• 2018/01/25

DRUGIE SZKOLENIE NA WYDZIALE EKONOMII I INFORMATYKI UNIWERSYTETU BIAŁOSTOCKIEWO W WILNIE POŚWIĘCONE PISOWNI IMION I NAZWISK

DRUGIE SZKOLENIE NA WYDZIALE EKONOMII I INFORMATYKI UNIWERSYTETU BIAŁOSTOCKIEWO W WILNIE POŚWIĘCONE PISOWNI IMION I NAZWISK

Po sukcesie pierwszego szkolenia, które odbyło się 22-go Listopada 2017, drugie szkolenie miało miejsce na Wydziale Ekonomii i Informatyki Uniwiersytetu Białostockiego w Wilnie 25-go Stycznia 2018. Tym razem, szkolenie poprowadził prawnik Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), Leszek Jankowski i wolontariuszka EVS, Carmen Cara Lorente. Po raz kolejny szerokie grono studentów przybyło na spotkanie, którzy wykazali się zaangażowaniem i aktywnym uczestnictwem.

Przed szkoleniem, prawnik EFHR miał okazje spotkać się z Dziekanem wileńskiego oddziału Uniwersytetu Białostockiego i przedstawić główne wyzwania fundacji oraz najnowszy projekt EFHR, inicjatywę „Minority SafePack”. Podczas spotkania zostało uzgodnione aktywne uczestnictwo uniwersytetu we wspomnianej inicjatywie. Stąd, w pierwszym tygodniu marca, uniwersytet przedstawi swoim studentom informacje o europejskiej inicjatywie obywatelskiej z perspektywy prawa unijnego i zachęci studentów do podpisania petycji. EFHR również poprowadzi spotkanie mające na celu lepsze zrozumienie inicjatywy.

Tematem drugiego spotkanie były zasady zapisu imion i nazwisk w litewskich paszportach. Na początku, Carmen Cara Lorente przedstawiła działalność EFHR i inicjatywę „Minority SafePack”. Następnie, Leszek Jankowski zaznajomił uczestników spotkania z głównymi zagadnieniami prawnymi związanym z zasadami pisowni imion i nazwisk w litewskich paszportach oraz prawne i administracyjne ewentualności, które mogą się pojawić kiedy imiona lub nazwiska zawierają litery nieobecne w litewskim alfabecie. Prawnik przedstawił również wygrane sprawy sądowe wygrane przez EFHR związane z tematyką spotkania.

Ostatnia część spotkania była poświęcona na dyskusje, podczas której uczestnicy mieli możliwość zadania pytań, na które odpowiadał specjalista w tej dziedzinie.

EFHR regularnie organizuje szkolenia, na których eksperci omawiają aspekty prawne i dzielą się swoim doświadczeniem z uczestnikami. Szczegóły o przeprowadzonych już szkoleniach można znaleźć tutaj.

Zainteresowanych darmowymi szkoleniami prowadzonymi przez EFHR w miejscu pracy lub placówce edukacyjnej zachęcamy do kontaktu drogą mailową :mokymai@efhr.eu lub telefoniczną: +370 691 50 822.

EFHR pragnie podziękować Wydziałowi Ekonomii i Informatyki Białostockiego Uniwersytetu w Wilnie za możliwość spotkania ze studentami.

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…