• 2013/09/11

Akcja internetowa ma na celu wyeliminowanie braku zaufania pomiędzy narodami

Akcja internetowa ma na celu wyeliminowanie braku zaufania pomiędzy narodami

1236673_712045765488982_1569708652_nPolacy przyznają oraz potępiają wybryk chuligański, którego dopuścili się kibice poznańskiej drużyny piłki nożnej  „Lech”. Ten fakt potwierdza akcja zorganizowana przez polską „Gazetę Wyborczą“, podczas której były zbierane podpisy w celu złożenia Litwie przeprosin za amoralne zachowanie polskich kibiców piłkarskich. Niniejsza akcja wykazała, że Polska nie jest krajem obojętnym oraz jest nastawiona na utrzymanie przyjaznych stosunków komunikacyjnych z innymi narodami.

Zaniepokojenie tą sytuacją wyrazili wszyscy obywatele Polski, nie tylko kibice piłkarscy, którzy lubią piłkę nożną oraz interesują się sportem, lecz również zwykli ludzie, którzy nie tolerują obrażania innych narodów.

Ponadto, w sieci społecznościowej „Facebook“ została przeprowadzona inna niezwykle miła oraz pozytywna akcja związana z tą nieprzyjemną historią. Przedstawiciel oddziału „World Shapers Forum“ w Wilnie Mykolas Majauskas wymyślił oryginalną kampanię internetową pt. ,,Kochamy Cię, Polsko”. Litwini trzymając niewielkie plakaty z napisem „Poland, we love you” lub „Lithuania loves Poland” robią zdjęcia oraz w taki sposób wyrażają swoje dobrosąsiedzkie stosunki. Liczba zainteresowanych niniejszą akcją „rozprzestrzenia się niczym wirus”.

„Jest to nowe zjawisko, które rozpoczęło się od kilku plakatów. W tej chwili do akcji dołączyli politycy, przedsiębiorcy, wykładowcy, dziennikarze. Wierzę w to, że pomiędzy naszymi krajami jest dużo miłości, tylko powinniśmy się otworzyć na nią. Co prawda to, co się wydarzyło w Poznaniu, mnie nie interesuje, ta miłość jest ponad wszystko” – powiedział Mykolas Majauskas.

Duch akcji objął nawet słoneczną Kalifornię oraz w niej mieszkających Litwinów. W sieci Facebook pojawiły się ich zdjęcia, popierające niniejszą koncepcję.

Zadowolenie z polskiej akcji wyraził również znany publicysta Rimvydas Valatka, który pochwalił Polaków za ich inicjatywę złożenia przeprosin za zachowanie swoich kibiców.

Europejska Fundacja Praw Człowieka również przyłącza się do tej inicjatywy i niezmiernie cieszy się, że pojawiają się takie przedsięwzięcia, wzmacniające przyjazne stosunki pomiędzy krajami. Optymistycznie nastawiona Fundacja ma nadzieję, że w przyszłości pojawi się więcej akcji, zachęcających do utrzymania dobrych stosunków pomiędzy tymi dwoma krajami.

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…