Broszury Rady Europy

Rady Europy „Prawa i wolnosci w praktyce”

„47 krajów i jedna organizacja… Rada Europy”

 

Broszury Rady Europy „Prawa i wolnosci w praktyce”

Europejska Fundacja Praw Człowieka opracowała na zlecenie Rady Europy polską i litewską wersję edukacyjnej broszury Rady Europy pt.: “Prawa i wolności w praktyce”, która bogato ilustruje Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz znakomicie przedstawia funkcjonowanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Pokładamy szczerą nadzieję, iż broszura „Prawa i wolności w praktyce” będzie przydatna dla wszystkich odbiorców, interesujących się tematyką obrony praw człowieka.

Osoby zainteresowane broszurą proszone są o kontakt z Fundacja.

Zobacz także

Sądzę, że niezwykle trudno jest nadać koncepcji praw człowieka jakąś konkretną, określoną postać. Moim zdaniem kluczowa jest tu idea społeczeństwa obywatelskiego.[…] Tak naprawdę społeczeństwo obywatelskie to obywatel uczestniczący w życiu publicznym, znający swe prawa i taki, który wie, jak o nie walczyć […]”

Bronisław Geremek, Rada Europy, 2007*

Musimy być nieustannie czujni jeśli chodzi o prawa człowieka, ponieważ mogą one być bardzo szybko ograniczone zarówno w Europie jak i w innych miejscach. Prawa człowieka są sprawą, która dotyczy każdego z nas, a stwierdzenie to odnosi się zwłaszcza do młodych ludzi; rola nauczycieli jest znacząca i polega na uświadamianiu im tego faktu. Jeżeli młodzi ludzie mają budować oparte na poszanowaniu praw człowieka społeczeństwo, to muszą oni znać mechanizmy, dzięki którym prawa te nabierają znaczenia, a w szczególności poznać międzynarodowy traktat, na mocy którego państwa członkowskie Rady Europy zobowiązane są do przestrzegania podstawowych praw i wolności: Europejską Konwencją Praw Człowieka (EKPC).

Niniejsze, podzielone na część teoretyczną i praktyczną, arkusze są dla nauczyciela nieocenioną pomocą w wyczulaniu uczniów na kwestię praw człowieka.

Część „teoretyczna” opisuje, w uproszczeniu, samą Konwencję oraz sposób w jaki funkcjonuje Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wyjaśnia ona także czym zajmuje się Rada Europy. Dziewięć arkuszy, spośród których każdy skupia się na konkretnym artykule Konwencji, zostało zaprojektowanych tak, aby zachęcić uczniów do zastanowienia się nad prawami, które muszą zostać zagwarantowane w każdym demokratycznym społeczeństwie.

Część „praktyczna” oferuje wszelkiego rodzaju ćwiczenia zakresu praw człowieka oparte na analizie, badań i dyskusji. Różnorodne, uproszczone „studia przypadków” zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom poznanie problemów prawnych i zrozumienie sposobu działania Trybunału

Zawarte w zestawie pomoce dydaktyczne pozwolą młodym ludziom (przy pomocy ich nauczycieli) na lepsze opanowanie praktycznej wiedzy na temat praw człowieka i podstawowych wolności w Europie.

Broszury są dostępne  bezpłatnie  w formacie PDF  w poniższych językach:

Polska Litewska Francuska Niemiecka
Włoska Rosyjska Albańska Turecka
Angielska

Broszura „47 krajów i jedna organizacja… Rada Europy”


Na zlecenie Rady Europy Europejska Fundacja Praw Człowieka opracowała polską i litewską wersję kolejnej edukacyjnej broszury Rady Europy (RE) pt.: „47 krajów i jedna organizacja… Rada Europy“. Broszura została sporządzona szczególnie dla młodych osób, aby mogły one zapoznać się z kluczowymi tematami jakie porusza Rada Europy, a w szczególności: poszanowanie demokracji, sprawiedliwość, demokratyczne obywatelstwo, sport bez przemocy, natura, kultura, ochrona zdrowia. Każdy temat jest przedstawiony w sposób prosty i praktyczny. Ponadto, do dyspozycji czytelnika jest lista 47 państw członkowskich wraz z ich stolicami i flagami.

Nauczanie młodzieży o skomplikowanych i pełnych wyzwań kwestiach, takich jak prawa człowieka, demokracja i struktura Europy może wydawać się dziś trudnym zadaniem. Jednak w formie broszury edukacyjnej informacje dotyczące tego tematu są dostępne nawet dla najmłodszych.

Choć broszura jest skierowana przede wszystkim do dzieci to może stanowić niezwykle cenną pomoc dla nauczycieli, którzy pragną przekazać swoim uczniom wiedzę dotyczącą otaczającego ich świata.

Mamy nadzieję, że broszura „47 krajów i jedna organizacja… Rada Europy“ będzie przydatna dla wszystkich odbiorców, którzy interesują się tematyką europejską oraz ochroną praw człowieka.

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnych broszur proszone są o kontakt z Fundacją.

Broszury w wersji polskiej i litewskiej są dostępne poniżej:

Prems145212_2013_PL-1 Prems145212_2013_LT-1


* Bronisław Geremek, Rola Rady Europy w jednoczeniu kontynentu, Rada Europy, Strasburg, 21 Luty 2007. Dostępne pod adresem: www.ena.lu.