• 2013/07/23

Prezydent RL a kwestia polska

Prezydent RL a kwestia polska

grybauskaiteEuropejska Fundacja Praw Człowieka z niedowierzaniem i rozczarowaniem obserwuje ostatnie działania polityczne Prezydent Republiki Litewskiej, Dalii Grybauskaitė. W swoich wypowiedziach i orędziach przed Sejmem porusza tzw. kwestie polskie, które stały się synonimem tematów ważnych dla wszystkich mniejszości narodowych na Litwie. W tym najbardziej kontrowersyjnych odnośnie ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego i prawnego uregulowania pisowni polskich nazwisk.

Prezydent państwa wykorzystuje do swoich celów politycznych wątki narodowo-patriotyczne. Przyczynia się to do zachwiania demokracji i podziałów społeczeństwa. Mimo obietnic, że nie jest nastawiona przeciwko mniejszościom narodowym, to otwarcie zapowiada, że będzie blokowała większość postulatów przedstawionych przez przedstawicieli tych mniejszości. Prezydent demokratycznego kraju jest zobowiązany do neutralności stanowiska i nie może otwarcie poprzeć lub odrzucić stanowiska którejś z partii politycznych, co uwzględnia Ustawa o Prezydenturze Republiki Litewskiej z 1993 roku.

Specjalny akcent w swoim przemówieniu dla sądownictwa, które dzień wcześniej rozpoczęło rozpatrywanie sprawy dotyczącej egzaminu z języka litewskiego, można odebrać jako pewnego rodzaju próbę perswazji i nacisku. Niezawisłość i neutralność sądu mogła zostać zachwiana przez osobę, która o tę niezawisłość i neutralność apelowała. Według Dalii Grybauskaitė egzamin z języka litewskiego stał się siłą rzeczy politycznym zakładnikiem.

Jak się później okazało (18 czerwca) ten sam sąd orzekł, że zgłoszone postulaty dotyczące ulg na egzaminie są niezgodne z Konstytucją Republiki Litewskiej i odrzucił je bezapelacyjnie. Opozycja stwierdziła natomiast, że jej dalsze działania będą zależały przede wszystkim od wyników tegorocznych maturzystów, a orzeczenie sądu uważa za „naruszenie podstawowych praw obywateli” i już teraz zapowiada, że będzie szukała innych dróg i możliwości poprawienia obecnej sytuacji osób, które zdają egzamin z języka litewskiego z ramienia szkół mniejszości narodowych.

Natomiast Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych jest zobowiązująca dla całego państwa, a więc, musi być także uwzględniana przy wszystkich rozporządzeniach i ustawach, zwłaszcza dotyczących bezpośrednio mniejszości narodowych. Stanowisko Prezydent Republiki Litewskiej, która przy zaprzysiężeniu na stanowisko prezydenta obiecywała reprezentować cały naród i państwo litewskie, w publicznych wypowiedziach przedstawia jedynie swoje subiektywne zdanie, nie respektując żadnych międzynarodowych dokumentów. Dochodzi przez to do sporów między obozami reprezentującymi odmienne wartości, ale także kompromituje panią prezydent, a co za tym idzie Litwę na arenie międzynarodowej, jako państwo, które nie przestrzega podstawowych wartości europejskich, a którego głowa państwa nie potrafi dostosować się do wiążących jej stanowisko dokumentów.

Europejska Fundacja Praw Człowieka potępia prezentowaną przez panią prezydent postawę polityczną, której prezentowane wartości są dalekie od tych, które powinny przyświecać politykom, a zwłaszcza głowom państw.

EFHR

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…