• 2012/08/16

Kolejny sukces EFHR w sprawie komentarzy!

Fot. Stock Photo

Europejska Fundacja Praw Człowieka otrzymała kolejne zawiadomienie o tym, że został wydany kolejny nakaz karny dla autora obraźliwego komentarza na podstawie wniosków Fundacji skierowanych do Prokuratury Generalnej (o poprzednich wygranych: http://www.efhr.eu/2012/03/15/pierwsza-kara-za-komentarze/, http://www.efhr.eu/2012/04/16/kolejna-kara-za-komentarze/ , http://www.efhr.eu/2012/07/18/3-wygrane-w-sprawie-komentarzy/ ).

Sąd dzielnicowy Kowna właśnie wydał nakaz karny dla mieszkańca Kowna A. E. P. za publiczne podżeganie nienawiści nawołującym do dyskryminacji na tle narodowościowym i poniżającym komentarzem w litewskim portalu informacyjnym www.lrytas.lt na artykuł Jana Widackiego „Nowa „Września” Polska na granicy zwariowania o polskie szkoły na Litwie”. Za swój komentarz „ble, kaip sudlenkai tuteisiai cia perėjo savo murzinom rankom ir pragertais snukiais“ (tłum. „ble, jak gówno polacy tutejsi tu przeszli brudnymi rękoma i przepitymi pyskami“) autor został ukarany karą pienieżną wysokości 390 Lt.

Autor komentarza przyznał się do winy. Tłumaczył się, że komentarz napisał będąc pod wpływem alkoholu. Zaznaczył, że w stanie trzeźwym w taki sposób by się nie zachował. Zrozumiał, że takim otwartym komentarzem obraża i oczernia naród polski, jednakże napisał go, bo sam się czuł obrażony komentarzami Polaków przeciwko Litwinom.

Mimo przyznania się przez samego autora, wina A. E. P. także udowodniona powiadomieniem przez Europejską Fundację Praw Człowieka,  ustaleniu przez policję kowieńską IP adresu, a także na podstawie w portalu www.lrytas.lt opublikowanego artykułu i protokołu do artykułu napisanych komentarzy oraz aktu ekspertyzy Inspektor Etyki Dziennikarskiej.

Sąd uznał, że celem autora komentarza było publiczna obraza Polaków, propagowanie nienawiści i dyskryminacji ze względu na narodowość.

Kara pieniężna jest symboliczna ze względu na okoliczność łagodzącą, jaką w litewskim prawie karnym jest szczery żal za wykonane przestępstwo oraz przyznanie się do winy. Pomimo tego, jest to kolejna cegiełka zmierzająca do zakończenia fali nienawiści.

Ogółem jest już 6 kar za komentarze na podstawie jednych z kilkudziesięciu wniosków Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (w roku 2011 Fundacja skierowała 25 wniosków do Prokuratury Generalnej dotyczących komentarzy, a w roku 2012 – już prawie 70 wniosków) złożonych do prokuratury w ramach prowadzonej od miesięcy kampanii zmierzającej do zakończenia poczucia bezkarności tych wszystkich, którzy bez zahamowań i jakichkolwiek oporów naruszają godność innych, włącznie z nawoływaniem do pozbawienia ich życia (http://www.efhr.eu/2011/08/18/europejska-fundacja-praw-człowieka-przeciwko-narastającej-fali-nienawiści-w-internecie-na-litwie/).

Poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania na niezgodne z prawem wpisy, Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, ażeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się narastającej fali nienawiści na niespotykaną dotąd skalę. Efekty takiego podejścia są widoczne między innymi w sondażach, z których jednoznacznie wynika, że prowadzona przez media i polityków negatywna kampania wobec mniejszości narodowych przeniosła się na społeczeństwo litewskie (http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/).

Europejska Fundacja Praw Człowieka chciałaby serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przesyłają nam informacje na temat wpisów niezgodnych z prawem. Bez Waszej pomocy sukces ten nie byłby możliwy. Zachęcamy do współpracy.

Europejska Fundacja Praw Człowieka

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…