EFHR na konferencji „Minority Representation and Minority Language Rights”

Europejska Fundacja Praw Człowieka wzięła udział w Konferencji na temat reprezentowania i prawa językowego mniejszości narodowych (Conference on Minority Representation and Minority Language Rights – MIREMIR) w dniach 11-14 października br., Cluj-Napoca na Uniwersytecie Sapientiam (więcej informacji: http://kv.sapientia.ro/en/miremir).

Organizatorami Konferencji byli Rumuński Instytut do badań mniejszości narodowych (Romanian Institute For Research On National Minorities, RIRNM),

Katarzyna Gorgol – wolontariuszka EFPCz

Katarzyna Gorgol – absolwentka Prawa i Prawa amerykańskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, aplikantka adwokacka. W 2011 roku odbyła miesięczne praktyki translatorskie w EFPCz, natomiast w styczniu 2012 roku rozpoczęła współpracę z Fundacją, jako wolontariuszka. Zajmuje się popularyzacją orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, poprzez cykl artykułów w Kurierze Wileńskim. Do jej głównych zainteresowań należy prawo cywilne, handlowe i międzynarodowe zarówno dotyczące podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Współpracę z Fundacją podjęła by móc rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać doświadczenie i uczyć się od wybitnych praktyków.  W dniu 20 października weźmie udział w szkoleniu, na które przyjedzie specjalnie z Polski.