• 2012/11/12

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu praw człowieka

„Walka o prawa mniejszości narodowych w sądach litewskich oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” w j. polskim

Europejska Fundacja Praw Człowieka ma zaszczyt zaprosić nauczycieli na szkolenia/warsztaty podczas których  uczestnicy będą mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę  z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu praw człowieka i mniejszości narodowych, jako istotny element prowadzonego przedmiotu wiedzy o społeczeństwie. Dwudniowe szkolenia teoretyczne i praktyczne pomogą zapoznać się najnowszymi metodami dydaktycznymi.

Wykład odbędzie się 23 i 24 listopada 2012 r. w szkole średniej im. Wladysława Syrokomli w Wilnie, przy ul. Linkmenu 8, LT-09300 Wilno

Na szkolenia zapraszamy w szczególności nauczycieli. Decyduje kolejność zgłoszenia. Szkolenia, napoje oraz wyżywienie są organizowane są za darmo. Prosimy o rejestrację do 21 listopada na adres szkolenia@efhr.eu 

Piątek, 23 listopada 2012 r., godz. 15.00 – 19.00

14.30 – 15.00 Rejestracja uczestników (kawa i herbata)
15.00 -15.10 Powitanie uczestników przez Europejską Fundację Praw Człowieka
15.10 -16.40 Świadomość praw człowieka i mniejszości narodowych w demokratycznym państwie prawnym (m.in. świadomość prawna jednostki a gwarancje ochrony praw człowieka; prawo do rzetelnego procesu sądowego; systemy prawne ochrony praw człowieka – sądy, ETPC, ETS, quasi sądy Komitety w Genewie, alternatywne sposoby rozstrzygania sporów – mediacje, negocjacje) – dr Laura Koba
16.40 -17.00 Przerwa na poczęstunek
17.00 – 18.30 Zajęcia warsztatowe – działania prawne w ochronie jednostek oraz w interesie publicznym – dr Laura Koba i dr Łukasz Wardyn

Sobota, 24 listopada 2012 r. godz. 9.30 – 17.30

9.10 – 9.30 Rejestracja uczestników (kawa i herbata)
9.30-11.00 Wolność słowa podstawową gwarancją ochrony praw człowieka i mniejszości narodowych – dr hab. Wiesław Wacławczyk
11.10 – 12.00 Metodyka nauczania o prawach człowieka i człowieka i mniejszości narodowych z uwzględnieniem zajęć związanych z rolą sądów krajowych i międzynarodowych – ETPC i ETS – dr Laura Koba
12.00 – 12.15 Przerwa na kawę/herbatę
12.15 – 13.30 Zajęcia warsztatowe – wolność słowa jako instrument ochrony praw człowieka i mniejszości narodowych – dr Laura Koba i dr Łukasz Wardyn
13.30 -14.10 Obiad dla uczestników szkolenia
14.10 – 15.20 Zajęcia praktyczne – praca na wybranych orzeczeniach sądowych – dr Laura Koba
15.20- 17.00 Inscenizacja rozprawy sądowej dotycząca praw dziecka (przygotowana przez uczniów)
17.00 Zakończenie szkolenia

Dr hab. Wiesław Wacławczyk – jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od kilku lat wykłada również na Uczelni Łazarskiego w Warszawie – w ramach programu anglojęzycznego walidowanego kolejno przez Uniwersytet Walijski w Cardiff oraz Uniwersytet w Coventry. Wcześniej dziennikarz, m.in. „Głosu Wielkopolskiego”, oraz pracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Przez kilka lat prowadził zajęcia na temat praw człowieka w Polsce oraz na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Mołdowie, Rosji, Azerbejdżanie, Gruzji, Kirgistanie i Tadżykistanie. Główne przedmioty jego zainteresowań to prawa i wolności osobiste jednostki, stosunki międzynarodowe i komunikowanie masowe. Zajęcia prowadzi w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

dr Łukasz Wardyn wykładał prawo międzynarodowe i europejskie w Akademii Leona Koźminśkiego. W roku 2009 był w Harvard University jako post-doctoral fellow. Ekspert prawa międzynardowego zajmujący się problematyką praw człowieka oraz mniejszości narodowych.

Dr Laura Koba – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, historyk, nauczyciel, trener praw człowieka. Brała udział w opracowaniu pierwszego programu edukacji obywatelskiej w Polsce po 1989 r.  tworzonego na zlecenie MEN. Przez 16 lat prowadziła Szkołę Praw Człowieka (kursy podyplomowy dla różnych grup zawodowych i NGO) w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obecnie w ramach pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka zajmuje się promocją praw dziecka, gdzie przygotowała  m.in. 16 konferencji naukowych z okazji ogłoszonego przez Sejm RP Roku 2012 – Rokiem Janusza Korczaka. W ramach Fundacji „La Strada” zajmuje się zagadnieniem handlu dziećmi i niewolnictwem XXI wieku. Prowadzi zajęcia z praw człowieka dla dzieci, młodzieży, studentów i różnych grup zawodowych, m.in. na studiach podyplomowych. Współredagowała książkę „Prawa człowieka. Wybrane problemy i zagadnienia”. Jest autorką wielu artykułów na temat praw człowieka.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach konkursu na realizację zadania “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…