• 2014/03/06

Reglamentacja pisowni imion i nazwisk – w rękach Państwowej Komisji Języka Litewskiego

Reglamentacja pisowni imion i nazwisk – w rękach Państwowej Komisji Języka Litewskiego

vlkk1Dn. 27 lutego br. Sąd Konstytucyjny RL w końcu uznał, iż pisownia imion oraz nazwisk w paszporcie obywatela Republiki Litewskiej jest przede wszystkim kwestią językową. Główną rolę w tej kwestii ma pełnić Państwowa Komisja Języka Litewskiego (PKJL), której jedną z podstawowych funkcji jest formułowanie wytycznych odnośnie państwowej polityki językowej. Ponadto, opinia Komisji ma być zawsze uwzględniana, jeśli jest rozpatrywana reglamentacja pisowni imion oraz nazwisk w paszporcie.

Najważniejszym wyjaśniającym aspektem Sądu Konstytucyjnego jest stwierdzenie, że nielitewskie imiona oraz nazwiska mogą być zapisane nie tylko za pomocą litewskich liter, ale również można używać innych symboli alfabetu łacińskiego, które są zgodne z tradycją języka litewskiego i nie naruszają tożsamości języka państwowego.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przypomina, iż dotychczas Komisja miała swoją jasną pozycję na temat oryginalnej pisowni imion i nazwisk. A mianowicie Komisja twierdziła, że nielitewskie imiona i nazwiska nie należą do systemu języka litewskiego i nie powinny być lituanizowane. Jako przykład Komisja wskazała na nielitewskie nazwy firm, znaki towarowe, czasopisma, nazwy zespołów artystycznych itd. Ponadto, w opublikowanej 14 stycznia 2008 r. opinii PKJL twierdzi, iż w każdym języku są używane fakty języków obcych, czyli imiona i nazwiska też, jednak jeszcze żaden system językowy nie został zniszczony z tego powodu.

Uwzględniając powyższe stanowisko Komisji, EFHR pokłada nadzieję, iż Komisja nadal będzie się trzyma

 swojej pozycji odnośnie pozytywnych zmian w reglamentacji praw językowych. Fundacja nieraz zwracała uwagę, że kwestia oryginalnej pisowni imion i nazwisk staje się coraz bardziej aktualna nie tylko dla przedstawicieli mniejszości narodowych, ale też dla osób, które zawarły małżeństwo z obcokrajowcem.

Więcej informacji na temat pisowni imion i nazwisk można znaleźć na stronie internetowej EFHR: http://www.efhr.eu/imie/ . EFHR oferuje bezpłatną pomoc prawną w tym zakresie.

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…