• 2012/02/29

Dyrektywa o równości rasowej: zastosowanie i wyzwania

Dyrektywa o równości rasowej (2000/43/WE) jest kluczowym elementem prawodawstwa UE w walce z dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, jej istotą i celem jest wprowadzenie w życie zasady równego traktowania.

Dyrektywa, przyjęta w 2000 roku, wprowadziła nowe i wzmocniła istniejące ramy prawne w sposobie zwalczania dyskryminacji rasowej w Unii Europejskiej. Przed jej przyję­ciem tylko kilka państw członkowskich UE posiadało szczegółowe przepisy prawne i mechanizmy zakazujące dyskryminację rasową; znacząca większość musiała wprowadzić poważne zmiany w celu spełnienia wymogów tej dyrektywy.

Jednak mimo znaczącego postępu w kierunku realizacji zasady równości rasowej i etnicznej, wciąż pozostają wyzwania do pokonania. Niniejszy raport przedstawia zastosowanie dyrektywy (2000/43/WE) poprzez ustawodawstwo i praktykę 27 państwach członkowskich UE.

Raport w jęz. angielskim

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-RED-synthesis-report_EN.pdf

O dyrektywie w sprawie równości rasowej w j. polskim

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA_Factsheet_RED_PL.pdf

Dyrektywa (2000/43/WE)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:pl:HTML

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…