• 2013/05/24

UNITED konferencja na Litwie

UNITED konferencja na Litwie

united_lt_201326 – 31 maja 2013 roku na Litwie odbędzie się międzynarodowa UNITED konferencja pt. „Przemyślając różnorodność – wyzwania na rzecz równości w Europie i nowe reakcje” (Rethinking Diversity – Challenges for Equality in Europe and new responses).

Celem tej konferencji jest szczegółowa analiza pojęcia „tożsamości”. Ponad 80 uczestników z różnych państw omówią pytania – jak społeczność postrzega mniejszości, a także w jaki sposób społeczeństwo mniejszości ocenia różnorodność wewnątrz swojej grupy.

Zawdzięczając metodom interaktywnej pracy (wykłady, warsztaty, prezentacje, debaty itd.) przedstawiciele NGO będą mogli nie tylko nawiązać nowe kontakty partnerskie, stworzyć innowacyjne inicjatywy na rzecz praw człowieka, a  także sporządzą rekomendacje i projekty w zakresie dyskryminacji.

Osoba reprezentująca Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) będzie brała udział w grupie roboczej pt. „Włącz – Zaloguj się – Podejm kroki wobec nienawiści online” (Turn on – Log in – Take Action Against Online Hate Speech). EFHR jest pewna, iż aktywna działalność przeciwko nienawiści online, a także liczne wygrane sprawy w tym zakresie sprzyja, iż EFHR zyska nie tylko nowe idee, ale też zapozna uczestników konferencji z swoim doświadczeniem.

EFHR z radością informuje, że EFHR po raz drugi bierze udział w UNITED konferencji oraz tym razem pomogła organizować to spotkanie.

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…