Szkolenie 22-x-2011

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie miały miejsce bezpłatne szkolenia z zakresu praw człowieka organizowane przez Europejską Fundację Praw Człowieka. Uczestnikami szkolenia byli nie tylko nauczyciele, prawnicy, politycy i dziennikarze, ale również wiele innych zainteresowanych daną tematyką osób.

Materiały do pobrania: 


dr Elżbieta Kuzborska – Prawa człowieka na Litwie
dr Laura Koba świadomość praw człowieka w społeczeństwie obywatelskim
Wiktor Łozowski – metody nauczania i oceniania uczni
Marek Nowicki – Co to są prawa człowieka
Prawa człowieka – triumf, modyfikacje, unicestwienie
Trybunał rewolucji kulturalnej
Ubóstwo dzieci
Zniewolona przez płeć

 

Dokumenty źródłowe: 


Karta Podstawowych Praw UE
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Konwencja o prawach dziecka
Miedzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
Miedzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych Spolecznych i Kulturalnych
Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka

 

Podręcznik o prawach człowieka: 


 

Podręczniki o eduklacji dzieci i młodzieży o prawach człowieka „Kompas“, „Kompasik“.

Podrecznik powstał w ramach programu młodzieżowego Rady Europy. Publikacja przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze praw człowieka, tolerancji i edukacji interkulturowej. Wskazuje różne kierunki działań wszystkim tym, których interesują prawa człowieka, demokracja i obywatelstwo, promuje kształtowanie umiejętności i postaw bliskich filozofii praw człowieka.

Struktura poradnika została opracowana w odniesieniu do 16 zagadnień: ogólne prawa człowieka, dzieci, obywatelstwo, demokracja, dyskryminacja i ksenofobia, edukacja, środowisko naturalne, równość płci, globalizacja, zdrowie, bezpieczeństwo ludzkie, media, pokój i przemoc, ubóstwo, prawa socjalne, sport.

Wersje elektroniczne:

POLSKA  – http://szansa.glogow.org/do-pobrania/

ROSYJSKA – http://eycb.coe.int/compass/ru/contents.html , http://eycb.coe.int/compasito/ru/default.htm.

ANGIELSKA – http://eycb.coe.int/compass/en/contents.html, http://eycb.coe.int/compasito/default.htm.

Wersja drukowana:

LITEWSKI – w języku litewskim występuje podręcznik tylko dla młodzieży „Kompasas“. Wydanie jest bezpłatne, należy tylko wysłać maila na adres kompasas@in-action.eu z prośbą o jego przesłanie.  Więcej informacji