank, IFÖ SANITÄR, Rockwool (firmy zagraniczne). W swym piśmie Fundacja podkreśla naruszenie licznych aktów prawnych, spowodowane stosowaniem w nazwach symboli, liter nieistniejących w alfabecie...
Fundacja rusza z poparciem dla inicjatywy Tomasza Snarskiego.

Fundacja rusza z poparciem dla inicjatywy Tomasza Snarskiego.

Opublikowano Wrzesień 15, 2011
    Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z poparciem dla inicjatywy asystenta Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego Tomasza Snarskiego, który 31 marca 2011 roku do Parlamentu Europejskiego wysłał petycję pt. „Prawa językowe Polaków na Litwie“, której problematyka będzie przedmiotem prac Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. ...

Zmień imię i nazwisko - instrukcja „krok po kroku”
Zmień imię i nazwisko – instrukcja „krok po kroku”

Osoba chcąca skorzystać z  tego prawa, powinna zwrócić sie do Urzędu Stanu Cywilnego (Civilinės metrikacijos skyrius) według swojego miejsca zamieszkania. Spis urzędów stanu cywilnego znajduje się: https://mepis.vrm.lt/web/mepis/kontaktai

Prośbę o zmianę imienia (nazwiska wniosek musi być złożony pisemnie) można złożyć także poprzez Internet za pomocą systemu MEPIS (https://mepis.vrm.lt).

Do urzędu należy złożyć wypełniony formularz (www.efhr.eu/wniosek.pdf) oraz załączyć:

  1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby (oprócz tych wypadków, gdy dla niepełnoletniego dziecka on nie jest wydany);
  2. Dokument uzasadniające prośbę wnioskodawcy. EFHR sugeruje załączyć:
  3. Orzeczenie Europejskiego Trybynału Praw Człowieka z 2007 roku w sprawie Johansson przeciwko Finlandii (skarga nr 10163/02) (www.efhr.eu/wyrokEN.pdf i www.efhr.eu/wyrokPL.pdf), z którego wynika, że jeżeli w spisie ewidencyjnym ludności już figurują dane imiona i nie stwierdzono aby miało to jakiekolwiek negatywny wpływ na zachowanie kulturowej i językowej tożsamości to nie ma podstawy do odmowy zarejestrowania takiego imienia.
  4. Pismo z Urzędu Ewidencji Ludności, potwierdzający istnienie wpisów imion i nazwisk nielitewskich (http://www.efhr.eu/pismoLT.pdf i http://www.efhr.eu/pismoPL.pdf).

Dodatkowo w przypadku zmiany nazwiska należy wykazać, że nazwisko to nosili przodkowie poprzez załączenie odpowiednich dokumentów (akry urodzenia, ślubu lub zgonu). W przypadku ich braku można złożyć podanie informując o tym fakcie.

Opłata za zmianę imienia i nazwiska stanowi 42 litów (płatne po uzyskaniu pozytywnej decyzji) i wniosek musi zostać rozpatrzony w przeciągu 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

W tym wypadku, gdy prośba została uwzględniona urząd wydaje zaświadczenie o zmianie imienia albo nazwiska, a także odmowiednio zmienione wpisy stanu cywilnego. Takie zaświadczenie jest wystarczającym dowodem o zmianie imienia lub nazwiska, tzn. instytucje mają obowiązek zadbać, aby taka zmiana nie spowodowałaby żadnych problemów dla Państwa przy otrzymaniu spadku, w banku czy w życiu osobistym.

Europejska Fundacja Praw Człowieka zachęca do skorzystania z możliwości zmian nieprawidłowo zapisanych imion i nazwisk zawierających nielitewskie litery, kombinacje liter i podwójnych liter, które już zostały zarejestrowane w Urzędzie Ewidencji Ludności. W razie negatywnej odpowiedzi z Urzędu Stanu Cywilnego EFHR oferuje bezpłatną pomóc prawną zaskarżając decyzję urzędu do sądu.

Fundacja przypomina o tym, aby przy składaniu wniosku poprosić o wydanie potwierdzenia jego złożenia oraz aby nie zostawiać oryginalnych dokumentów (przedwojenne metryki urodzeń itp.). więcej informacji o prawa w kontakcie z administracją znajduje się na stronie Fundacji (http://www.efhr.eu/download/ulotki/Centrum_Pomocy_Prawnej.pdf).

EFHR oferuje bezpłatną pomóc prawną w tym zakresie. Kontakt z EFHR: imie@efhr.eu lub +37069150822. Więcej informacji znajduje się na stronie www.efhr.eu.

Poniżej także publikujemy przygotowane przez Europejską Fundację Praw Człowieka odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości związane ze zmianą imienia i nazwiska.

Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości wraz z odpowiedziami
Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości wraz z odpowiedziami

1) Boję się, że po zmianie nazwiska będę dyskryminowany. Po co mi kłopoty?!

Prawie 8800 osób na Litwie ma zapisane imiona i nazwiska za pomocą liter nielitewskich, kombinacja liter: „rz”, „czy” i „sz” i dwóch liter np. „nn” i „tt”.  Dołącz do nich! Jeżeli dotychczas nie miałeś obaw o dyskryminację, to po zmianie imienia lub nazwiska dlaczego maiłbyś je mieć?

2) Chcę zmienić imię i nazwisko, ale nadal ubiegam się o zwrot ziemi. Boję się, że po zmianie dokumentu stracę prawo do ziemi lub spadku. 

Zmiana imienia i/lub nazwiska w żaden sposób nie wpłynie na Twoje prawa, tym bardziej na uprawnienia majątkowe. Urząd wyda Ci stosowne zaświadczenia potwierdzające fakt zmiany. Dokument taki będzie uznawany przez wszystkie urzędy na Litwie. Czy znasz kogoś, kto po ślubie po zmianie nazwiska miał jakieś problemy? Skoro nie, to dlaczego Ty miałbyś je mieć?

3) Chcę zmienić imię i nazwisko, ale nie chce mi się zmieniać wszystkich dokumentów. To przecież tyle zachodu, kosztuje tyle pieniędzy i czasu.

Wszystkie wpisy stanu cywilnego (akt ślubu i urodzeni) zostaną zmienione. Opłata za zmianę wynosi tylko 42 lity. Zmiana nazwiska dokonana raz będzie miała znaczenie dla wszystkich dzieci. Pozwoli to na powrót do oryginalnej wersji pisowni Państwa nazwiska. W ciągu 2 miesięcy urząd odpowie na wniosek. W przypadku dalszych kroków prawnych EFHR zapewnia bezpłatną pomoc prawną. Urząd wyda stosowne zaświadczenia potwierdzające fakt zmiany imienia i/lub nazwiska. Dokument taki będzie uznawany przez wszystkie urzędy na Litwie. Na podstawie tego zaświadczenia odpowiednie instytucje dokonują zmian imion i nazwisk w dokumentach (prawo jazdy, konto bankowe itp.). Jeżeli chodzi o świadectwo dojrzałości jego zmieniać nie trzeba, gdyż wystarczy odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd. Co do odpisu skróconego aktu urodzenia, to zostanie wydany nowy juz tylko z nowymi, zmienionymi danymi.

4) Urząd nie chce przyjąć mojego wniosku tłumacząc, że podanie o wpis niezgodny z prawem nie jest możliwy. 

Należy żądać  pisemną odpowiedź podającą przyczynę odmowy przyjęcia wniosku. Z takim wnioskiem należy pilnie skontaktować się z EFHR, która oferuje bezpłatną pomóc prawną poprzez zaskarżenie tej decyzji. 

5) Minął termin 2 miesięcy od czasu, kiedy złożony został wniosek, ale nie otrzymano odpowiedzi. Co należy zrobić? 

Termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony do 4 miesięcy, o czym należy powiadomić wnioskodawcę. Jeżeli Państwo nie otrzymuje żadnej odpowiedzi po określonym terminie, należy zwrócić się do instytucji, gdzie została podana prośba, z pytaniem o decyzję. W razie braku odpowiedzi EFHR oferuje bezpłatną pomóc prawną poprzez przygotowanie odpowiedniej skargi. 

6) Otrzymała negatywną odpowiedź z urzędu. Co należy zrobić? 

Z taką odpowiedzią należy pilnie skontaktować się z EFHR, która oferuje bezpłatną pomóc prawną poprzez zaskarżenie tej decyzji. 

7) Jeżeli zmienię nazwisko, to co z moim dziećmi i małżonką?

W kwestionariuszu można wnioskować o zmianę nazwiska dla wszystkich dzieci niepełnoletnich. Oznacza to, że zmienione nazwisko rodzica automatycznie spowoduje zmianę dla dzieci bez konieczności składania kolejnych wniosków. Zmiana nazwiska małżonka nastąpi po dokonaniu zmiany nazwiska wnioskodawcy.

8) Nie mam żadnych dokumentów potwierdzających pisownię nazwiska

Pisemne dowody co do nazwiska przodków są niezbędne tylko przy prośbie zmiany nazwiska (przy zmianie imienia to nie jest potrzebne). Jeżeli Państwo nie posiada żadnych wpisów rodziców itd.. Państwo mają prawo prosić, aby urząd samodzielnie zebrał te informacje. W takim wypadku termin rozpatrywania sprawy może być przedłużony do 4 miesięcy. W razie pytań prosimy o kontakt z EFHR. 

9) Gdzie mogę złożyć wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska 

Wnioskodawca zwraca sie do Urzędu Stanu Cywilnego (Civilinės metrikacijos skyrius) według swojego miejsca zamieszkania. Spis urzędów stanu cywilnego znajduje się: https://mepis.vrm.lt/web/mepis/kontaktai

10)  Czy muszę złożyć wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska osobiście? 

Wniosek może być złożony osobiście lub za pomocą pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialnie.

Dokument potwierdzający tożsamość osoby (oprócz tych wypadków, gdy dla niepełnoletniego dziecka on nie jest wydany);

Zadaj swoje pytanie!


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

captcha