• 2012/09/26

Kolejny krok do przodu wobec podżegania do nienawiści na tle rasowym

Europejska Fundacja Praw Człowieka cieszy się z kolejnej wygranej bitwy na niekorzyść komentatorom. Zastępca głównego prokuratora Prokuratury okręgu Szawelskiego, obwodu rejonowego Szawli przyjął orzeczenie, zgodnie z którym skarga prawnika Fundacji Paweł Nowikiewicz w sprawie postanowienia o wstrzymaniu śledztwa została przyjęta, a więc śledztwo będzie wznowione. 

Przypominamy, że Fundacja jeszcze 03-04-2012 zwracała się do Prokuratury Generalnej RL w sprawie rozpoczęcia śledztwa przedprocesowego zgodnie z Art. 170 cz. 3 KK RL z powodu zamieszczonego na portalu www.lrytas.lt komentarza w odpowiedzi na artykuł Eldorada Butrima pod tytułem:“Nacjonaliści warszawscy przybędą w obronie Polaków“. Osoba, pod pseudonimem „misa kaluginas“ był autorem poniżającego, podżegającego do nienawiści na tle rasowym komentarza: „proponuję by wszyscy się zebrali, będziemy tłuc Polaków… Polak to nie narodowość lecz zawód. ku*wa, …nienawidzę przeków.“.

Prokuratura okręgu Szawelskiego, obwodu rejonowego Szawli zdecydowała o zawieszeniu dochodzenia argumentując tym, iż były wykonane wszystkie niezbędne działania procesowe oraz wykorzystane wszystkie możliwości w celu ustalenia osoby, która wyrządziła ten karygodny czyn, jednakże nie została ustalona tożsamość osoby i nie pociągnięto do odpowiedzialności karnej. Z tych powodów dochodzenie przedprocesowe zostało wstrzymane.

Z kolei Fundacja nie zgodziła się na takie postanowieniem oraz złożyła skargę w sprawie powyżej wspomnianego postanowienia do Prokuratury Generalnej. Fundacja wskazała, iż  nie została poinformowana o tym, jakie dokładnie niezbędne czynności przedprocesowe zostały przeprowadzone, jakie dokładnie przewidziane w Kodeksie postępowania karnego środki zostały podjęte, współpracując z organami ścigania w celu  ujawnienia przestępstwa, jakie są ich wyniki. Również nie było wiadomo czy po wstrzymaniu śledztwa, osoba podejrzana o popełnienie karygodnego czynu była dalej poszukiwana. Nieprzedstawienie takich danych w postanowieniu wywołało wątpliwości w stosunku do przeprowadzenia wszystkich czynności śledztwa przedprocesowego oraz możliwości ustalenia tożsamości osoby, która popełniła ten karygodny czyn.

Prokurator naczelny zgodził się z argumentami Fundacji i zdecydował o kontynuowaniu śledztwa za pośrednictwem innych środków procesowych w celu ustalenia sprawcy.

To jest kolejny sukcesywny krok naprzód w dążeniu do zlikwidowania wznoszącej się fali nienawiści na tle mniejszości narodowościowych.

Poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania na niezgodne z prawem wpisy, Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, azeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrozenie, które jest z tym związane. Państwo nie moze bezczynnie przyglądać się narastającej fali nienawiści na niespotykaną dotąd skalę. Efekty takeigo podejścia są widoczne między innymi w sondazach, z których jednoznacznie wynika, ze prowadzona przez media i polityków kampania wobec mniejszości narodowych przeniosła się na społeczeństwo litewskie.

(http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/).

Europejska Fundacja Praw Człowieka chciałaby serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przesyłają nam informacje na temat wpisów niezgodnych z prawem. Bez Waszej pomocy sukces ten nie byłby mozliwy. Zachęcamy do współpracy.

Europejska Fundacja Praw Człowieka

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…