Wśród sporządzanych przez EFHR ulotek odnajdziesz informacje nt. praw językowych należących dla przedstawicieli mniejszości narodowych na Litwie. Ulotka „Nie wahaj się zwracać w języku ojczystym” przedstawia różne sytuacje prawne, czyli jakie prawa językowe należą Ci w instytucjach państwowych, w sądach oraz w życiu codziennym. Ulotka pt. „Zakaz dyskryminacji – poznaj swoje prawa” informuje o przyczynach i możliwych krokach prawnych w zwalczaniu dyskryminacji w życiu publicznym. Fundacja sporządziła również ulotkę, która zdecydowanie niezbędna jest dla każdego zatrudnionego. „Poznaj swoje prawa jako pracownik – krótki przewodnik” bardzo precyzyjnie przedstawia prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w trzech etapach, a mianowicie: podczas zawarcia umowy, w trakcie pracy oraz przy rozwiązaniu umowy o pracę. W ulotce „Oryginalna pisownia imion i nazwisk – skorzystaj ze swojego prawa” znajdziesz opisaną obecną sytuację na państwie litewskim, w którym istnieje zakaz oryginalnej pisowni imion i nazwisk. Także jest przedstawiona krótka instrukcja odnośnie możliwościach zmiany imienia/nazwiska. Kolejna ulotka, które w obecnej sytuacji politycznej ma szczególne znaczenie to „Do kogo skierowane jest orzeczenie w sprawie podwójnych nazw ulic”, która informuje jak ma zachować się każdy właściciel, który posiada dwujęzyczne tabliczki z nazwami ulic.

Poza tym dostępne są też ulotki informacyjne o Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, czyli krótki przegląd zakresu działalności Fundacji oraz od jej założenia prowadzony projekt Centrum Pomocy Prawnej.

Czym jest mowa nienawiści

Czym jest przestępstwo na tle nienawiści?

Informator dla pracodawców

Zakres działalności

Nie bój się swojej narodowości

Zostań praktykantem lub wolontariuszem w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

O EFHR

Centrum Pomocy Prawnej

Nie wahaj się zwracać w języku ojczystym

Zakaz dyskryminacji – poznaj swoje prawa

Poznaj swoje prawa jako pracownik – krótki przewodnik

Oryginalna pisownia imion i nazwisk – skorzystaj ze swojego prawa

Do kogo skierowane jest orzeczenie w sprawie podwójnych nazw ulic

Darmowe audiobooki

Informator dla pracodawców

EVS
EVS-flyer

Poznaj swoje prawa


Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest pozarządową organizacją w wyniku pogarszającej się sytuacji praw człowieka i praw mniejszości narodowych na Litwie. Fundacja ma na celu poprawę tej sytuacji poprzez promowanie zasady równości,  zmianę przestrzegania praw człowieka jak i bezpośrednią pomoc prawną osobom poszkodowanym.

Należy przyznać, że najbardziej narażone na dyskryminację są osoby, które nie mają wystarczająco informacji na temat przysługujących im praw, możliwości obrony i ogólnego zarysu sytuacji. W związku z tym Fundacja angażuje się w  informowanie społeczeństwa litewskiego o prawach człowieka i o przeciwdziałaniu dyskryminacji .

W ramach swojej działalności Fundacja w sposób przystępny dla osób nie będących ekspertami prawa sporządziła szereg ulotek tematycznych dotyczących podstawowych praw człowieka i praw mniejszości narodowych, możliwych form ochrony prawnej w przypadku ich naruszenia, krajowych i międzynarodowych instytucji, do których można się zgłosić o pomoc.

Wszystkie ulotki są dostępne na stronie internetowej www.efhr.eu albo bezpośrednio w siedzibie EFHR przy ul. Liepkalnio 103.

Zachęcamy do czytania!