• 2011/11/08

Ktoś łamie prawo – polski dziennik czy Litwa?

Jako bezprecedensowy przypadek określiły litewskie media fakt, że jedyny polski dziennik na Litwie „Kurier Wileński” złożył skargę przeciwko Litwie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zdaniem znanego litewskiego politologa i historyka Antanasa Kułalakuskasa, w ten sposób lokalny konflikt dziennika mniejszości narodowej z litewską Komisją ds. Etyki Dziennikarskiej wypływa – jak to określił – „na międzynarodowe wody”. 

Dziennik zaskarżył nieprzychylną decyzję Komisji Etyki Dziennikarskiej, która ukarała „Kurier Wileński” w związku z przedrukowaniem referatu profesora Krzysztofa Buchowskiego „Jak Polak widział Litwina w okresie międzywojennym”. Referat ten został wygłoszony na polsko-litewskiej konferencji naukowej w listopadzie

2006 r. Komisja oskarżyła dziennik o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym.

Redakcja „Kuriera Wileńskiego” zaskarżyła ten werdykt w sądzie i sprawę przegrała. Najwyższy Sąd Administracyjny na Litwie orzekł, że Litewska Komisja Etyki Dziennikarzy miała prawo uznać „Kurier Wileński” za winnego rozniecania waśni narodowych i że nałożona na redakcję kara była uzasadniona.

Tymczasem Europejska Fundacja Praw Człowieka uważa ten wyrok za niezgodny z prawem międzynarodowym, ratyfikowanym przez Litwę. Przeczy on bowiem artykułowi 10. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który gwarantuje prawo do wolności wypowiedzi.

Zespół Ochrony Praw Człowiek

http://wiadomosci.wp.pl/kat,105396,title,Ktos-lamie-prawo-polski-dziennik-czy-Litwa,wid,13902873,wiadomosc.html

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…