• 2012/06/27

Pomoc dla dzieci z domów dziecka

Pomoc dla dzieci z domów dziecka

Europejska Fundacja Praw Człowieka wraz z Centrum Kultury i  Edukacji Polskiej „Plus“ w Brukseli, Szkolnym Punktem Konsultacyjnym im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli, Fundacją Instytut Środkowo Wschodni z Warszawy oraz przy pomocy wielu innych osób dobrej woli z Brukseli przeprowadzili akcję pomocy polskim domom dziecka na Litwie pt.: „DZIECI DZIECIOM“. Celem akcji było udzielenie pomocy oraz uszczęśliwienie dzieci z polskich domów dziecka.

W Wilnie i okolicach znajdują sie 3 takie placówki, w których umieszczane są dzieci z polskich rodzin: Dom dziecka na Antokolu, Dom dziecka w Solecznikach oraz Dom dziecka w Podbrodziu. W ostatnich latach wszelka pomoc tym ośrodkom została drastycznie ograniczona z powodu kryzysu gospodarczego.

Organizatorzy akcji zbierali artykuły szkolne/biurowe (plecaki szkolne i podróżne), książki, słodycze, zabawki i sprzęt sportowy (deskorolki, rowerki dziecięce, itd.), elektronikę, odzież i obuwie w Brukseli. Dary zostały przekazane domom dziecka.

Dzięki wsparciu finansowemu polskich pracowników Instytucji Europejskich w Brukseli (Komisja, Parlament i Rada Unii Europejskiej) udało zebrać się ponad 1000 EUR, które zostały przekazane na konta bankowe domów dziecka. Środki te zostaną wykorzystane na opłacenie wakacji dla dzieci, dokupienie brakujących sprzętów, remonty oraz inne potrzeby. Wicedyrektor Domu dziecka w Podbrodziu, Pani Irena Fiszer, słusznie zauważa, że „Dom Dziecka jest niczym rodzina wielodzietna, i potrzeby w nim są takie same jak w każdej innej rodzinie“.

Zdjęcia z dnia wręczenia darów dla dzieci z domu dziecka na Antokolu i w Podbrodziu przez przedstawicieli Fundacji – Galeria zdjęć.

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…