• 2012/11/15

Rezultaty pracy w walce z dyskryminacją. Nie daj się zawieść!

Rezultaty pracy w walce z dyskryminacją. Nie daj się zawieść!

Dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, narodowość, religię, język, pochodzenie, status społeczny lub na przekonania to problem nie tylko dotyczący państwa, ale każdego z nas. Europejska Fundacja Praw Człowieka zwróciła uwagę na ten ogólny problem i już przez dłuższy czas poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania na niezgodne z prawem wpisy walczy z dyskryminacją.

O dyskryminacji można się dowiedzieć czytając oferty pracy w internecie. Autorzy dokładnie nie znając prawa łamią je. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zaniepokojona ogłoszeniami o pracę gdzie widoczne są odcienie dyskryminacji, zaczęła kontrolować oferty pracy w internecie. Już są widoczne pierwsze rezultaty naszego monitoringu. Pracodawcy otrzymują od Litewskiego Rzecznika Równych Możliwości (tłum.: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba) ostrzeżenia.

11 art. Ustawy o równych szansach głosi, że w ofertach o zatrudnienie, przyjęcie na służbę państwową lub szkolenie zakazuje się ukazywania wymogów, poza nielicznymi wyjątkami, które dają pierwszeństwo na podstawie płci, rasy, narodowości, języka, pochodzenia, niepełnosprawności, przynależności etnicznej lub religii.

Pomimo to na stronie internetowej www.darbo.lt są umieszczane dyskryminujące oferty pracy, np.: „zatrudnimy miłą komunikatywną, odpowiedzialną i życzliwą kobietę”; „poszukujemy kobiety w wieku nie młodszej niż 30 lat na miejsce sprzedawczyni-konsultantki dziecięcych ubrań”; ,”potrzebna piekarka pizz – kobieta“; „zatrudnimy sprzedawczynikonsultantkę” lub w ogłoszeniu o pracę dla asystenta szkoleń jako jeden z ważniejszych punktów wskazano kryterium wieku co najmniej 24 lata.

Pracodawcy jak sami twierdzą brak znajomości prawa Republiki Litewskiej i wymagań ustawy Państwowej Komisji Języka Litewskiego było przyczyną umieszczenia ogłoszeń o dyskryminującej treści.

 EFHR liczy na to, że Litewski Rzecznik Równych Możliwości rozpocznie także monitorownia internetu w celu wyszukiwania niezagodnych z prawem ogłoszeń o pracę, do czego m.in. został powołany. Interwencje EFHR wskazują jednak na to, że funkcje te nie są jednak do końca wypełniane.

Aby pomóc przedsiębiorcom EFHR przygotowała odpowiednią ulotkę, która w praktyczny sposób tłumaczy jak zgodnie z prawem przygotować ogloszenie o pracę. http://www.efhr.eu/2012/08/28/europejska-fundacja-praw-czlowieka-przeciwko-dyskryminacji/

Fundacja zachęca do zgłaszania informacji o anonsach o pracę, które mogą naruszać prawo. Dziękujemy wszystkim tym, którzy już przesłąli do nas sygnały o tego typu anonsach. Zachęcamy do współpracy.

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…