Archive for Styczeń, 2012

Inicjatywa składania wniosków do Prokuratury nabiera pozytywnego tempa

Opublikowano Styczeń 25, 2012
W ramach swej działalności na rzecz ochrony praw człowieka na Litwie Europejska Fundacja Praw Człowieka od kilku miesięcy wdraża inicjatywę monitoringu mediów internetowych pod kątem komentarzy naruszających prawo, w rezultacie czego do Prokuratury Generalnej Litwy są kierowane wnioski o wszczęcie dochodzenia dowodowego. Dotychczas Fundacja skierowała 28 wniosków. Na wszystkie zostały udzielone odpowiedzi:...

Nagroda za informację o sprawcach pobicia nastolatka

Opublikowano Styczeń 24, 2012
 Jak poinformowało radio „Znad Wilii”, w pobliżu Domu Kultury Polskiej w miniony piątek doszło do aktu przemocy wobec 16-latka Daniela Cz., ucznia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Najprawdopodobniej przyczyną incydentu była narodowość poszkodowanego. Sprawców (trzy osoby w wieku około 30-40 lat – Wilnoteka.lt) sprowokowało to, że młodzież rozmawiała między sobą w języku polskim. Podpici mężczyźni zaatakowali całą grupę, z której najbardziej ucierpiał Daniel. ...

Poseł do Parlamentu Europejskiego interweniuje w sprawie kar w „Lietuvos Geležinkeliai

Opublikowano Styczeń 23, 2012
fot : R.Jurgaitis W dniu 18 stycznia 2012 roku Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Waldemar Tomaszewski interweniował w sprawie naruszeń prawa człowieka na kolei państwowej („Lietuvos Geležinkeliai”). W pismach skierowanych do Ministra Kultury RL oraz do Ministra Transportu i Łączności RL, odniósł się on do interwencji Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie nałożonych przez „Lietuvos Gelezinkeliai” kar na pracowników za nieużywanie języka państwowego w czasie wykonywania obowiązków służbowych....
Sprawa 11 ukaranych powraca

Sprawa 11 ukaranych powraca

Opublikowano Styczeń 20, 2012
pobrane z http://lt.wikipedia.org Na łamach mediów polskich i litewskich powróciła z wielkim impetem sprawa 11 ukaranych pracowników spółki akcyjnej „Lietuvos Geležinkeliai“. Sprawa ta wyszła na światło dzienne jeszcze w sierpniu ubiegłego roku, kiedy Europejska Fundajca Praw Człowieka zaciekawiła się przyjętym przez Dyrekcję spółki rozporządzeniem, przewidywającym kary pieniężne za  nieużywanie języka litewskiego na stanowisku pracy. Fundacja skierowała zapytanie do spółki, by dowiedzieć się jak w praktyce wygląda stosowanie tych przepisów....
Komunikat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dla Litwy

Komunikat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dla Litwy

Opublikowano Styczeń 10, 2012
źródło: Flickr Europejska Fundacja Praw Człowieka z wielką satysfakcją przyjęła decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o zakomunikowaniu Litwie spraw związanych z ponowną renacjonalizacji zwróconych nieruchomości w Wilnie. EFHR jest na stanowisku, że praktyka Litwy narusza Art. 1 protokołu nr 1 do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności....
Fundacja na "Celowniku"

Fundacja na „Celowniku”

Opublikowano Styczeń 09, 2012
28.11.2011 roku w Telewizji Polskiej w programie „Celownik” ukazał się reportaż pt.: „Zaostrza się spór o polskie szkolnictwo na Litwie. Czy polonijni uczniowie stracą niedługo prawo do nauki większości przedmiotów w ojczystym języku?”. W nim ukazał się  fragment z wywiadu, który Pani redaktor Ewa Szakalicka przeprowadziła m.in. z przedstawicielami Europejskiej Fundacji Praw Człowieka....
Europejska Fundacja Praw Człowieka zaniepokojona wynikami sondażu

Europejska Fundacja Praw Człowieka zaniepokojona wynikami sondażu

Opublikowano Styczeń 06, 2012
fot. Jupiterimages EFPCz z niepokojem przyjęła opublikowany w styczniowym numerze miesięcznika „IQ” sondaż, z którego jednoznacznie wynika, że prowadzona przez media i polityków negatywna kampania wobec mniejszości narodowych przeniosła się na społeczeństwo litewskie. Litwini nie chcą najbardziej mieszkać w sąsiedztwie Romów (87%), Polaków (51%) i Żydów (45%)....

Uznanie dla Eweliny Saszenko i podziękowanie dla Lietuvos Radijas ir Televizija

Opublikowano Styczeń 04, 2012
fot. pobrane z www.ewelina.lt Europejska Fundacja Praw Człowieka chciała wyrazić uznanie dla Eweliny Saszenko, że jako przedstawicielka mniejszości narodowej złożyła w ich imieniu w dniu 31.12.2011 w Lietuvos Radijo ir Televizija noworoczne życzenia w swoim ojczystym języku. Potwierdziła tym samym, że mniejszości na Litwie mogą i powinny być sobą i powinni być z tego dumni. Tego typu postawa pozwala większości zrozumieć, a czasami nawet dowiedzieć się, że żyje w środowisku wielokulturowym i tym samym zwalczać panujące wobec mniejszości na Litwie stereotypy....
Fundacja Nowoczesna Polska dzieciom - Zabawnik

Fundacja Nowoczesna Polska dzieciom – Zabawnik

Opublikowano Styczeń 02, 2012
Europejska Fundacja Praw Człowieka zachęca do korzystania z Zabawnika. Jest to strona internetowa i publikacja zawierające zbiór 150 pomysłów, scenariuszy gier i zabaw dla dzieci, od wyliczanek poprzez gry planszowe, aż po teatr. Treść Zabawnika udostępniona została na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0, co oznacza, że można ją swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Zabawnik powstał w ramach projektu „Słuchamy Polski” Fundacji Nowoczesna Polska. Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu...