• 2014/07/27

Wyniki z egzaminu z języka litewskiego maturzystów szkół mniejszości narodowych i szkół litewskich w latach 2008 – 2013

Wyniki z egzaminu z języka litewskiego maturzystów szkół mniejszości narodowych i szkół litewskich w latach 2008 – 2013

Petycja_sign_imgRok 2013 r. był pierwszym, w którym maturzyści ze szkół mniejszości narodowych zdawali ujednolicony egzamin z języka litewskiego. Zasady te, którym sprzeciwiali się przedstawiciele mniejszości narodowych wprowadzone zostały w nowej Ustawie o oświacie, przyjętej przez Sejm 17 marca 2011 r.

W lutym 2013 r. Minister Oświaty i Nauki wydał rozporządzenie, w którym wprowadził tzw. ulgi na egzaminie z języka litewskiego dla maturzystów szkół mniejszości narodowych. Zakładały one, że wspomniana grupa maturzystów na egzaminie z języka litewskiego będzie mogła pisać wypracowanie o mniejszej objętości, korzystać ze słowników i popełniać większą ilość błędów. Jednakże 18 czerwca 2013 r. Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy (Lietuvosvyriausiasisadministracinisteismas) uznał, że wspomniane ulgi są niezgodne z konstytucyjną zasadą równości i powinny zostać zniesione. Niemniej jednak do 2019 r. pozostaną wprowadzone wcześniej różnice w ocenianiu – maturzyści szkół mniejszości narodowych na ujednoliconym egzaminie z języka litewskiego mają prawo popełnienia większej ilości błędów. Pamiętać jednak należy, że egzamin z języka jest jedynym obowiązkowym egzaminem maturalnym na Litwie, bez którego zdania uczeń nie otrzyma dyplomu maturalnego. Tym samym oznacza to, że staje się on najważniejszym egzaminem dla osób piszących maturę i zobowiązuje do zebrania co najmniej 30 punktów, które pozwolą na jego zdanie.

EFHR poddała analizie wyniki egzaminów z języka litewskiego uzyskane w latach 2008-2013 przez maturzystów ze szkół mniejszości narodowych oraz szkół litewskich. Z podanych przez Narodowe Centrum Egzaminacyjne (Nacionalinisegzaminųcentras) danych wynika, że we wspomnianym okresie liczba maturzystów w szkołach mniejszości narodowych zdających egzamin z języka litewskiego znacznie się zmniejszyła. Systematyczny spadek zauważyć można od 2009 r. – od tego roku do 2013 r. liczba maturzystów zmniejszyła się o 25,9%. Natomiast w litewskich szkołach liczba maturzystów ulegała ciągłym zmianom, co zostało przedstawione w Tabeli 1.Wzrost uczniów w szkołach z litewskich językiem nauczania jest interesujący mając na uwadze utrzymujący się w państwie niż demograficzny.

Tabela 1: Liczba maturzystów zdających maturalny egzamin z języka litewskiego

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Liczba zdających

Szkoły litewskie

16416

18415

20976

22793

21429

18667

Szkoły mniejszości narodowych

1697

1758

1714

1583

1562

1303

Liczba wszystkich dopuszczonych do zdawania egzaminu z języka litewskiego jako języka ojczystego i państwowego przedstawiona została w tabeli 2.

Tabela 2: Dopuszczeni do zdawania do egzaminu z języka litewskiego

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dopuszczeni do zdawania

jęz. ojczysty

20699

22682

25623

27546

25655

23456

jęz. państwowy

2310

2192

2051

1909

1809

Zaliczonych prac

jęz. ojczysty

20524

22580

25415

27321

25436

23226

jęz. państwowy

2295

2186

2044

1893

1790

Po poddaniu analizie wyników z egzaminu maturalnego z języka litewskiego można stwierdzić, iż ujednolicenie egzaminu spowodowało, iż uzyskane przez maturzystów ze szkół mniejszości narodowych wyniki były gorsze niż w latach ubiegłych.

W 2013 r. jedynie 5 maturzystów z 1303 (0,3%) ze szkół mniejszości narodowych osiągnęło maksymalną ilość punktów, co było prawie trzykrotnie mniej niż w rok ubiegłym. Najlepsze wyniki, czyli 100% z egzaminu wspomniana grupa maturzystów uzyskała w latach 2008-2011 (18-20 osób). Natomiast w litewskich szkołach liczba maturzystów, którzy uzyskali maksymalny wynik w 2013 r. stanowiła 1,8% i w porównaniu do lat ubiegłych była znacznie wyższa, co zostało przedstawione w Tabeli 3.

Tabela 3: Liczba maturzystów, którzy uzyskali maksymalny wynik (100%)

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Liczba zdających Szkoły litewskie

0,9%

1,%

0,9%

1%

1%

1,8%

Szkoły mniejszości narodowych

1,2%

0,7%

1,3%

1,1%

0,9%

0,3%

Wyniki z egzaminów większości maturzystów ze szkół mniejszości narodowych zdających egzamin w 2013 r. znalazły się w przedziale od 16 do 37%. Powyżej 50% zdobyło jedynie 327 osób, co stanowi 25,1% maturzystów. W porównaniu do 2012 r. jest to bardzo znaczący spadek, bowiem w 2012 r. powyżej 50% uzyskało ponad dwukrotnie więcej osób, bo aż 779, co stanowiło 49,9% wszystkich maturzystów. Z kolei w szkołach litewskich powyżej 50% w 2013 r. uzyskało aż 41,1% maturzystów i był to wynik niższy jedynie o 8,4 punkty bazowe w porównaniu do 2012 r. Wyraźnie widać więc, że gorsze wyniki dotyczą przede wszystkim maturzystów szkół mniejszości narodowych.

Tabela 4: Liczba maturzystów, którzy uzyskali wynik powyżej 50%

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Liczba zdających Szkoły litewskie

45,1%.

48,5%

48,1%

48,3%

49,5%

41,1%

Szkoły mniejszości narodowych

46,6%

49,7%,

50,1%

49,7%,

49,9%

25,1%

Wyniki z języka litewskiego po ujednoliceniu egzaminu są więc niższe zarówno w szkołach mniejszości narodowych jak i w szkołach z litewskim językiem nauczania, co może także świadczyć o coraz trudniejszych egzaminach.

Wspomnianego egzaminu w 2013 r. nie zdało 148 maturzystów ze szkół mniejszości narodowych, co stanowiło 11,4% wszystkich zdających i było o 5,2 punkty bazowe więcej niż w roku poprzednim. Z kolei w litewskich szkołach w 2013 r. egzaminu nie zdało 9,5%, co w porównaniu z rokiem ubiegłym było jedynie o 2 punkty bazowe więcej. Wyniki z lat ubiegłych przedstawione są w Tabeli 5.

Tabela 5: Liczba maturzystów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Liczba zdających (%) Szkoły litewskie

12,7%

6,4%

8,3%

7,8%

7,5%

9,5%

Szkoły mniejszości narodowych

21,89%

6,3%

8,2%

6,4%

6,2%

11,4%

Pomimo tego, że wyniki uzyskane z języka litewskiego w 2013 r. zarówno w szkołach mniejszości narodowych jak i szkołach litewskich są gorsze w porównaniu do roku 2012, zmiana ta jest o wiele wyższa wśród maturzystów ze szkół mniejszości narodowych. Tym samym pozwala przypuszczać, że wprowadzone ujednolicenie egzaminów i zbyt krótki okres na wyrównanie różnic programowych w nauczaniu języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych przełożyły się na uzyskanie przez maturzystów ze szkół mniejszości narodowych gorszych wyników z egzaminu z języka litewskiego.

Analizowane wyniki uwzględniają maturzystów (kandydatów) ze szkół mniejszości narodowych i szkół litewskich w wybranym roku szkolnym. Nie uwzględniają byłych maturzystów lub osób, które poprawiały egzamin itp. Liczba ta jest więc niższa od ogólnej liczby osób dopuszczonych do egzaminu.

Dane pochodzą z Narodowego Centrum Egzaminacyjnego (Nacionalinis egzaminų centras).

EFHR

Powiązane artykuły

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…
WOS 2023 Temat X – Globalizacja

WOS 2023 Temat X – Globalizacja

„Globalizacja to nie jedno zjawisko. To jest nazwa dynamicznej siły, a to, jak ta siła działa…