• 2013/01/30

Ciąg dalszy walki z dwujęzycznymi nazwami ulic

Ciąg dalszy walki z dwujęzycznymi nazwami ulic
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Kampania przeciwko dwujęzycznym tabliczkom informacyjnym z nazwami ulic trwa. Fundacja wielokrotnie informowała o wielu krokach (w tym sądowych) różnych instytucji państwowych (zwłaszcza Państwowej Inspekcji Językowej) mających na celu usunięcie tabliczek z nazwami ulic w języku polskim, które są powszechne na terenach zwarcie zamieszkanych przez polską mniejszość narodową na Litwie. 28 stycznia br. doszło do kolejnej niekorzystnej dla miejscowych Polaków decyzji władzy.

Przedstawiciel Rządu na powiat wileński zażądał zmiany na terenie Samorządu Rejonu Solecznickiego tych tablic z nazwami ulic, które nie spełniają wymogów ustawy o języku państwowym oraz zasad nadawania, zmiany i wciągnięcia do ewidencji nazw ulic, budynków, budowli i innych przedmiotów. Sąd Administracyjny Wilna zobowiązał administrację samorządu do wykonania żądania wnioskodawcy, tj. zobowiązał zostawić tablice z nazwami ulic wyłącznie w języku litewskim. Kolegium Sądu po rozpatrzeniu sprawy administracyjnej doszło do wniosku, że dyrektor samorządu administracji rejonu solecznickiego bezprawnie i bez uzasadnienia zignorował żądanie pełnomocnika rządu dotyczące zmiany podwójnych nazw ulic zgodnie z aktami prawnymi Republiki Litewskiej. W związku z tym Sąd swoim orzeczeniem zobowiązał administrację samorządu solecznickiego do zmiany tablic na spełniające wymogi ustawy o języku państwowym w ciągu jednego miesiąca od uprawomocnienia orzeczenia. Orzeczeniem zostały objęte ulice następujacycch miejscowości w rejonie solecznickim: Koleśniki, Dowgidańce, Purwiany, Montwiliszki, Ejszyszki, Dziewieniszki, Jaszuny, Żegaryń, Turgiele, Soleczniki Małe, Tetiańce, Biała Waka, Rudniki.

Orzeczenie to jest w swojej wymowie analogiczne do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie Samorzadu Rejonu Wileńskiego. Orzeczenie było utrzymane przez Sąd Apelacyjny i uprawomocniło się. W tym miejscu należy wyjaśnić kwestię adresata orzeczenia i osób zobowiazanych do jego wykonania, gdyż doszło wówczas do incydentów z komornikami nachodzącymi włascicieli prywatnych posesji czy nawet straszeniem sankcjami karnymi. Jako że istnieje prawdopodobieństwo powtórzenia tamtych nieporozumień, Fundacja postanowiła rozpowszechnić wśród mieszkańców ww. miejscowości ulotkę informacyjną, która ma na celu poinstruowanie włascicieli budynków z dwujęzycznymi tabliczkami o ich prawach w zaistniałej sytuacji.

Zgodnie z artykułem 642 Kodeksu postępowania cywilnego orzeczenie sądu powinno być wykonane przez te osoby, które są wskazane w tytule egzekucyjnym, czyli osoby, których orzeczenie dotyczy. W tym przypadku, zdaniem Fundacji, adresatem wyroku Administracyjnego Sądu Wilna z dnia 27 stycznia 2013 r. w sprawie nieprawnie zamieszczonych dwujęzycznych nazw topograficznych w miejscowościach rejonu wileńskiego jest wyłącznie administracja Samorządu Rejonu Solecznickiego. Oznacza to, że własciciele budynków, na których są zamieszczone dwujęzyczne tabliczki nie są uczestnikami postępowiania i nie nakłada się na nich w tej sprawie żadnych obowiązków. Ewentualne interpretowanie orzeczenia w ten sposób, że odnosi się ono do wspomnianych włascicieli budynków znaczyłoby, że obejmuje ono wszystkie podobne sytuacje i skierowane jest do nieograniczonego grona osób (ma charakter abstrakcyjny i powszechny), a to oznaczałoby podważenie zasady państwa prawa i byłoby sprzeczne z obowiazującym Litwe 6 artykułem Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności gwarantującym prawo do rzetelnego procesu. Ponadto byłoby to sprzeczne z art. 97 Kodeksu postepowania administracyjnego, w myśl którego orzeczenie, które weszło w życie ma byc wykonane przez podmiot, którego czyn lub zaniechanie było zaskarżone.

W takiej sytuacji Fundacja uważa, że decyzja administracyjna, która była przedmiotem rozważań Sądu, dotyczy jedynie terenów (domów, budynków itp.) podległych samorządowi, nie dotyczy zaś prywatnych posesji.

Jeżeli ktokolwiek otrzyma jakiekolwiek pismo z urzędów lub sądu w tej sprawie, prosimy o pilny kontakt z Fundacją. Ważne jest to, aby nie przekroczyć terminów, w ciągu których można się odwołać od decyzji lub ją zaskarżyć.

Fundacja zapewnia bezpłatną pomocy prawną w tej sprawie włącznie z reprezentowaniem przed sądami krajowymi oraz międzynarodowymi.

Więcej informacji, włączanie z ulotką informacyjną, w ktorej napisaliśmy, jak postępować w tej sprawie, znajduje się na stronie www.efhr.eu.

Europejska Fundacja Praw Człowieka

Ciąg dalszy walki z dwujęzycznymi nazwami ulic

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…