Bezpłatna polska edukacja

BEZPŁATNA POLSKA EDUKACJA

DLA DZIECI POLAKÓW PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny pomagający dzieciom Polaków przebywających za granicą w utrzymaniu kontaktu z Ojczyzną. Projekt wspiera polskich emigrantów w edukacji ich dzieci na poziomie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum już od 5 lat. Dodatkowo dzieci w wieku lat 5 mogą skorzystać z programu który ma na celu przygotowanie najmłodszych do nauki w szkole podstawowej. Zespół tworzący projekt dokłada wszelkich starań, aby nauka w szkole przynosiła jak najlepsze efekty, a równocześnie wiązała się z przyjemnością płynącą z obcowania z językiem i kulturą polską. Nauka w ramach projektu opiera się na filozofii tzw. nauczania domowego, w którym to rodzic pełni rolę nauczyciela dla swojego dziecka. Poprzez Internetową Platformę Edukacyjną uczniom udostępniane są multimedialne materiały edukacyjne, niezbędne do realizacji podstawy programowej zgodnej z założeniami polskiego systemu oświaty, a rodzicom scenariusze lekcji przygotowane przez wykwalifikowaną kadrę polskich nauczycieli. Każdy rok nauki kończy się egzaminem klasyfikacyjnym. Po jego zdaniu uczeń otrzymuje państwowe świadectwo, które eliminuje ryzyko powtarzania klasy po powrocie dziecka do kraju. Dla dzieci Polaków, które mają możliwość przystąpienia do egzaminu końcowego w siedzibie Szkoły Partnerskiej w Polsce lub w Londynie (w przypadku klas 1-3 Szkoły Podstawowej), nauka w szkole jest zupełnie bezpłatna. Niewątpliwie stanowi to ogromny atut prowadzonej przez nas działalności. Osoby nie spełniające powyższych warunków mogą skorzystać z dodatkowych pakietów płatnych, które umożliwią im naukę w ramach projektu.

Zapisy na bezpłatną naukę na rok szkolny 2015/2016 trwają do 14 sierpnia i dokonywane są w maju za pośrednictwem strony www.libratus.edu.pl – decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Libratus_LOGODane kontaktowe:
Polskie Szkoły Internetowe Libratus
e-mail: sekretariat@libratus.edu.pl
tel: +48 12 44 66 865
Skype: Libratus

Koordynator projektu:
Międzynarodowy Zespół Placówek Oświatowych ul. Śniadeckich 12b, 31-531 Kraków Wpisany przez Ministra Edukacji Narodowej do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 84624, REGON: 122710626, NIP: 675-14-85-082