• 2016/04/28

EFHR na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie”.

EFHR na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie”.

5W dniach 21–22 marca 2016 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie”, zorganizowana przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie oraz Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych „Inter Gentes”.
Celem konferencji było przedstawienie i omówienie różnych aspektów problematyki mniejszości narodowych w Europie.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) była reprezentowana na konferencji przez eksperta EFHR, dr Łukasza Wardyna, który w swoim wystąpieniu, opierając się na danych zawartych w najnowszym raporcie EFHR na lata 2014-2015, przedstawił analizę aktualnej sytuacji poszanowania praw mniejszości narodowych na Litwie. W prezentacji poruszone zostały takie kwestie jak oświata mniejszości narodowych, używania ich języka w sferze publicznej, pisownia imion i nazwisk w oryginale, prawo do posiadania znaków topograficznych w językach mniejszości narodowych oraz zaangażowanie w życie polityczne, społeczne i kulturalne.

Poza EFHR, w dwudniowej konferencji udział wzięli przedstawiciele jedenastu placówek naukowych z całej Polski, a także przedstawiciele Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie  i Parlamentu Europejskiego.

Tematyka wygłoszonych na konferencji referatów była zróżnicowana, zarówno pod względem poruszanych aspektów problematyki mniejszości narodowych (m.in. aspekty historyczne, prawne, polityczne, kulturalne oraz demograficzne) jak i obszarów zainteresowań poszczególnych prelegentów  (m.in. Baskowie w Hiszpanii, Retoromanie w Szwajcarii,  mniejszość polska w ZSRR w latach 80., czy mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku i jej sytuacja po II wojnie światowej).

Dr Łukasz Wardyn nie był jedynym prelegentem, który swoje wystąpienie poświęcił Republice Litewskiej. Dr hab Adam Bobryk, prof. UPH w Siedlcach wygłosił referat pt. „Litwa wobec kryzysu migracyjnego 2015–2016”. Przedstawiciel Uniwersytetu w Kownie, dr  Tomasz Błaszczak omówił podstawowe założenia i efekty programu „Litwy Globalnej” – międzyinstytucjonalnej próby zmiany polityki demograficznej na Litwie, wprowadzonej od 2012 r. i koordynowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RL. Ponadto, reprezentujący Parlament Europejski dr Bogusław Rogalski w swoim wystąpieniu wskazał na naruszenia względem polskiej mniejszości narodowej przyjętych przez RL zobowiązań – Konwencji ramowej RE o ochronie mniejszości narodowych, Traktatu polsko-litewskiego oraz Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów. Z kolei tematem referatu jednego z organizatorów konferencji, dr Krzysztofa Sidorkiewicza z UWM, były „Zmiany sytuacji demograficznej na Litwie na przełomie XX i XXI wieku”.

Zwieńczeniem konferencji naukowej „Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie” będzie publikacja pokonferencyjna, zawierająca referaty prelegentów.

EFHR cieszy się z możliwości uczestniczenia w konferencji na tak wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym i ma nadzieję na udział w podobnych inicjatywach w przyszłości.

EFHR

1 6

Powiązane artykuły

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…
Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Dnia 8 listopada 2023 roku, w auli szkoły na Lipówce w Wilnie przy ul. Liepkalnio 18,…