• 2012/01/04

Uznanie dla Eweliny Saszenko i podziękowanie dla Lietuvos Radijas ir Televizija

fot. pobrane z www.ewelina.lt

Europejska Fundacja Praw Człowieka chciała wyrazić uznanie dla Eweliny Saszenko, że jako przedstawicielka mniejszości narodowej złożyła w ich imieniu w dniu 31.12.2011 w Lietuvos Radijo ir Televizija noworoczne życzenia w swoim ojczystym języku. Potwierdziła tym samym, że mniejszości na Litwie mogą i powinny być sobą i powinni być z tego dumni. Tego typu postawa pozwala większości zrozumieć, a czasami nawet dowiedzieć się, że żyje w środowisku wielokulturowym i tym samym zwalczać panujące wobec mniejszości na Litwie stereotypy.

Równocześnie Fundacja kieruje swoje po dziękowanie do Lietuvos Radijo ir Televizija za postawę godną pochwały. Szczególnie w okresie, kiedy media na Litwie w sposób bardzo negatywny i subiektywny wypowiadają się na temat obywateli Litwy przynależących do mniejszości. EFHR żywi nadzieję, że tego typu programy, promujące harmonijne współżycie wszystkich narodowości na Litwie oraz ukierunkowane na zrozumienie między nimi, będzie coraz więcej we wszystkich mediach litewskich. W demokracji media, jako czwarta władza, odgrywają ogromną role w procesie demokratycznym kraju. Od ich postawy oraz obiektywizmu zależy w dużym stopniu, czy społeczeństwo będzie otwarte i tolerancyjne. Dlatego też Europejska Fundacja Praw Człowieka zachęca i apeluje do wszystkich mediów na Litwie o zarzucenie dotychczasowych praktyk mających na celu zdyskredytowanie, ośmieszanie, szydzenie, podważanie, obrażanie obywateli Litwy przynależnych do mniejszości narodowych oraz do rozpoczęcia otwartego dialogu z grupą, do której przynależy prawie co piąty obywatel tego Państwa.

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…