• 2015/08/05

Europejska Fundacja Praw Człowieka wita nowego praktykanta

Europejska Fundacja Praw Człowieka wita nowego praktykanta

IMGP3880Nowy praktykant w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), Sebastian Stein jest studentem 5 roku na Eberhard Karls University w Tübingen w Niemczech. Obecnie spędza dwa semestry za granicą na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie. Poza prawami człowieka jego specjalizacja obejmuje międzynarodowe prawo publiczne, w szczególności prawo Unii Europejskiej oraz prawo środowiskowe.

Sebastian pochodzi ze Stuttgartu. Zainteresowanie prawami człowieka zostało rozbudzone podczas studiów na Uniwersytecie w Konstanz i Tübingen. Na początku 2014 r. rozpoczął wolontariat na rzecz Amnesty International koncentrując się zwłaszcza na kwestiach uchodźstwa i azylu oraz na powiązanych zagadnieniach prawnych. Będąc przewodniczącym ekipy uchodźców, zaznajomił się z organizacją wydarzeń informacyjnych, pikiet i innych wydarzeń publicznych dotyczących praw człowieka.

Podczas pierwszego semestru na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie, niektórzy z jego kolegów, współpracujący już wcześniej z EFHR zwrócili jego uwagę na fundację. Będąc na stażu chciałby uzyskać wiedzę źródłową na temat grup mniejszościowych oraz przekonać się, na czym polega faktyczna praca prawników w dziedzinie praw człowieka.

Poza studiowaniem i wolontariatem, Sebastian pasjonuje się tworzeniem muzyki oraz pisaniem tekstów jak i podróżami. Prowadzi również prywatny blog o swoim pobycie na Litwie.

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…