• 2013/02/13

Kolejne sprzeczności prawne w sprawie oryginalnej pisowni imion i nazwisk

Kolejne sprzeczności prawne w sprawie oryginalnej pisowni imion i nazwisk

projects_projects_klientai_grtEFHR na wniosek do Urzędu Ewidencji Ludności (Gyventojų registro tarnyba prie VRM) otrzymała kolejne pismo z wykazem danych statystycznych odnośnie zarejestrowanych na Litwie nielitewskich nazwisk. Dane statystyczne są nie mniej zaskakujące niż poprzednie (więcej informacji: http://www.efhr.eu/2012/12/28/w-na-litwie-jednak-zgodny-z-prawem-2/)

Jak wynika z ostatnio otrzymanego pisma, na Litwie można zarejestrować imiona i nazwiska z literami x i q, jak np. Alexander, Oxana albo Lacroix.

Takie dane statystyczne jeszcze bardziej potwierdzają postawę Fundacji, iż nazwy osobowe nie powinny być lituanizowane. Jedno z podstawowych praw każdego obywatela jest prawo do oryginalnej pisowni jego imiena i nazwiska, które każde państwo powinno szanować i zapewnić właściwe korzystanie z takiego prawa. Ochrona mniejszości narodowych oraz praw i wolności osób należących do tych mniejszości stanowi integralną część międzynarodowej ochrony praw człowieka. Dlatego też zgodnie z Konwencją Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych „Strony zobowiązują się uznać, że każda osoba należąca do mniejszości narodowej ma prawo do używania jego/jej nazwiska (patronimiku) i imion w języku mniejszości oraz ich oficjalnego uznania zgodnie z trybem przyjętym w ich ustawodawstwieˮ (art. 11). Oznacza to, że państwa członkowskie mogą używać alfabetu ich języka oficjalnego do zapisywania nazwiska osoby należącej do mniejszości narodowej w zapisie fonetycznym. Osoby, które były zmuszone do rezygnacji z ich oryginalnego nazwiska powinny być uprawnione do powrotu do niego. Rozumie się, że systemy prawne państw członkowskich będą pod tym względem zgodne z międzynarodowymi zasadami odnoszącymi się do ochrony mniejszości narodowych.

EFHR zachęca wszystkich zainteresowanych do skorzystania z istniejącej możliwości zmian nieprawidłowo zapisanych imion i nazwisk zawierających nielitewskie litery, kombinacje liter i podwójnych liter na podstawie już zarejestrowanych w Urzędzie Ewidencji Ludności (więcej informacji http://www.efhr.eu/imie/).

W związku z tym, Fundacja organizuje spotkanie informacyjne nt. „Jak zmienić imię i nazwisko – instrukcja krok po kroku“, podczas którego będą rozwiane wszelkie wątpliwości w sprawie zmiany imienia i/lub nazwiska. Spotkanie odbędzie się 15 lutego br. o godzinie 18 w sali Nr. 305 w Domu Kultury Polskiej przy ulicy Naugarduko 76. Spotkanie jest bezpłatne. (więcej informacji: link z naszej strony do KP z zaproszeniem na szkolenia).

Przykłady imion i nazwisk zarejestrowanych w Urzędzie Ewidencji Ludności na Litwie (Gyventojų registro tarnyba prie VRM): ALEXANDER, MAXIM, ALEXEY, ALEXANDRA, OXANA, ALEX, LACROIX
854 KiB
841 Downloads

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…