• 2014/05/02

EFHR zaproszona na przemówienie w Międzynarodowej Szkole Prawa i Biznesu

EFHR zaproszona na przemówienie w Międzynarodowej Szkole Prawa i Biznesu

ttvam_logo

W dniu 30 kwietnia b.r. Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) została zaproszona przez Międzynarodową Szkołę Prawa i Biznesu (ISLB) do wygłoszenia wykładu dotyczącego mniejszości narodowych, w ramach programu Erasmus zatytułowanego „Bezpieczeństwo, prawa człowieka i demokratyzacja/globalizacja: nowe wyzwania dla Unii Europejskiej”.

EFHR była reprezentowana przez stażystę Júlio Tavaresa, który przedstawił prezentację na temat „Roli Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w ochronie praw człowieka oraz mniejszości”. Pokazany został ogólny zarys sytuacji mniejszości narodowych na Litwie, a także główne problemy, z którymi muszą sobie radzić. Słuchacze wykładu zapoznali się także z działaniami, celami i osiągnięciami EFHR związanymi z ochroną mniejszości narodowych. W  spotkaniu uczestniczyło wielu studentów i przedstawicieli uczelni z kilku krajów.

Europejska Fundacja Praw Człowieka jest wdzięczna za zaproszenie, które świadczy o uznaniu dla jej działań. Pragnęlibyśmy także poinformować, że Fundacja jest otwarta na wszelkie zaproszenia na różne wydarzenia, konferencje, spotkania oraz oferuje nieodpłatne szkolenia dla szkół, firm oraz innych zrzeszeń.

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…