• 2011/10/18

Powstaje podręcznik do kształcenia obywatelskiego

22 października 2011, podczas bezpłatnych szkoleń pt. „Prawa człowieka w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie”, które odbędzie się w godz. 9.30-18.30 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie nauczyciele m. in. zostaną poinformowani o stadium zaawansowania nowego, uzupełniającego polskojęzycznego podręcznika do nauczania wiedzy o społeczeństwie dla polskich szkół na Litwie.

Należy przypomnieć, że 29 czerwca br. miało miejsce spotkanie inaugurujące projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, realizowanego wspólnie przez Europejską Fundację Praw Człowieka i Fundację Nowoczesna Polska.

Celem projektu jest przygotowanie podręcznika do nauki przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” jako odpowiedź na potrzebę pozycji o tej tematyce w szkołach polskich na Litwie. Biorąc pod uwagę przyjętą przez litewski Sejm nowelizację Ustawy o Oświacie, która zakłada, że uczniowie polskich szkół będą zmuszeni uczyć się tego przedmiotu wyłącznie w języku litewskim, potrzeba powstania takiego podręcznika stała się jeszcze większa.

Podczas spotkania na początku projektu autorzy podręczników mogli rozpoznać potrzeby i wymogi współczesnej szkoły polskiej na Litwie oraz poznać zdanie przedstawicieli oświaty, ekspertów i doświadczonych pedagogów. Stało się to możliwe dzięki obecności gości z Polski: pani Magdaleny Biernat i pani Magdaleny Szwarc z Fundacji Nowoczesna Polska wraz z ekspertami oraz przedstawicieli z Litwy: prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” pana Józefa Kwiatkowskiego, który na spotkanie przybył wraz ze zastępcą panią Krystyną Dzierżyńską, dziekana Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie pana prof. Jarosława Wołkonowskiego, głównej specjalistki wydziału ds. oświaty i sportu samorządu rejonu solecznickiego Haliny Smykowskiej, wicedyrektora Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach Leokadii Palewicz oraz nauczycieli ze szkół z Wilna, Trok, Zujun, Kowalczuk i Niemenczyna. Wśród obecnych nie zabrakło też przedstawicieli społeczności studenckiej.

Na spotkaniu zostało poruszonych wiele zagadnień dotyczących treści i formy podręcznika. Spośród 30 proponowanych modułów uczestnicy spotkania musieli wybrać 15. Na szczególną uwagę zasłużyły moduły dotyczące: praw człowieka, narodu i mniejszości narodowych, współczesnego społeczeństwa litewskiego, wyborów, patriotyzmu i problemu władzy na Litwie. Dzięki zaangażowaniu i cennym uwagom wszystkich uczestników spotkania wizja podręcznika nabrała pełnego kształtu, a proces jego tworzenia ruszył z pełną parą.

Następnym krokiem było spotkanie międzynarodowej grupy koordynatorów, redaktorów oraz autorów podręcznika z Polski i Litwy, które się odbyło 30 czerwca w Wilnie. Podczas tego spotkania ustalony został dokładny zakres tematyczny powstających materiałów edukacyjnych. Pod fachowym kierownictwem ekspertów z Fundacji Nowoczesna Polska, a także dzięki kompetencjom autorów podręcznika udało się skonkretyzować zakres przedmiotowy omówionych dzień wcześniej modułów. To one będą składały się na treść podręcznika wiedzy o społeczeństwie.

Znalazły się wśród nich takie tematy jak: władza, aktywność społeczna, samorząd, prawa człowieka, naród, media i inne ważne tematy, które pozwolą uczniom kształtować podstawowe kompetencje obywatelskie, zrozumieć mechanizmy rządów prawa i systemu sądowniczego, a także poznać prawa i obowiązki mniejszości narodowych, wynikające z przynależności państwa litewskiego do struktur europejskich.

Obie Fundacje pragną raz jeszcze serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za zainteresowanie projektem i za aktywny udział w obu spotkaniach.

Zadanie jest realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.

Organizatorzy dziękują dyrekcji hotelu „Runmis” za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Europejska Fundacja Praw Człowieka

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…