• 2014/05/05

Manifest Strasburski

Manifest Strasburski

European Parliament

W dniu 17 kwietnia b.r  intergrupa do spraw Tradycyjnych Mniejszości, Społeczności Narodowych i Językowych Parlamentu Europejskiego zatwierdziła Manifest Strasburski (The Strasbourg Manifesto), dotyczący ochrony mniejszości narodowych i języków w obrębie Unii Europejskiej. W dokumencie najwięcej uwagi poświęcono głównym problemom i przedstawiono zalecenia w ich rozwiązaniu, między innymi:

  • zastosowanie zainicjowanej w Europie strategii ramowej, dotyczącej mniejszości narodowych i  językowych, wzorowanej na strategii stosowanej w przypadku mniejszości romskiej;
  • ustalenie efektywnego mechanizmu monitorującego i zapewniającego fundamentalne i nabyte prawa mniejszości, zarówno państw kandydujących, jak i państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • przyjęcie gruntownego i prawnie wiążącego Unię Europejską systemu ochrony mniejszości narodowych, regionalnych grup językowych i konstytucyjnych regionów, który byłby uzupełnieniem funkcjonującego mechanizmu;

Autorzy Manifestu podkreślają, że ochrona mniejszości narodowych, regionalnych i językowych w powiększonej Unii Europejskiej jest narażona na problemy, które nie dadzą rozwiązać się jedynie przez walkę z ksenofobią i dyskryminacją, lecz przez uchwalanie konkretnych ustaleń i regulacji językowych, kulturowych, społecznych. Komisja Europejska jest zachęcana do angażowania się w szukanie demokratycznych środków do rozwiązywania konfliktów pomiędzy mniejszościami narodowymi i Stronami (czyli państwami narodowymi), jeśli nie może dojść do obustronnego albo wewnętrznego rozwiązania problemu.

Członkowie Parlamentu Europejskiego przypominają również, że państwa, które ratyfikowały Konwencję Ramową Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejską Kartę Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, powinny niezwłocznie dostosować się do zaleceń Komitetu Ministrów, opartego na raporcie Komitetu Doradczego w sprawie Konwencji Ramowej i Komitetu Ekspertów do spraw karty języków regionalnych lub mniejszościowych.

251 KiB
986 Downloads

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…