• 2016/07/14

EFHR zaproszona na warsztaty OBWE

EFHR zaproszona na warsztaty OBWE

IMG_200912-13 lipca Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) zorganizowało w Wilnie warsztaty poświęcone tematyce mowy nienawiści. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) cieszy się z zaproszenia OBWE i możliwości uczestniczenia  w warsztatach.

Na warsztatach, podczas których omówiono przestępstwa z nienawiści i o podłożu dyskryminacyjnym, EFHR reprezentowała pomocnik adwokata Ewelina Baliko. W trakcie spotkania uczestnicy dogłębnie poznali problem identyfikowania przestępstw nienawiści, zapoznali się z prawnymi regulacjami w tym zakresie, podzielili się dobrą praktyką, jak również wspólnie omówili wyzwania, z którymi codziennie stykają się organizacje pozarządowe, walczące z dyskryminacją i nienawiścią oraz innymi rodzajami przestępstw.IMG_1990

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE na swojej stronie internetowej już od wielu lat publikuje statystykę dotyczącą przestępstw nienawiści, którą przekazują instytucje praworządności, jak również organizacje pozarządowe. Podkreślić należy, że statystyka dotycząca Litwy w ostatnich latach nie uległa znacznej zmianie. Zaprezentowane dane jednak nie odzwierciedlają sytuacji faktycznej, a społeczeństwu i instytucjom praworządności brakuje wiedzy o znaczeniu przestępstw nienawiści i niebezpieczeństwu, jakie stwarzają.

Oczekuje się, że takiego rodzaju warsztaty przyczynią się do podniesienia kwalifikacji organizacji pozarządowych, jak również zachęcą społeczeństwo do zrzeszania się w walce z dyskryminacją.

EFHR

Powiązane artykuły

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…
WOS 2023 Temat X – Globalizacja

WOS 2023 Temat X – Globalizacja

„Globalizacja to nie jedno zjawisko. To jest nazwa dynamicznej siły, a to, jak ta siła działa…