• 2012/09/19

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej zmieni raport za 2010 rok w sprawie Litwy

Europejska Fundacja Praw Człowieka wykazała, że Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej nieprawidłowo zinterpretowała wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Pracy i Badań Społecznych.

W swojej odpowiedzi na pismo Fundacji w sprawie raportu za rok 2010, Agencja zgodziła się z naszymi uwagami. Z raportu Agencji wynikało, że „na Litwie 42% objętych badaniem przedstawicieli mniejszości wskazało, że doświadczyli trudności na rynku pracy z powodu słabej znajomości języka litewskiego”. 

 Jednak sam Instytut jednoznacznie potwierdził Fundacji, że podana przez Agencję i polityków interpretacja wyników badania nie jest prawdziwa. Instytut zaznaczył, że wyników badań socjologicznych nie można interpretować w oderwaniu w oderwaniu od kontekstu ogólnego badania, kompleksowości zadanych pytań i celu badań. Celem danego badania była ocena sytuacji przedstawicieli mniejszości narodowych na rynku pracy, chociaż pośród respondentów dominowały osoby w starszym wieku. Instytut zgodził się również z opinią Fundacji, że respondenci w starszym wieku ukończyli szkołę przed odzyskaniem przez Litwę niepodległości, stąd też ich znajomość języka litewskiego jest słabsza (więcej informacji: http://www.efhr.eu/2011/03/28/europejska-fundacja-praw-czlowieka-udowodnila-ze-cytowane-przez-wladze-litwy-wyniki-badan-nie-odpowiadaja-prawdzie/).

Agencja przyznała, że słowo „doświadczenie” może się odnosić do poszczególnych przedstawicieli mniejszości, a nie do ogólnego postrzegania sytuacji mniejszości narodowych. Ponadto zapewniła, iż dokona sprostowania do swego Raportu, w celu uniknięcia nieporozumień w tym zakresie oraz żeby nie mógł być źle odczytany w przyszłości.

Przypominamy, że to nieporozumienie było jedną z przyczyn przyjęcia przez Sejm litewski w dn. 17 marca 2011 roku nowej ustawy o oświacie wprowadzającej dodatkowe nauczanie w języku litewskim. Dziwi także fakt, że Minister Spraw Zagranicznych Litwy A. Ažubalis w swoim wystąpieniu z dnia 22.02.2011 powołał się na cytowane wyniki Agencji, a nie na wyniki Instytutu, jako źródło pierwotne (więcej informacji: http://www.efhr.eu/2011/03/25/europejska-fundacja-praw-czlowieka-na-tropie-zonglerki-statystyka/).

Fundacja niezmiernie cieszy się, że po ponad półtorarocznej  wymianie pism z Agencją, w otrzymanej właśnie odpowiedzi Agencja przyznała nam rację i zapewniła, że dokona korekty raportu na 2010 rok. Tego również Fundacja spodziewa się od władz i mediów litewskich, którzy wielokrotnie powoływali się na błędną interpretację badań.

Europejska Fundacja Praw Człowieka

335 KiB
503 Downloads

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…