Litewskie organizacje pozarządowe


 1. Kauno Moters Užimtumo Informacijos Centras
 2. Lietuvos gėjų lyga LGL
 3. Lietuvos moterų draugija
 4. Lietuvos žmogaus teisių asociacija
 5. Lietuvos Žmogaus Teisių Centras
 6. Lietuvos Žmogaus Teisių ir Socialinių Garantijų Gynimo Organizacija
 7. Lygių galimybių plėtros centras
 8. Moterų Informacijos Centras
 9. Socialinės integracijos centras
 10. Vilniaus moterų namai
 11. Žmogaus teisių stebėjimo institutas
 12. Nacionalinis socialinės integracijos institutas

Organizacje pozarządowe


 1. Amnesty International
 2. Centrum Praw kobiet (polska fundacja)
 3. Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 4. Instytut na Rzecz Państwa Prawa
 5. Komitet Ochrony Praw Dziecka
 6. La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami
 7. Polskie Forum Migracyjne
 8. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 9. Stowarzyszenie Praw człowieka im. Haliny Nieć
 10. Komitety Helsińskie
 11. Association of Prevetion of Torture
 12. Bulgarian Helsinski Comittee
 13. Centro Nationale di Prevetione e Difesa Sociale
 14. Coalition Against Trafficking in Women
 15. Derechos Human Rights
 16. European Roma Rights Centre
 17. Europejski Komitet Zapobiegania Torurom
 18. Freedom House
 19. Human Rights Watch
 20. I CARE – Internet Center Anti-Racism Europe
 21. Inter-American Institute of Human Rights
 22. International  Association of Judges
 23. International Association of Prosecutors
 24. International Commission of Migration Policy Development
 25. International Organization for Migration
 26. International Police Association
 27. International Rehabilitaion Council for Torure Victims
 28. Minority Rights Group International
 29. Penal Reform Internationa
 30. Physicians for Human Rights
 31. Privacy International
 32. Public Interest Law Initiative
 33. Simon Wiesenthal Centre
 34. SOS Children’s Village
 35. The People Movement for Human Rights Education
 36. United Nations Office on Drugs and Crime
 37. War and Human Rights : War in the Caucasus

 Instytucje/Organizacje międzynarodowe


1. Rada Europy:

2. Organizacja Narodów Zjednoczonych:

3. Unia Europejska:

4. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

5. Międzynarodowy Trybunał Karny

6. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

7. The Human Rights Centre of the University of Potsdam