• 2023/11/13

Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Dnia 8 listopada 2023 roku, w auli szkoły na Lipówce w Wilnie przy ul. Liepkalnio 18, odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół polskich na Litwie. Wydarzenie to było elementem VI edycji projektu Europejczycy, Polacy, Obywatele, realizowanego przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR). 

Projekt ma na celu wprowadzenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w szkołach polskich na Litwie i jest współfinansowany przez Stowarzyszenie Odra-Niemen oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Elementem kolejnych edycji projektu jest organizacja szkoleń dla nauczycieli, które mają na celu zapoznanie nauczycieli z metodologią nauczania przedmiotu, podwyższenie ich kwalifikacji, zachęcenie pedagogów do szerszego posługiwania się językiem polskim oraz używania specjalistycznej polskiej terminologii w trakcie prowadzenia lekcji przedmiotu „Historia” oraz „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach polskich na Litwie.

Szkolenie rozpoczęło się od prezentacji EFHR, która zapoznała uczestników z działalnością fundacji, jej interwencjami, kampaniami oraz ideą projektu Europejczycy, Polacy, Obywatele.

Następnie głos zabrała główna prelegentka – wybitna specjalistka w dziedzinie prawa międzynarodowego i europejskiego, autorka licznych publikacji naukowych, odznaczona medalem Sejmu Republiki Litewskiej, Kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB. Pani Profesor podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami historii oraz przedstawicielami innych dziedzin zainteresowanych nauczaniem przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w trakcie kilkugodzinnego szkolenia, w trakcie którego szczegółowo omówiła wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej i jej instytucji, otwierając dyskusję na temat nauczania i jego metodologii w szkołach (nauczyciele mogli zadawać pytania, dzielić się swoimi doświadczeniami oraz zgłębiać zagadnienia poruszane w trakcie prezentacji; podczas przerw i poczęstunku także wymieniano się spostrzeżeniami).

Europejska Fundacja Praw Człowieka pragnie serdecznie podziękować Pani Profesor Mieczysławie Zdanowicz za wyjątkową prezentację tematyki związanej z Unią Europejską. Jej zaangażowanie i wiedza stanowiły nieoceniony wkład w realizację celów projektu Europejczycy, Polacy, Obywatele. Dziękujemy także wszystkim, którzy wzięli udział w wydarzeniu.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…