Pani Prezydent nie odróżnia mniejszości narodowych od migrantów

You are here: