Zapraszamy do udziału w projekcie “Tandem umiejętności“

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) rozpoczyna realizację nowego projektu promującego integrację kulturową w Wilnie pt. „Tandem umiejętności”. Jest to projekt edukacyjny skierowany do młodzieży w wieku 14 -19 lat – Polaków, Litwinów, Rosjan, Białorusinów, Żydów i innych.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna młodzieży wywodzącej się z różnych grup narodowościowych oraz jej pobudzenie do dialogu międzykulturowego. Wiodącym założeniem projektu „Tandem umiejętności” jest utworzenie uczniom możliwości zdobywania nowych umiejętności (artystycznych, intelektualnych, językowych, technicznych, twórczych) od swoich rówieśników, w zamian za przekazanie swoich.

Osoby biorące udział w projekcie będą musiały utworzyć wielonarodowe drużyny, które będą regularnie spotykać się (8 spotkań). W trakcie spotkań, uczniowie będą dzielić się swoimi umiejętnościami oraz relacjonować cały przebieg nauki online w postaci zdjęć, filmików i w innych wybranych formach. Prace każdej z drużyn co tydzień będą umieszczane na platformie projektu tandem.efhr.eu, na której oprócz regulaminu, będzie można zapoznać się z członkami drużyn. Podczas realizacji projektu „Tandem umiejętności”, uczniowie będą mogli liczyć również na pomoc i wsparcie wolontariuszy.

Zdobyte umiejętności zostaną zaprezentowane przez uczestników na uroczystej gali kończącej projekt – 27 listopada. Wszystkie drużyny otrzymają również dyplomy potwierdzające uczestnictwo oraz nagrody rzeczowe.

Drużyny należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo do 4 października. Masz pytania? Chcesz zgłosić swoją drużynę? Napisz do nas tandem@efhr.eu lub zadzwoń +370 691 50 822

Zapraszamy również do udziału w innych projektach EFHR – „Jesteśmy podobni” oraz „Europejczycy, Polacy, Obywatele”.

Poniżej zapoznaj się z regulaminem projektu.

EFHR