• 2012/09/27

EFPCz zoorganizowała wykład na Uniwersytecie Michała Romera!

fot. EFHR

Europejska Fundacja Praw Człowieka 27 września b.r. przeprowadziła wykład na Uniwerstytecie Michała Romera dla studentów IV roku na Wydziale administracji publicznej, na temat organizacji pozarządowych non profit (dalej – NGO) oraz ich regulacji prawnej na Litwie.

Po przybyciu na wykład studenci mogli dowiedzieć się więcej na temat regulacji prawnej NGO opierając się na ustawę o Instytucjach Publicznych RL art.2 część 1. LR („Instytucja publiczna – jest publiczną osobą prawną z ograniczoną odpowiedzialnością cywilną, niedążącą do zysku, której celem jest − zaspokojenie interesów publicznych działając w zakresie oświaty, edukacji i nauki, kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, rozwoju sportu, udzielania pomocy prawnej i socjalnej, a także innej działalności pożytku publicznego „).

Fundacja miała wspaniałą okazję, by zapoznać studentów ze swoją działalnością oraz przedstawić im swoje wytyczone cele. Poza tym, najwięcej uwagi podczas wykłądu poświęcono ochronie praw człowieka oraz zapewnienie ochrony praw mniejszości narodowych. Fundacja wyraziła głębokie zaniepokojenie pozostającym w dalszym ciągu poważnym problemem, jakim jest dykryminacja kobiet oraz mniejszości etnicznych, a także nadal wznoszącą się w przestrzeni internetowej falą pod względem mniejszości narodowych.

Fundacja jest dumna, że mogła przedstawić swoją niezwykle aktywną działalność uczestnikom wykładu. Przede wszystkim o przygotowanych broszurach edukacyjnych „Prawa i swobody w praktyce“ w językach polskim, angielskim i rosyjskim, a także w wersji litewskiej, która wkrótce ujrzy światło dzienne. Fundacja zwróciła uwagę na możliwość otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej, na przeprowadzaną kampanię w sprawie komentarzy w przestrzeni internetowej. Oczywiście uwadze nie umknęła możliwość wolontariatu w naszej Fundacji. Ponadto zostały wymienione projekty i inicjatywy (Fraternité2020, kurs internetowy Minority Rights Group oraz inne), które Fundacja organizuje lub bierze w nich czynny udział. Dzięki takim projektom, Fundacja ciągle jest w centrum uwagi.

Po wykładzie osoby zainteresowane mogły wziąść ze sobą broszury, ulotki z ofertami praktyk oraz inne ciekawe materiały informacyjne na temat praw człowieka.

Wszystkie osoby zainteresowane przybyciem Fundacji do Waszego Uniwersytetu, prosimy o kontakt z nami.

Europejska Fundacja Praw Człowieka

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…