• 2013/02/13

Kolejne sprzeczności prawne w sprawie oryginalnej pisowni imion i nazwisk

Kolejne sprzeczności prawne w sprawie oryginalnej pisowni imion i nazwisk

projects_projects_klientai_grtEFHR na wniosek do Urzędu Ewidencji Ludności (Gyventojų registro tarnyba prie VRM) otrzymała kolejne pismo z wykazem danych statystycznych odnośnie zarejestrowanych na Litwie nielitewskich nazwisk. Dane statystyczne są nie mniej zaskakujące niż poprzednie (więcej informacji: http://www.efhr.eu/2012/12/28/w-na-litwie-jednak-zgodny-z-prawem-2/)

Jak wynika z ostatnio otrzymanego pisma, na Litwie można zarejestrować imiona i nazwiska z literami x i q, jak np. Alexander, Oxana albo Lacroix.

Takie dane statystyczne jeszcze bardziej potwierdzają postawę Fundacji, iż nazwy osobowe nie powinny być lituanizowane. Jedno z podstawowych praw każdego obywatela jest prawo do oryginalnej pisowni jego imiena i nazwiska, które każde państwo powinno szanować i zapewnić właściwe korzystanie z takiego prawa. Ochrona mniejszości narodowych oraz praw i wolności osób należących do tych mniejszości stanowi integralną część międzynarodowej ochrony praw człowieka. Dlatego też zgodnie z Konwencją Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych „Strony zobowiązują się uznać, że każda osoba należąca do mniejszości narodowej ma prawo do używania jego/jej nazwiska (patronimiku) i imion w języku mniejszości oraz ich oficjalnego uznania zgodnie z trybem przyjętym w ich ustawodawstwieˮ (art. 11). Oznacza to, że państwa członkowskie mogą używać alfabetu ich języka oficjalnego do zapisywania nazwiska osoby należącej do mniejszości narodowej w zapisie fonetycznym. Osoby, które były zmuszone do rezygnacji z ich oryginalnego nazwiska powinny być uprawnione do powrotu do niego. Rozumie się, że systemy prawne państw członkowskich będą pod tym względem zgodne z międzynarodowymi zasadami odnoszącymi się do ochrony mniejszości narodowych.

EFHR zachęca wszystkich zainteresowanych do skorzystania z istniejącej możliwości zmian nieprawidłowo zapisanych imion i nazwisk zawierających nielitewskie litery, kombinacje liter i podwójnych liter na podstawie już zarejestrowanych w Urzędzie Ewidencji Ludności (więcej informacji http://www.efhr.eu/imie/).

W związku z tym, Fundacja organizuje spotkanie informacyjne nt. „Jak zmienić imię i nazwisko – instrukcja krok po kroku“, podczas którego będą rozwiane wszelkie wątpliwości w sprawie zmiany imienia i/lub nazwiska. Spotkanie odbędzie się 15 lutego br. o godzinie 18 w sali Nr. 305 w Domu Kultury Polskiej przy ulicy Naugarduko 76. Spotkanie jest bezpłatne. (więcej informacji: link z naszej strony do KP z zaproszeniem na szkolenia).

Przykłady imion i nazwisk zarejestrowanych w Urzędzie Ewidencji Ludności na Litwie (Gyventojų registro tarnyba prie VRM): ALEXANDER, MAXIM, ALEXEY, ALEXANDRA, OXANA, ALEX, LACROIX
854 KiB
839 Downloads

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…