• 2014/07/25

EFHR przedstawiła raport o przestrzeganiu praw człowieka na Litwie w latach 2012 – 2013

EFHR przedstawiła raport o przestrzeganiu praw człowieka na Litwie w latach 2012 – 2013

IMAG3298Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) 24 lipca b.r. przedstawiła przygotowany przez siebie raport „Przestrzeganie praw człowieka na Litwie w latach 2012 – 2013 (Prawa mniejszości narodowych na Litwie)”. Raport został zareprezentowany na konferencji prasowej w największej agencji prasowej państw bałtyckich „Baltic News Service”.

Przygotowując raport EFHR miała na celu przekrojowe naświetlenie aktualnej sytuacji praw człowieka na Litwie w kontekście członkostwa Litwy w UE i innych organizacjach międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Rada Europy.

W raporcie obejmującym lata 2012-2013, szczególną uwagę poświęcono ochronie praw mniejszości narodowych, w tym kwestiom związanym z oświatą, pisownią imion i nazwisk, języków mniejszości narodowych w sferze publicznej oraz z nazewnictwem topograficznym.

Oprócz tego szeroko omawiana jest problematyka mowy nienawiści w Internecie, udziału organów międzynarodowych w dyskusji na temat praw człowieka na Litwie oraz wniosków i rekomendacji z raportów na temat praw mniejszości narodowych na Litwie, przygotowywanych przez inne krajowe i międzynarodowe organizacje.

Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki działalności Fundacji w latach 2012–2013 jednoznacznie potwierdzają konieczność kontynuowania działań na rzecz ochrony praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych na Litwie. EFHR ma nadzieję, że zawarte w raporcie wnioski i rekomendacje (m.in. przyjęcie ustawy gwarantującej ochronę prawną mniejszościom narodowym i etnicznym; nowelizacja ustawy o oświacie; promocja praw człowieka i wieloetniczności, badanie i eliminowanie wszelkich przypadków dyskryminacji przedstawicieli mniejszości narodowych; zmiana doktryny sądów litewskich i instytucji państwowych odnoszących się do ratyfikowanych przez Litwę traktatów i konwencji międzynarodowych) zostaną uwzględnione przez odpowiednie władze, które jak najszybciej podejmą niezbędne kroki w celu całościowej i zgodnej ze standardami międzynarodowymi ochrony praw człowieka, w tym mniejszości narodowych, na Litwie.

EFHR

3.8 MiB
1010 Downloads

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…