• 2015/07/08

Za nami XXVII Zlot Turystyczny Polaków na Litwie!

Za nami XXVII Zlot Turystyczny Polaków na Litwie!

3W dniach 4-5 lipca b. r. w rejonie święciańskim, we wsi Abiełoragi (Obelų Ragas) odbył się XXVII Zlot Turystyczny Polaków na Litwie. Podobnie jak w roku ubiegłym w zlocie wzięła również udział Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), której pracownicy udzielali „zlotowiczom” informacji na temat szeroko zakrojonej działalności Fundacji. Osoby zainteresowane miały okazję dowiedzieć się nie tylko o bezpłatnych poradach prawnych świadczonych przez EFHR, ale również o organizowanych projektach i warsztatach na temat praw człowieka.

W namiocie EFHR dostępny był szereg bezpłatnych materiałów edukacyjnych związanych z prawami człowieka m.in. opracowana specjalnie na zlecenie Rady Europy polska i litewska wersja edukacyjnej broszury pt. „Prawa i wolności w praktyce”, która bogato ilustruje Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz znakomicie przedstawia funkcjonowanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, materiały informacyjne i ulotki o prawach człowieka oraz prawach przysługujących mniejszościom narodowym (m.in. „Oryginalna pisownia imion i nazwisk – skorzystaj ze swojego prawa” )  oraz broszura pt. „Czy wiesz, że…10 praw, które przysługują obywatelom UE“, sporządzona przez Komisję Europejską w celu zilustrowania praw i możliwości, z jakich może obecnie korzystać każdy obywatel Unii Europejskiej.

EFHR zorganizowała konkurs dotyczący tematyki szeroko pojętych praw człowieka. Pytania dotyczyły głównie działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, regulacji zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz praw przysługujących mniejszościom narodowym. Pozytywnym zaskoczeniem był fakt, że większość uczestników doskonale znała swoje prawa oraz wiedziała gdzie powinna się zwrócić w przypadku ich naruszenia. Za poprawnie odpowiedzi czekały nagrody takie jak: słodycze, książki, filmy czy gry. EFHR cieszy również to, że udział w konkursie, dzięki pytaniom o zróżnicowanej trudności, wzięli także najmłodsi uczestnicy zlotu.

EFHR cieszy każdorazowa możliwość dyskusji oraz udzielania konsultacji z zakresu praw człowieka. Informujemy również, że EFHR jest otwarta na uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach, a także oferuje nieodpłatne wykłady dla uczelni, firm lub wspólnot.

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach![Not a valid template]

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…