Zapraszamy na długoterminowe szkolenia dla młodych pracowników na rok 2013-2014!

Szkolenia odbędą się w trzech etapach:

Seminarium przygotowawcze:  11–21 marca 2013 r. w  Strasburgu
Faza rozwoju i uczenia się: kwiecień 2013–czerwiec 2014
Seminarium ewaluacyjne: 2014 (data zostanie ustalona w trakcie)

Departament Młodzieży rozpoczyna kurs dla młodych pracowników z zakresu praw społecznych. Cele szkoleń to przede wszystkim: