Wystąpienie przedstawicielki EFHR w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie

Fot. Filii UwB w Wilnie 16 marca bieżącego roku prawniczka, przedstawicielka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka Marta Maciejewska, wygłosiła referat pn. „Środki kontroli realizacji praw człowieka na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych oraz rola organizacji pozarządowych (na przykładzie Europejskiej Fundacji Praw Człowieka)” w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie.…

Osiąganie równości poprzez edukację w języku ojczystym: doświadczenia ludu Samów w Norwegii i Szwecji

Obchodząc Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego warto pamiętać, że według Atlasu zagrożonych języków świata (UNESCO) prawie połowa języków mówionych na świecie jest zagrożona wyginięciem. Ta niepokojąca tendencja wskazuje na potrzebę promowania szeregu strategii mających na celu wspieranie różnorodności językowej i zapewnienie przetrwania języków mniejszościowych. W tym kontekście niedawne badanie oparte na dwóch projektach przeprowadzonych przez naukowców…

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego w Wilnie

Certyfikat z języka polskiego staje się coraz bardziej prestiżowym dokumentem, nie tylko wśród osób starających się o obywatelstwo bądź kartę Polaka, ale również wśród studentów i przyszłych pracowników. Ten rok będzie przełomowy dla wszystkich, którzy planują podejść do egzaminu językowego. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego łączy siły z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, Uniwersytetem Wrocławskim, a także…

Pamięć o Holokauście i jej znaczenie w dzisiejszym społeczeństwie

Holokaust, jedna z najmroczniejszych stron historii ludzkości, do dziś, mimo upływu dziesięcioleci, jest głęboko osadzony w historii światowej. Pamięć o tej tragedii nie ogranicza się do jednego narodu czy regionu. Holokaust przekroczył granice geograficzne i odcisnął niezatarte piętno na społeczeństwach całego świata. W 2005 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o…

Mniejszości narodowe i etniczne w systemie oświaty na przykładzie Litwy oraz Polski

          Każda współczesna demokracja powinna opierać swoje działania na poszanowaniu praw człowieka, w tym ochronie praw mniejszości. Innymi słowy, nie ma demokracji bez mniejszości. Konieczne jest zatem takie ukształtowanie systemu demokratycznego, aby wartości i zasady demokratyczne stanowiły jego fundament. W przeciwnym razie cała konstrukcja, na której zbudowany jest system, może okazać…

Najważniejsze projekty i dokonania EFHR

Dr Łukasz Wardyn – ekspert Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) udzielił wywiadu dla telewizji TVP Wilno, podczas którego rozmawiano o najważniejszych projektach i osiągnięciach Fundacji. Ekspert wyraził swoją opinię na temat kluczowych sfer działalności EFHR oraz zaprezentował plany na przyszłość (https://wilno.tvp.pl/65479527/04012023-lukasz-wardyn). Sprawy oryginalnej pisowni imion i nazwisk Ekspert przekazał ważne informacje dotyczące działań EFHR w…

Nowa wolontariuszka – Izabela Plopa – w zespole naszej Fundacji

Izabela Plopa jest studentką grafiki na Instytucie Sztuk Wizualnych w Zielonej Górze. Kreatywne rozwiązywanie problemów zawsze było jej pasją. Za pomocą środków wizualnych stara się przedstawiać i zwracać uwagę na problemy ludzi we współczesnym świecie oraz ich prawa. Uważa, że tworzenie ilustracji, plakatów, szeroko pojęte projektowanie graficzne jest doskonałym medium do przekazywania wiedzy o prawach…

Sprawa tablic informacyjnych na Starej Rossie

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) interweniowała w sprawie tablic informacyjnych na Cmentarzu na Starej Rossie. Skierowaliśmy pismo do Samorządu Miasta Wilna. Poniżej przedstawiamy informacje, które otrzymaliśmy od Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Dane na tablicach informacyjnych są niekompletne, błędne, a w niektórych miejscach całkowicie pominięte: I. Brakuje dat urodzenia i śmierci osób spoczywających na…

10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka!

Poszanowanie praw człowieka jest podstawowym elementem społeczeństwa demokratycznego. Od momentu urodzenia, każdy człowiek jest obdarzony podstawowymi prawami, które są nieodłącznym elementem jego tożsamości. Są one związane bowiem z człowieczeństwem i przysługują każdemu z nas. Praw człowieka nie można się także wyzbyć ani zrzec. Każdy człowiek ma prawo do korzystania ze swoich praw i wolności bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, wyznanie,…

Witamy nowego wolontariusza w zakresie grafiki!

Sebastian Ścibisz jest studentem Wydziału Grafiki na Akademii Sztuki w Szczecinie. Absolwent szczecińskiego Liceum Plastycznego (specjalizacja: reklama wizualna) oraz grafiki komputerowej w TEB Edukacji w Szczecinie. W 2022 roku odbył staż graficzny w Stowarzyszeniu MediaDizajn w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY”, a od 2020 roku jest członkiem Creative Cluster przy Inkubatorze Sektorów…

Przedstawicielom szkół mniejszości polskiej przedstawiono zmiany dotyczące oceny osiągnięć uczniów

23 listopada 2022 r. Narodowa Agencja Oświaty (lit. Nacionalinė Švietimo Agentūra) przedstawiła polskiemu środowisku oświatowemu zmiany dotyczące oceny osiągnięć uczniów. W 2024 roku uczniowie przynależący do polskiej mniejszości narodowej będą mogli wybrać państwowy egzamin maturalny z języka ojczystego i literatury. Do tego egzaminu będą mogli przystąpić tylko absolwenci, którzy zdali sprawdzian wstępny z języka polskiego i literatury. W…

Platforma do zgłaszania przestępstw z nienawiści jest teraz dostępna również w języku polskim!

Przekazy medialne kreują określony obraz rzeczywistości, przez co mają ogromny wpływ na to, jak ludzie postrzegają świat i jak się zachowują. Rozwój mediów społecznościowych znacząco wpłynął na częstotliwość rozpowszechniania mowy nienawiści. Platformy takie jak Facebook, Twitter, Instagram itp. oferują użytkownikom możliwość dzielenia się swoimi opiniami i poglądami z całym światem w formie postów i komentarzy.…

Witamy nową wolontariuszkę Annę Marię Nowak z Włoch!

Anna Maria Nowak jest studentką zaangażowaną w ochronę i promowanie praw człowieka, sprawiedliwości i równości.  Po ukończeniu studiów magisterskich z Kryminologii w swoim rodzinnym kraju – Polsce, zdecydowała się na dalszą edukację, uczestnicząc w programie Erasmus + w zakresie Prawa Międzynarodowego na Uniwersytecie KU Leuven w Belgii. Obecnie pracuje nad drugim tytułem magistra na kierunku Prawo…

Świętujmy razem 16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji

W 1996 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Celem inicjatywy było pogłębienie wzajemnego zrozumienia z różnych kultur, społeczeństw, religii, a przede wszystkim ludzi. UNESCO definiuje tolerancję jako szacunek, akceptację i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Dzisiejsze święto ma wyjątkowe znaczenie, gdyż zostało zainicjowane…

Sąd Rejonowy w Wilnie kieruje sprawę litery „ł” do Sądu Konstytucyjnego

Zmagania polskiej społeczności o prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk na Litwie nieustannie trwają. Pomimo wielu starań i kampanii społecznych wciąż napotykamy opór ze strony organów państwowych w kwestii respektowania praw mniejszości narodowych do używania oryginalnych znaków diakrytycznych. Taka sytuacja miała miejsce ostatnio w sprawie Pana Jarosława Wołkonowskiego, który zwrócił się jako pierwszy do…

Aleksandra Jucha – nowa praktykantka w Zespole Fundacji!

Aleksandra Jucha jest studentką Prawa oraz uczestniczką Szkoły Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W Europejskiej Fundacji Praw Człowieka praktykuje w ramach programu Erasmus + praktyki. Swoje zainteresowania akademickie wiąże z prawem międzynarodowym i europejskim, w szczególności zagadnieniami dotyczącymi prawa humanitarnego oraz ochrony praw człowieka.  Zamiłowanie do integracji europejskiej, współpracy międzynarodowej oraz idei praw…

Mowa i przestępstwa z nienawiści – dowiedz się czym jest i reaguj!

Badania „Mediaskopas” pokazują, że aż 72 % nienawistnych treści w litewskich mediach skierowanych jest do mniejszości narodowych – Romów, Polaków, Rosjan i Żydów. W 2022 r. Europejska Fundacja Praw Człowieka zgłosiła 70 zarzutów w sprawie mowy nienawiści w internecie. Coraz łatwiejszy obieg informacji i treści internetowych powoduje, iż nienawistne wzmianki docierają do coraz większego grona…

Wystąpienie przedstawicielki EFHR na Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez SNPL

15 października przedstawicielka EFHR uczestniczyła w formie zdalnej w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Litewskie Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) pt. „Poznanie oraz upowszechnianie historycznego i kulturowego dziedzictwa Wileńszczyzny drogą do zachowania tożsamości narodowej” oraz przedstawiła prezentację na temat sytuacji mniejszości narodowych na Litwie (2018 – 2022). W prezentacji zwrócono przede wszystkim uwagę na konieczność:…

Poznajcie Ewelinę Jasińską-Grabowską, członkinię naszego zespołu

Ewelina Jasińska-Grabowska jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Pracowała jako tłumacz w instytucjach pozarządowych świadczących usługi z zakresu obsługi prawnej cudzoziemców. Od 2019 roku pracuje jako pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Translatoryki i Języków Słowiańskich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku lingwistyka stosowana. Z Europejską Fundacją Praw Człowieka Pani doktor współpracuje od 2021 roku świadcząc konsultacje z zakresu…