• 2012/09/18

Kampania Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie komentarzy nadal trwa!

Europejska Fundacja Praw Człowieka otrzymała zawiadomienie o tym, że został wydany kolejny nakaz karny dla autora obraźliwego komentarza na podstawie wniosku Fundacji skierowanego do Prokuratury Generalnej (o poprzednich wygranych).

30 lipca 2012 r. Sąd dzielnicowy Wilna (Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas) wydał nakaz karny dla mieszkańca tegoż miasta K. Š., który pod pseudonimem „Katastrofijus” napisał poniżający komentarz, publicznie podżegający do nienawiści, nawołujący do dyskryminacji na tle narodowościowym. Komentarz brzmiał następująco: „Užuot ir toliau filosofavus ir atkartojinėjant jau visiems žinomas tiesas, laikas atviru tekstu rašyti, kad būtina fiziškai išnaikinti vadinamą „Lietuvos lenkų tautinę mažumą” ir pagal galimybes visą lenkų tautą. Reikia ne ieškoti argumentų, o stiprių sąjungininkų, suinteresuotų Lenkijos ir lenkų tautos sunaikinimu ir būdų sukurti masinio naikinimo ginklą. (…) Mūsų kartos uždavinys – nesvarbu sąjungoje su kuo – Rusija ar Iranu – išnaikinti visus lenkus. Jau vien to, kad naikindami lietuviškus vietovardžius jie naikina Lietuvą („pradžioje buvo žodis”), lenkai Lietuvoje nusipelnę būti visiškai sunaikinti. Dabar svarbiausias uždavinys – kurstyti tarptautinę ir tarpvalstybinę nesantaiką, kad kiekvienas būtų pasiruošęs kartoti Panerių didvyrių žygdarbius. (…)” (tłum.: Zamiast tego, aby i dalej filozofować  oraz powtarzać prawdy, które są wszystkim wiadome, sam czas odkrytym tekstem napisać, że jest potrzeba fizycznie zniszczyć tak zwaną „Mniejszość narodową  Polaków na Litwie” oraz według możliwości – cały naród Polski. Trzeba nie poszukiwać argumentów, a mocnych sojuszników, którzy byliby zainteresowani w zniszczeniu Polski oraz Polskiego narodu, a także w stworzeniu broni masowego zniszczenia. (…) Zadaniem naszego pokolenia – nieważne z jakim sojusznikiem – z Rosją czy Iranem – zniszczyć wszystkich Polaków. Sam fakt, że niszcząc litewskie nazwy miejscowości oni niszczą Litwę („na początku było słowo”), Polacy na Litwie zasłużyli być zniszczonymi. Teraz najważniejsze zadanie – podżegać międzynarodową i międzypaństwową nienawiść, ażeby każdy był gotowy powtórzyć czyny bohaterów Ponarów. (…)”.)

Za swój komentarz, napisany 9 stycznia 2012 r. na portalu www.alkas.lt, autor został ukarany karą pienieżną wysokości 910 Lt.

Autor komentarza przyznał się do winy prokuratorowi. Usprawiedliwiał się jednak, że przeczytany artykuł, był nieetyczny, prowokujący, podżegający do pisania takich komentarzy i nawołujący do obrony Ojczyzny. Swoim komentarzem chciał obronić cześć Litwy, lecz nikogo obrazić. To była spontaniczna odpowiedź na artykuł.

Na podstawie ekspertyzy Inspektor Etyki Dziennikarskiej (Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba) udowodniono, że niniejszym komentarzem wzywa się do przemocy fizycznej („trzeba fizycznie zniszczyć tz. „polską mniejszość narodową na Litwie” ir według możliwości cały naród polski”) względem grupy społecznej na tle narodowościowym – Polaków. W taki sposób autor komentarza ma na celu poniżyć, obrazić grupę społeczną na tle narodowościowym (Polacy są nazwani polskimi wyrodkami, żydzi – pasożytami „naródu żydowskiego”).

Mimo okoliczności łagodzącej – osoba się przyznała do popełnienia przestępstwa i żałuje za jego popełnienie. Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratora i naznaczył dla sprawcy (910 LT) mandatu.

Warto zaznaczyć, że na osobę pod pseudonimem „Katastrofijus” Fundacja napisała już około 10 wniosków (więcej informacji: http://www.efhr.eu/2012/08/03/europejska-fundacja-praw-czlowieka-zaniepokojona-bezczynnoscia-wobec-komentarzy/) Kara pieniężna wysokości 910 LT jest największa, jaką sąd naznaczył dla autorów takiego charakteru komentarzy za ubiegły i bieżący rok.

Ogółem jest już 8 kar za komentarze na podstawie jednych z kilkudziesięciu wniosków Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (w roku 2011 Fundacja skierowała 25 wniosków do Prokuratury Generalnej dotyczących komentarzy, a w roku 2012 – już prawie 78 wniosków) złożonych do prokuratury w ramach prowadzonej od miesięcy kampanii zmierzającej do zakończenia poczucia bezkarności tych wszystkich, którzy bez zahamowań i jakichkolwiek oporów naruszają godność innych, włącznie z nawoływaniem do pozbawienia ich życia (http://www.efhr.eu/2011/08/18/europejska-fundacja-praw-człowieka-przeciwko-narastającej-fali-nienawiści-w-internecie-na-litwie/).

Poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania na niezgodne z prawem wpisy, Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, ażeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się narastającej fali nienawiści na niespotykaną dotąd skalę. Efekty takiego podejścia są widoczne między innymi w sondażach, z których jednoznacznie wynika, że prowadzona przez media i polityków negatywna kampania wobec mniejszości narodowych przeniosła się na społeczeństwo litewskie (http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/).

Europejska Fundacja Praw Człowieka chciałaby serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przesyłają nam informacje na temat wpisów niezgodnych z prawem. Bez Waszej pomocy sukces ten nie byłby możliwy. Zachęcamy do współpracy.

Europejska Fundacja Praw Człowieka

13.9 MiB
395 Downloads

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…