Korzystanie z prawa do składania petycji zostało uregulowane ustawą konstytucyjną

23 grudnia 2022 roku Sejm przyjął ustawę konstytucyjną o petycjach, która rozszerza możliwości korzystania z konstytucyjnego prawa do składania petycji. Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, zmiany obejmą przyjmowanie wszystkich normatywnych aktów prawnych o znaczeniu publicznym. Zapewnia także bardziej przejrzysty i efektywny proces składania oraz rozpatrywania wniosków. Istotnym jest fakt, że obywatel będzie mógł złożyć petycję nie…

Nowa wolontariuszka – Izabela Plopa – w zespole naszej Fundacji

Izabela Plopa jest studentką grafiki na Instytucie Sztuk Wizualnych w Zielonej Górze. Kreatywne rozwiązywanie problemów zawsze było jej pasją. Za pomocą środków wizualnych stara się przedstawiać i zwracać uwagę na problemy ludzi we współczesnym świecie oraz ich prawa. Uważa, że tworzenie ilustracji, plakatów, szeroko pojęte projektowanie graficzne jest doskonałym medium do przekazywania wiedzy o prawach…

Sprawa tablic informacyjnych na Starej Rossie

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) interweniowała w sprawie tablic informacyjnych na Cmentarzu na Starej Rossie. Skierowaliśmy pismo do Samorządu Miasta Wilna. Poniżej przedstawiamy informacje, które otrzymaliśmy od Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Dane na tablicach informacyjnych są niekompletne, błędne, a w niektórych miejscach całkowicie pominięte: I. Brakuje dat urodzenia i śmierci osób spoczywających na…

10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka!

Poszanowanie praw człowieka jest podstawowym elementem społeczeństwa demokratycznego. Od momentu urodzenia, każdy człowiek jest obdarzony podstawowymi prawami, które są nieodłącznym elementem jego tożsamości. Są one związane bowiem z człowieczeństwem i przysługują każdemu z nas. Praw człowieka nie można się także wyzbyć ani zrzec. Każdy człowiek ma prawo do korzystania ze swoich praw i wolności bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, wyznanie,…

Witamy nowego wolontariusza w zakresie grafiki!

Sebastian Ścibisz jest studentem Wydziału Grafiki na Akademii Sztuki w Szczecinie. Absolwent szczecińskiego Liceum Plastycznego (specjalizacja: reklama wizualna) oraz grafiki komputerowej w TEB Edukacji w Szczecinie. W 2022 roku odbył staż graficzny w Stowarzyszeniu MediaDizajn w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY”, a od 2020 roku jest członkiem Creative Cluster przy Inkubatorze Sektorów…

Europejska Fundacja Praw Człowieka zachęca do zapoznania się z działalnością organizacji ANGA!

Ilustracja pobrana ze strony https://theanga.org/home/our-mission.html Celem projektu ANGA jest wzbogacenie ludzkiego życia poprzez sztukę, kulturę i edukację. Kultura i sztuka są pięknem świata, ponieważ wzbogacają nasze życie wewnętrzne, zwiększając naszą kreatywność i wyobraźnię. Obcowanie z kulturą i sztuką, to coś więcej niż tylko doświadczenie indywidualne, gdyż daje nam możliwość zjednoczenia się z innymi ludźmi. W…

Przedstawicielom szkół mniejszości polskiej przedstawiono zmiany dotyczące oceny osiągnięć uczniów

23 listopada 2022 r. Narodowa Agencja Oświaty (lit. Nacionalinė Švietimo Agentūra) przedstawiła polskiemu środowisku oświatowemu zmiany dotyczące oceny osiągnięć uczniów. W 2024 roku uczniowie przynależący do polskiej mniejszości narodowej będą mogli wybrać państwowy egzamin maturalny z języka ojczystego i literatury. Do tego egzaminu będą mogli przystąpić tylko absolwenci, którzy zdali sprawdzian wstępny z języka polskiego i literatury. W…

Platforma do zgłaszania przestępstw z nienawiści jest teraz dostępna również w języku polskim!

Przekazy medialne kreują określony obraz rzeczywistości, przez co mają ogromny wpływ na to, jak ludzie postrzegają świat i jak się zachowują. Rozwój mediów społecznościowych znacząco wpłynął na częstotliwość rozpowszechniania mowy nienawiści. Platformy takie jak Facebook, Twitter, Instagram itp. oferują użytkownikom możliwość dzielenia się swoimi opiniami i poglądami z całym światem w formie postów i komentarzy.…

Witamy nową wolontariuszkę Annę Marię Nowak z Włoch!

Anna Maria Nowak jest studentką zaangażowaną w ochronę i promowanie praw człowieka, sprawiedliwości i równości.  Po ukończeniu studiów magisterskich z Kryminologii w swoim rodzinnym kraju – Polsce, zdecydowała się na dalszą edukację, uczestnicząc w programie Erasmus + w zakresie Prawa Międzynarodowego na Uniwersytecie KU Leuven w Belgii. Obecnie pracuje nad drugim tytułem magistra na kierunku Prawo…

Świętujmy razem 16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji

W 1996 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Celem inicjatywy było pogłębienie wzajemnego zrozumienia z różnych kultur, społeczeństw, religii, a przede wszystkim ludzi. UNESCO definiuje tolerancję jako szacunek, akceptację i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Dzisiejsze święto ma wyjątkowe znaczenie, gdyż zostało zainicjowane…

Sąd Rejonowy w Wilnie kieruje sprawę litery „ł” do Sądu Konstytucyjnego

Zmagania polskiej społeczności o prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk na Litwie nieustannie trwają. Pomimo wielu starań i kampanii społecznych wciąż napotykamy opór ze strony organów państwowych w kwestii respektowania praw mniejszości narodowych do używania oryginalnych znaków diakrytycznych. Taka sytuacja miała miejsce ostatnio w sprawie Pana Jarosława Wołkonowskiego, który zwrócił się jako pierwszy do…

Aleksandra Jucha – nowa praktykantka w Zespole Fundacji!

Aleksandra Jucha jest studentką Prawa oraz uczestniczką Szkoły Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W Europejskiej Fundacji Praw Człowieka praktykuje w ramach programu Erasmus + praktyki. Swoje zainteresowania akademickie wiąże z prawem międzynarodowym i europejskim, w szczególności zagadnieniami dotyczącymi prawa humanitarnego oraz ochrony praw człowieka.  Zamiłowanie do integracji europejskiej, współpracy międzynarodowej oraz idei praw…

Mowa i przestępstwa z nienawiści – dowiedz się czym jest i reaguj!

Badania „Mediaskopas” pokazują, że aż 72 % nienawistnych treści w litewskich mediach skierowanych jest do mniejszości narodowych – Romów, Polaków, Rosjan i Żydów. W 2022 r. Europejska Fundacja Praw Człowieka zgłosiła 70 zarzutów w sprawie mowy nienawiści w internecie. Coraz łatwiejszy obieg informacji i treści internetowych powoduje, iż nienawistne wzmianki docierają do coraz większego grona…

Wystąpienie przedstawicielki EFHR na Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez SNPL

15 października przedstawicielka EFHR uczestniczyła w formie zdalnej w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Litewskie Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) pt. „Poznanie oraz upowszechnianie historycznego i kulturowego dziedzictwa Wileńszczyzny drogą do zachowania tożsamości narodowej” oraz przedstawiła prezentację na temat sytuacji mniejszości narodowych na Litwie (2018 – 2022). W prezentacji zwrócono przede wszystkim uwagę na konieczność:…

Poznajcie Ewelinę Jasińską-Grabowską, członkinię naszego zespołu

Ewelina Jasińska-Grabowska jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Pracowała jako tłumacz w instytucjach pozarządowych świadczących usługi z zakresu obsługi prawnej cudzoziemców. Od 2019 roku pracuje jako pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Translatoryki i Języków Słowiańskich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku lingwistyka stosowana. Z Europejską Fundacją Praw Człowieka Pani doktor współpracuje od 2021 roku świadcząc konsultacje z zakresu…

EFHR wystosowała pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości RL z prośbą w sprawie wydania dodatkowych zaleceń dla urzędników stanu cywilnego

EFHR w dniu 22 sierpnia 2022 r. wystosowała pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Litewskiej z prośbą w sprawie wydania dodatkowych zaleceń dla urzędników stanu cywilnego w celu usprawnienia procesu zmiany nazwiska, tak aby powodował jak najmniej niedogodności dla obywateli RL. Biorąc pod uwagę zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dla urzędów stanu cywilnego z 2021 roku, zgodnie z…

EFHR wystosowała pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości RL z prośbą o umożliwienie wykonania orzeczeń sądowych dotyczących spraw obywateli Republiki Litewskiej

EFHR w dniu 22 sierpnia 2022 r. wystosowała pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o umożliwienie wykonania orzeczeń sądowych dotyczących spraw obywateli Republiki Litewskiej. W chwili obecnej wyroki sądowe z zakresu pisowni imion i nazwisk w alfabecie nielitewskim ze znakami diakrytycznymi nie mogą być wykonane z powodu przeszkód technicznych – brak możliwości wprowadzenia do rejestru…

Niepewna przyszłość szkół mniejszości narodowych na Litwie

Powszechnie wiadomo, że każdy kraj stanowi mieszankę najróżniejszych narodowości. Rządzący są odpowiedzialni za zagwarantowanie przestrzegania praw mniejszości w danym kraju. Edukacja, wychowywanie obywateli w duchu różnorodności pozwolą na osiągnięcie powyższego celu. Litwa w 2000 roku ratyfikowała Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych. W swych punktach art. 5 ust. 2, zapewnia ochronę mniejszości narodowych przed działaniami lub…

Europejska Fundacja Praw Człowieka składa kondolencje z powodu śmierci Edwarda Piórki

Wyrazy współczucia dla całej społeczności polskiej na Litwie z powodu śmierci Pana Edwarda Piórki. Najlepszego tłumacza w historii Litwy i Polski, tłumacza wszystkich litewskich i polskich prezydentów, premierów, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów spraw zagranicznych od 1990 roku. Wileńszczyzna straciła wielkiego Polaka. Niech jego ogromne zasługi na rzecz krzewienia języka polskiego oraz przyjaźni Obojga Narodów…