• 2013/07/03

Szkolenia „Second Step” w Mołdawii

Szkolenia „Second Step” w Mołdawii

e 389Na początku czerwca Europejska Fundacja Praw Człowieka wzięła udział w szkoleniu „Second Step” („Drugi Krok”) zorganizowanym przez Duńskie Stowarzyszenie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Mołdawii, „kraju Cudów”. Promotorzy z Rumunii, Gruzji, Danii, Litwy, Ukrainy i Mołdawii zostali zaproszeni do uczestnictwa w dziesięciodniowym szkoleniu, opartym o nieformalne uczenie się, którego celem było umocnienie demokracji i obywatelskiego udziału przez tworzenie potencjału lokalnych młodzieżowych organizacji pozarządowych. Eksperci i trenerzy z Duńskiego Stowarzyszenia Organizacji Narodów Zjednoczonych zapewnili informacje o podstawowych elementach stowarzyszenia (w kontekście Duńskiego Stowarzyszenia Organizacji Narodów Zjednoczonych) i zarządzania projektem.

Podczas „Second Step” szczególna uwaga została poświęcona programowi Youth in Action (Młodzież w Działaniu), ustanowionym przez Unię Europejską, który ma na celu inspirowanie solidarności i tolerancji wśród młodych Europejczyków aby zaangażować ich w proces kształtowania przyszłości Unii Europejskiej (informacje dostępne są na stronie internetowej http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/about_youth_en.php#programmes). Głównym celem była pomoc uczestnikom w zrozumieniu co może zaoferować Unia Europejska i gdzie szukać informacji na ten temat. Interesujący jest fakt, że ta część została zaprezentowana przez Assera Mortensena, dyrektora InterCollege (Dania), który ma wielkie doświadczenie w tej dziedzinie i który był gotowy dzielić się wiedzą i zapewnić uczestnikom poradnictwo z zakresu funduszy europejskich.

Ponadto, uczestnicy mieli szansę odwiedzić organizację pozarządową „Hope and Health” („Nadzieja i Zdrowie”), której celem jest zmiana nastawienia otaczającego społeczeństwa do dorosłych z niepełnosprawnością psychologiczną. Organizacja daje ludziom, którzy tworzą najuboższą i najmniej chronioną warstwę społeczną ważne umiejętności życiowe, umożliwiające im udział w codziennym życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym a także umiejętności zawodowe w powiązaniu z ich poziomem rozwoju i możliwością radzenia sobie. Co więcej, szczególna uwaga poświęcana jest rodzicom niepełnosprawnych psychicznie młodych ludzi, aby pomóc im w opiece nad dziećmi a także, aby wesprzeć ich moralnie. Niemniej, pomimo wielkiego celu, problemy finansowe są zbyt poważne, aby je zignorować. Tatiana Roscovan, pracująca w organizacji, podzieliła się swoją opinią: “Niestety, rząd nie ma chęci udzielić wsparcia finansowego “Hope and Health” pomimo wielkiej potrzeby inwestycji. Pracownicy szukają każdej możliwości zebrania pieniędzy przez udział w różnych projektach zbiórki funduszy, jednak to nie wystarcza”. Ciekawe było zobaczenie, kto pracuje w organizacji i jak członkowie próbują podnieść poziom wiedzy o tej trudnej sytuacji w społeczeństwie.

Viktoria Kvilitaja, reprezentująca na szkoleniu EFHR powiedziała: “Organizatorom “Second Step” udało się stworzenie szkolenia pouczającego, ale przez to nie mniej zajmującego. Trenerzy oraz eksperci gotowi byli zapewnić wiedzę teoretyczną, jednakże ważniejsze było dla nich sprawienie, byśmy pracowali samodzielnie lub w grupach nad utworzeniem własnych stowarzyszeń i nad zarządzaniem naszymi projektami. Głównym celem stojącym za tą formą treningu było, dla uczestników, podzielenie się doświadczeniem, wiedzą i pomysłami i nauczenie się nowych rzeczy, które mogą później pomóc im i ich organizacjom. Ponadto, wspaniale było poznać młodych ludzi, którzy przeprowadzili wiele interesujących projektów i zorganizowali różne wydarzenia. Mam nadzieję, że nasze organizacje zostaną partnerami, współpracującymi nad przyszłymi projektami.”

EFHR wyraża wdzięczność dla Duńskiego Stowarzyszenia Organizacji Narodów Zjednoczonych za zaproszenie na „Second Step” oraz nadzieję na bycie uczestnikiem w „Third Step”.

Powiązane artykuły

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…
Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Dnia 8 listopada 2023 roku, w auli szkoły na Lipówce w Wilnie przy ul. Liepkalnio 18,…