iStock_000000185043_wspolpraca_miedzynar(1)Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) i Kolegium Nauk Społecznych (KNS) podpisały porozumienie o współpracy w dziedzinie edukacji, partnerstwa społecznego oraz w sferze naukowo-badawczej.

KNS z powodzeniem działa już od 18 lat na rynku litewskim. Ścisła współpraca Kolegium z przedsiębiorstwami i partnerami społecznymi zapewniają korzyści nie tylko dla studentów, ale także dla partnerów społecznych. Uczelnia wdrożyła mnóstwo krajowych i międzynarodowych projektów, które poprawiły warunki kształcenia studentów, możliwość poznania innych krajów, przyjęcie najlepszych praktyk, podnoszenie kwalifikacji wykładowców i studentów.

KNS oferuje oferuje wiele kierunków m.in. prawo, programowanie, studia biznesu, komunikacji, zarządzania, tworzenie reklam, turystykę i in. W Wilnie i w Kłajpedzie  studiuje obecnie 2400 studentów. Współpraca umożliwi rozpoczęcie wspólnych działań zmierzających do rozwoju wysoko wykwalifikowanych specjalistów w oparciu o potrzeby rynku pracy. Dla studentów EFHR będzie miejscem odbywania praktyk. Wspólne działania w dziedzinie edukacji przyczynią się do wzmocnienia świadomości obywatelskiej oraz do polepszenia ogólnej wiedzy nt. praw człowieka.

Niezmiernie cieszymy się z nowo rozpoczętej współpracy i mamy nadzieję, że przyniesie to sukcesy zarówno dla Kolegium, jak i dla Fundacji.

Zachęcamy do współpracy!

 

EFHR