• 2013/02/01

Zachęcamy do udział w międzynarodowych szkoleniach w Polsce!

Zachęcamy do udział w międzynarodowych szkoleniach w Polsce!

Estońska Fundacja Noored Ühiskonna Heaks zaprasza na szkolenia pt. “CoexEast”, które się odbędą w dniach 13-20 marca b.r. w Bielsko-Białej, Polska.

CoexEast – to międzynarodowy projekt, którego celem przewodnim jest analiza problemów, jakimi są dyskryminacja i ksenofobia w zglobalizowanym świecie. Poruszone będą również inne tematy, takie jak dialog międzykulturowy i międzyreligijny, demokracja, unijna świadomość i obywatelstwo, prawa człowieka.

Szkolenia są organizowane, by poszerzać wiedzę uczestników w sferach wymienionej problematyki, tworzenie podobnej świadomości o obowiązkowej ochronie praw i godności człowieka wśród zróżnicowanych narodów.

Na szkoleniach planuje się zaprosić 33 uczestników z Albanii, Azerbejdżanu, Cypru, Gruzji, Kosowa, Litwy, Rumunii oraz Serbii. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku angielskim. Aplikować mogą osoby powyżej 18 roku życia.

Projekt „Młodzież w działaniu” („Youth in Action”) pokryje 100% kosztów zakwaterowania, wyżywienia i zajęć oraz zwróci  70% kosztów podróży. Europejska Fundacja Praw Człowieka dla swoich praktykantów i wolontariuszy, którzy zostaną zaakceptowani na szkolenia, pokryje pozostałe 30% wraz z opłatą uczestnika wynoszącą 40 EUR.

Formę aplikacji można znaleźć tutaj: https://www.dropbox.com/sh/2ih0dub4f6e7ly7/6MkR-cKjsT ; wypełnioną aplikację należy wysłać na adres el.: marco@nyh.ee.

Termin aplikowania: do 8 lutego 2013 r.

Więcej informacji: http://nyheaks.blogspot.nl/2013/01/nooreduhiskonna-heaks-are-promoting.html.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…